Ştiri Sibiu – Controale ITM Sibiu

0
248

Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu a desfășurat în perioada 5 – 8 aprilie acțiuni de control, cu caracter inopinat, la angajatorii din județul Sibiu care își desfășoară activitatea în domeniile fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase (cod CAEN 107) și comerț cu amânuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate (cod CAEN 4724).
Obiectivele campaniei au fost de identificare şi combatere a muncii nedeclarate şi subdeclarate în domeniile verificate, precum și de determinare a angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă şi securităţii şi sănătăţii în muncă precum și eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare.
În domeniul relațiilor de muncă s-au desfășurat 51 de controale, în urma cărora au fost depistate 2 persoane care prestau muncă nedeclarată, pentru care au fost aplicate angajatorilor 2 amenzi în valoare totală de 30.000 lei. Au fost aplicate și sancțiuni pentru alte încălcări decât munca nedeclarată și munca subdeclarată și anume 2 amenzi în valoare de 2.500 lei, 13 avertismente și au fost dispuse 34 de măsuri de remediere.
Printre neregulile constatate s-au evidențiat netransmiterea contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţi, lipsa la locul de muncă a evidenţei orelor prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orelor de început şi a celor de sfârşit a programului de lucru, dosare de personal incomplete, neeliberarea adeverinței de vechime la încetare raportului de muncă, lipsa elementelor în cadrul contractelor de muncă ale salariaţilor, lipsa evidențierii în contractele individuale de muncă cu timp parţial a modului de organizare şi repartizare a programului de muncă, lipsa stabilirii sporului de repaus săptămânal, lipsa programării concediilor de odihnă , netransmiterea majorării salariului minim in Revisal, neacordarea repausului săptămânal, date eronate in Revisal și primirea la muncă a salariaților în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului de muncă cu timp parțial.
În domeniul securității și sănătății în muncă, inspectorii de muncă au efectuat controale la 51 de unități, constatând 99 de deficiențe pentru care au dispus măsuri de remediere și sancționând angajatorii cu 2 amenzi în cuantum de 7.500 lei și 97 de avertismente.
Principalele nereguli au constat în lipsa deciziilor pentru lucrătorii desemnați, evaluare incompletă a riscurilor, controale medicale nefinalizate, lipsa examenului psihologic pentru conducătorii auto, instruire necorespunzătoare, manipularea necorespunzătoare a maselor și lipsă notificare chimicale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.