Ştiri Sibiu – 239 de candidați au fost prezenți la examenul de Definitivat din 20 iulie 2022

0
244

Regulile pe care profesorii trebuie să le respecte la examenul de Definitivat 2022 sunt stipulate în Ordinul nr. 5343/31.08.2020, Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenului national pentru definitivare în învățământul preuniversitar.

            Accesul candidaţilor în centrul de examen la proba scrisă s-a realizat în intervalul 7:30 – 8:00, pe baza actului de identitate valabil – carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate – ori, în lipsa acestuia, pe baza paşaportului în termen de valabilitate.

Au fost prezenți 239 candidați (94,09%), iar 15 candidați (5,91%) au absentat. Din numărul total de candidați prezenți, 9 candidați (3,77%) s-au retras din proprie iniţiativă și au solicitat anularea lucrării scrise. Nu au existat candidați eliminați din examen pentru fraudă sau tentative de fraudă.

Situația candidaților absenți și retrași, pe discipline de concurs:

Disciplina de examenNumăr candidați înscrișiNumăr candidați absențiNumăr candidați retrași
AGRICULTURĂ – HORTICULTURĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)100
ARTE VIZUALE (EDUCAȚIE PLASTICĂ / EDUCAȚIE VIZUALĂ) (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)  5  0    0  
BIOLOGIE (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)510
CHIMIE (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)210
CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)200
CONSTRUCȚII (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)10  0  
ECONOMIE, EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ, ECONOMIE APLICATÎ ȘI EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE ECONOMICO-FINACIARĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)  1  0  0  
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)272  1  
EDUCAȚIE MUZICALĂ ȘI STUDII TEORETICE (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)612
EDUCAȚIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ – ARTĂ VOCALĂ, MUZICĂ INSTRUMENTALĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)  1  0  0  
EDUCAȚIE SOCIALĂ – GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI, EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ, EDUCAȚIE PENTRU CETĂȚENIE DEMOCRATICĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)    3      0    0  
ELECTROTEHNICĂ, ELECTROMECANICĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)100
GEOGRAFIE (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)10  0  
INDUSTRIE ALIMENTARĂ – MAIȘTRI INSTRUCTORI (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)100
ISTORIE (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)200
KINETOTERAPIE (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)100
LIMBA ROMÂNĂ ȘI LITERATURĂ PENTRU COPII ȘI METODICA ACTIVITĂȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN GRĂDINIȚA DE COPII (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ)  64    0  2
LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)1100
LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)100
LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)200
LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MODERNĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)610
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)710
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII/MATEMATICII ȘI EXPLOATĂRII MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ)    47    5    3
LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, MATEMATICĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII GERMANE MATERNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ MATERNĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII/MATEMATICII ȘI EXPLOATĂRII MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA GERMANĂ)    2      0    0
LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, METODICA PREDĂRII ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA GERMANĂ MATERNĂ ȘI METODICA PREDĂRII ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA GERMANĂ)      14      1      0
LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, METODICA PREDĂRII ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA MAGHIARĂ MATERNĂ ȘI METODICA PREDĂRII ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA MAGHIARĂ)      1        0      0
MATEMATICĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)1610
MECANICĂ –  MAIȘTRI INSTUCTORI (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)100
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ (PENTRU PROFESORI) (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)1211
RELIGIE ORTODOXĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)900
SOCIOLOGIE (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)100
TERAPIE EDUCAȚIONALĂ COMPLEXĂ ȘI INTEGRATĂ – EDUCATOARE, ÎNVĂȚĂTORI, ÎNVĂȚĂTORI-EDUCATORI (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)  1  0  0
Total județ Sibiu254159

Pentru promovarea examenului de definitivare în învăţământ, candidatul trebuie să obţină media (nota) minimă a examenului de 8  (opt).

Media (nota) obţinută la examen se calculează după formula: ND = (NI1 + NI2 + NP + 7NS)/10, unde:

ND – reprezintă nota (media) la examen;

NI1 – reprezintă nota inspecţiei de specialitate 1;

NI2 – reprezintă nota inspecţiei de specialitate 2;

NP – reprezintă nota acordată pentru portofoliu;  

NS – reprezintă nota la proba scrisă.

Toate notele trebuie obţinute de candidat în sesiunea de examen curentă.

Rezultatele probei scrise, înainte de contestații, se afişează la sediul centrului de examen şi se publică pe site-ul www.definitivat.edu.ro, la data de 27.07.2022.

Eventualele contestații se înregistrează în zilele 27.07.2021 (între orele 16:00 – 20:00) și 28.07.2022 (între orele 08:00 – 12:00) la centrul de examen (Colegiul Național ”Octavian Goga” Sibiu), iar rezultatele finale se afișază în 04.08.2022.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.