Sibiu – Stadiul Regulamentului privind taxa de salubrizare

0
115

Pentru informarea cetățenilor cu privire la derularea procedurii de actualizare și adaptare a Regulamentului privind taxa de salubrizare și aducerea acestuia în acord cu legislația națională, transmitem următoarele informații:

Perioada de consultare publică pe tema Regulamentului privind taxa de salubrizare s-a încheiat în 17 ianuarie. În cadrul acesteia s-au primit 522 de e-mailuri în care cetățenii au exprimat opinii, sugestii sau propuneri concrete de modificare a Regulamentului. Dintre acestea:

 • 25% au subliniat inechitatea taxării pe imobil, fără a se ține cont de numărul de persoane –aceste propuneri nu mai pot fi implementate în actualul cadru legislativ.
 • 20% au considerat că valoarea taxei este mare raportată la veniturile populației și celelalte impozite
 • 12,3% au transmis diverse aspecte legate de infrastructura serviciului de salubrizare
 • doar 14% au transmis propuneri și sugestii concrete de modificare a Regulamentului privind taxa de salubrizare

Aceste propuneri, împreună cu cele semnalate în cadrul dezbaterii publice din data de 14 ianuarie 2021 și cele sosite pe alte canale, au fost analizate de Serviciul Salubrizare. Cele viabile, care respectă legislația și sunt posibile din punct de vedere logistic și financiar, au fost centralizate și incluse într-un raport comparativ, care a fost prezentat conducerii Primăriei Sibiu.

Dintre toate variantele propuse și eligibile, am alcătuit o versiunerevizuită, care întrunește cele mai multe beneficii pentru populație:

 • Respectă legislația în vigoare în domeniul gestionării deșeurilor
 • Respectă constrângerile impuse de Planul Tarifar, aprobat prin aplicația de finanțare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor, actualizat de ADI ECO Sibiu pentru anul 2021.
 • Respectă cât mai îndeaproape posibil principiul “plătește pentru cât arunci”
 • Reduce substanțial impactul taxei asupra celor care locuiesc singuri sau în familii de 2 persoane

În urma analizei interne, Regulamentul propus a fost modificat, mai ales în ceea ce privește nivelul taxei în cazul imobilelor în care locuiește o singură persoană sau două persoane, aceasta fiind principala problemă identificată în cadrul consultării publice. Concret, în cazul acestor imobile propunem aplicarea unor reduceri din costul abonamentului Practic, mai mari pentru imobilele locuite de o singură persoană.

Aceste reduceri se vor aplica în contextul în care Serviciul Salubrizare și Direcția Fiscală Locală vor pune un mai mare accent pe verificarea situației în teren și identificarea situațiilor în care declarațiile depuse de sibieni nu corespund cu realitatea, anumiți cetățeni sustrăgându-se de la plata taxei. Se vor avea în vedere cu prioritate:

 • Imobilele declarate nelocuite pentru care, de la data intrării în vigoare a noului Regulament, nu se va mai plăti taxă.
 • Imobilele în care locuiesc 1 persoană sau 2 persoane.

În cazul constatării că declarația de impunere nu corespunde realității, proprietarul va fi sancționat conform noului Regulament.

Verificările vor fi realizate și cu sprijinul Asociațiilor de Proprietari care, conform Regulamentul propus, vor avea obligația să comunice semestrial informații cu privire la numărul de persoane care locuiesc în apartamente.

Având în vedere aceste modificări în modul de calcul al taxei speciale, se lucrează în prezent la adaptarea Regulamentului. Înainte de a prezenta noua propunere de Regulament Consiliului Local, Serviciul Salubrizare a solicitat un aviz consultativ din partea ADI Eco Sibiu care să ateste că noua modalitate de calcul respectă:

 • încadrarea în nivelul maximal din Planul Tarifar actualizat.
 • prevederile privind implementarea instrumentului economic „Plătește pentru cât arunci”.

În momentul finalizării noii variante de Regulament, avizată consultativ de ADI ECO Sibiu, aceasta vafi adusă la cunoștința publică și vafi supusă aprobării Consiliului Local.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.