SIBIU – „Injustiție în Justiție!”

0
432

Consilierii de probațiune din cadrul Serviciului de Probaţiune Sibiu sesolidarizează cu protestul spontan al colegilor din țară, prin încetarea temporară a activității cu publicul, în intervalul orar 13.00 – 15.00, și pichetarea sediului serviciului în datele de 15 și 16.12.2022.

Protestul este provocat derefuzul Guvernului de a soluționa problema drepturilorsalariale și de a adopta măsuri concrete pentru repararea erorilor produse prin Legea cadru de salarizare nr. 153/2017.

Consilierii de probațiune sunt nemulțumiți de discriminarea salarială la care sunt supuși în raport cu celelalte profesii din familia ocupațională a Justiției. Legea cadru de salarizare nr. 153/2017 a creat numeroase dezechilibre salariale în familia ocupațională Justiție, soluționate, din 2017 până în prezent, pentru celelalte grupuri profesionale, pe cale judecătorească, coroborat cu emiterea de acte normative de corectare salarială, astfel încât această legesă își atingă scopul declarat: salarizare echitabilă și uniformă în raport cu atribuțiile de serviciu.  Cu titlu de exemplu, menționăm:

  1. Pentru personalul de specialitate criminalistică și funcțiile auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și al laboratoarelor de expertiză criminalistică, a fost emisăO.U.G. nr. 91/2017, aprobată prin Legea nr. 79/2018. Cu toate că și personalul de probațiune putea fi inclus în cele 2 acte normative, Ministerul Justiției a eludat acest demers.
  2. Pentru personalul IT din cadrul instanțelor de judecată care a avut diminuate veniturile prinaceeași Legecadru, s-a găsit, de asemenea, o soluţie:  Legea nr. 207/2018 de modificare a Legii nr. 304/2004 şi O.U.G. 12/2019 emisă/e de Guvernul României.
  3. Pentru sentinţele câştigate de magistrați privind Valoarea de Referință Sectorială (VRS)  605,225 lei, (VRS care determină algoritmul de calcul al salariilor), Ministerul Justiţiei a emis în decembrie 2021 Ordinul Ministrului Justiției (OMJ) nr. 6245/C/30.12.2021, drepturile salariale aferente fiind imediat puse în plată.

În situația personalului de probațiune, deși, la nivel național, există numeroasehotărâri definitive prin care se recunoaște consilierilor de probațiune alinierea drepturilor salariale la o valoare sectorială  (VRS) în cuantum de 605,225, specifică familiei ocupaționale Justiție,  Ministerul Justiției refuză să emită ordin de salarizare și să depună diligențele necesare susținerii unui act normativ care să corecteze inechitățile trenante de 5 ani, tratând Probațiunea ca pe „Cenușăreasa” Justiției.

Drepturile câștigate de consilierii de probațiune, în instanțe, au fie aplicabilitate limitată (în cazul consilierilor debutanți sau cu o vechime redusă în sistem), fie sunt complet inaplicabile(în cazul consilierilor cu vechime în sistem), prin lipsa emiterii unui act normativ care să permită transpunerea în practică a sentințelor judecătorești.

Culmea ironiei, prin comunicatul din data de 10 ianuarie 2022, ministrul justiției, domnul Cătălin Predoiu, a justificat emitereaOMJ  nr. 6245/C/30.12.2021 cu privire la magistrați, prin prisma necesității de a elimina discriminarea existentă la nivelul drepturilor salariale din aceeași familie ocupațională ”Justiție”, dând exemplul personalului de probațiune, căruia îi fusese recunoscut, conform hotărârilor judecătorești, o VRS de 605, 225 lei, dar eludând, cu bună știință, faptul că acest drept este neoperațional pentru consilierii de probațiune, prin lipsa unui act normativ de corectare a Legii cadru de salarizare nr. 153/2017.

Domnul Cătălin Predoiu, aflat la al treilea mandat la conducerea Ministerului Justiției, cunoaște foarte bine problemele sistemului de probațiune, dar pe cât de veche este colaborarea cu domnia sa, pe atât de puțin semnificativă este contribuția sa la rezolvarea problemelor consilierilor de probațiune.

În numeroase comunicate oficiale (cel mai recent fiind comunicatul din data de 13.12.2022 pe site-ul Ministerului Justiției) domnul Cătălin Predoiu, recunoaște „rolul esențial al personalului de probațiune în familia ocupațională Justiție” și afirma că „întreprinde măsurile necesare validării acestuia din perspectiva salarizării”, dar toate aceste „eforturi” de corectare salarială sunt proiectate, de ani de zile, într-un viitor imereu îndepărtat.

Menționăm că sistemul de probațiune constituie unica altenativă eficientă pentru evitarea supraîncărcării sistemului penitenciar, aducând beneficii uriașe bugetului de stat, în special în ultimii 8 ani.

Pentru o imagine clară cu privire la nivelul actual de venituri al consilierilor de probațiune, menționăm că salariul net al unui consilier (cu toate sporurile incluse) este cuprins între aproximativ 3.200 – 5.200 lei pentru un consilier debutant, respectiv un consilier gradul 1 (care ajunge să atingă acest prag de salarizare după 10-15 ani de activitate în sistem). Aceste valori de salarizare corespund, în mediul privat, unui nivel de studii medii, uneori chiar unui loc de muncă fără calificare, pentru meserii care nu presupun nici complexitatea și nici riscul implicit profesiei de consilier de probațiune.

În plus, în virtutea asigurării imparțialității și a evitării conflictelor de interese, consilierii de probațiune au interdicții și incompatibilități aproape similare cu ale magistraților, neavând posibilitatea să-și suplimenteze veniturile decât în mod limitativ, exclusiv prin funcții didactice, în specialitate.

Mai mult, personalul de probațiune nu beneficiază de niciuna dintre facilitățile materiale pe care le au celelalte categorii din familia ocupațională „Justiție” (plata contravalorii chiriei, a decontării transportului în cazul navetei la locul de muncă, decontarea medicamentelor și a serviciilor medicale, etc).

Ministerul Justiției, bazându-se pe faptul că suntem puțini (mai puțin de 700 de consilieri activi, la nivel național, în prezent) și greva sistemului de probațiune nu produce efecte masive în plan imediat, așa cum pot produce alte categorii profesionale din familia „Justiție”, nu aplică instrumentele de corectare salarială și în ceea ce ne privește, amânându-ne permanent, cu promisiuni de corectare prin includerea în obiectivele din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în perioada anilor 2023-2024, ceea ce s-ar traduce în mod concret prin „posibilitatea unei corectări salariale pe viitor, cu punere în plată în perioada 2024-2026”. 

Sindicatul National al Consilierilor din Serviciile de Probațiune (SNCSP), membru al Blocului National Sindical și afiliat la Federația Publisind a inițiat protestul spontan, la nivel național, corelat cu pichetarea sediului Ministerului Justiției, zilnic, începând cu data de 12.12.2022.

Solicităm domnului ministru al Justiției și omologilor săi din ministerele de resort, în speță Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Finanțelor, stabilirea de urgență a unei strategii de corectare salarială pentru consilierii de probațiune, cu termene apropiate de îndeplinireși pași concreți de transpunere în practică.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.