S-a prelungit starea de alertă

0
129

GUVERNUL ROMÂNIEI
H O T Ă R Â R E
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie
2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19
Ţinând cont de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de
urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu completări prin
Legea nr. 20/2020, cu modificările și completările ulterioare, precum şi de prevederile Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020,
în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru
prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 179/2020, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, cu
modificările ulterioare,
luând în considerare prevederile art. 16 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (3) din
Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc,
având în vedere faptul că evaluarea realizată în baza factorilor de risc prevăzuţi la art. 3 alin. (4) din
Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID19, cu modificările şi completările ulterioare, indică necesitatea menţinerii unui răspuns amplificat la
situaţia de urgenţă determinată de răspândirea noului coronavirus, aspecte materializate în cuprinsul
documentului intitulat „Analiza factorilor de risc privind managementul situaţiei de urgenţă generate de
virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul României la data de 06.04.2021”, întocmit la nivelul Centrului
Naţional de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei,
ţinând seama de propunerile cuprinse în Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă
nr. 22/2021 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata
acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și aprobarea listei
țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra
persoanelor care sosesc în România din acestea, în contextul pandemiei de COVID-19,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3, 4, 6 şi art. 71 alin. (1) din Legea
nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. – Începând cu data de 13 aprilie 2021 se prelungeşte cu 30 de zile starea de alertă pe întreg
teritoriul ţării, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi
2 / 3
măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu
modificările şi completările ulterioare, prelungită prin Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare,
prin Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,
prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările
ulterioare, prin Hotărârea Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata
acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi
completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe
teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică
pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările
și completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe
teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică
pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările
și completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului nr. 1065/2020 privind prelungirea stării de alertă
pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prin
Hotărârea Guvernului nr. 3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu
data de 13 ianuarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prin Hotărârea Guvernului nr. 35/2021
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum
şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, și prin Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă
pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică
pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările
și completările ulterioare.
Art. 2. – Pe durata prevăzută la art. 1 măsurile de prevenire şi control ale infecţiilor cu coronavirusul
SARS-CoV-2, condiţiile concrete de aplicare şi destinatarii acestor măsuri, precum şi instituţiile şi
autorităţile publice care pun în aplicare sau urmăresc respectarea aplicării măsurilor pe durata stării de
alertă sunt prevăzute în:
a) anexa nr. 1 – „Măsuri pentru creşterea capacităţii de răspuns“;
b) anexa nr. 2 – „Măsuri pentru asigurarea rezilienţei comunităţilor“;
c) anexa nr. 3 – „Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc“.
Art. 3. – În aplicarea dispoziţiilor art. 7^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind
stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu
completări prin Legea nr. 20/2020, cu modificările și completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului
nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, secretarul de stat, şef al Departamentului pentru
Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dispune, în colaborare cu Ministerul
3 / 3
Sănătăţii, prin ordin al comandantului acţiunii, măsurile necesare prevenirii şi combaterii infecţiilor cu
coronavirusul SARS-CoV-2, în cadrul acţiunilor de răspuns la nivel naţional.
Art. 4. – Regimul contravenţional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor prevăzute în anexele nr.
1-3 este cel stabilit la art. 64-70 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 5. – Actele emise pentru punerea în executare a Hotărârii Guvernului nr. 394/2020, aprobată cu
modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările şi
completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 476/2020, cu modificările și completările ulterioare,
a Hotărârii Guvernului nr. 553/2020, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului
nr. 668/2020, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 782/2020, cu
modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 856/2020, cu modificările și
completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 967/2020, cu modificările și completările ulterioare,
a Hotărârii Guvernului nr. 1065/2020, a Hotărârii Guvernului nr. 3/2021, a Hotărârii Guvernului nr.
35/2021, și a Hotărârii Guvernului nr. 293/2021, cu modificările și completările ulterioare, își mențin
aplicabilitatea în măsura în care dispoziţiile acestora nu contravin măsurilor stabilite în anexele nr. 1-3
la prezenta hotărâre.
Art. 6. – Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM – MINISTRU
FLORIN–VASILE CÎȚU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.