Vâlcea – Evaluarea activităţii desfăşurate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Magheru” al Județului Vâlcea în anul 2020

0
48

În anul 2020, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al Judeţului Vâlcea au gestionat 7883 misiuni, din care:

  • 5939 decazuri de urgenţă asistate de S.M.U.R.D ;
  • 294  de incendii;
  • 372 dearderi necontrolalate în urma cărora nu au rezultat pagube  materiale mari;
  • 673 dealte situaţii de urgenţă ;
  •   21 de acţiuni pentru asistenţa persoanelor ;
  • 379 de acţiuni pentru protecţia comunităţilor ;
  • 205 dedeplasări fără intervenţie (192 situaţii de urgenţă la care nu a mai fost necesară intervenţia pompierilor şi 13 alarme false).

– Alte situaţii de urgenţă (misiuni pirotehnice, alunecări de teren, fenomene meteo periculoase, înlăturarea  efectelor inundaţiilor, avarii la utilităţi publice etc.);

– Acţiuni pentru protecţia comunităţilor (asigurare măsuri de apărare împotriva incendiilor la accidente de circulaţie şi pe timpul desfăşurării de evenimente publice, protecţia mediului, salvări de animale etc.);

– Asistenţă persoane (degajări de persoane în urma exploziilor, prăbuşirii sau accidentelor de muncă şi rămase blocate în apartament, ascensor, la înălţime etc.).

SITUAŢIA COMPARATIVĂ A INTERVENŢIILOR

Pe timpul intervenţiilor, au fost salvate 10 persoane (9 adulți și un copil) şi au fost asistate 6667 persoane. Ca urmare a intervenţiilor s-a reuşit salvarea a 20 de animale şi protejarea a bunurilor materiale în valoare de circa 38 de milioane de lei.

Din nefericire, ca urmare a incendiilor au murit 4 bărbați (în vârstă de 63 de ani, în localitatea Sutești – incendiul fiind din cauza jarului intrat în contact cu materialele combustibile; de 59 de ani din localitatea Budești – incendiul fiind din cauza utilizării focului necorespunzător; de 72 de ani în localitatea Brezoi – incendiul fiind din cauza producerii unui scurtcircuit electric; de 61 de ani din comuna Titești – incendiul fiind din cauza jarului intrat în contact cu materialele combustibile) şi 13 persoane au fost victime (atacuri de panică sau arsuri).

În anul 2020, s-au inregistrat 666 de urgențe din cauza focului: 294 de incendii și 372 de arderi necontrolalate în urma cărora nu au rezultat pagube  materiale mari (343 la vegetaţie uscată; 8 la coş de fum; o groapă de gunoi; 3 la litiera pădure; 4 mirişti; 13 alte intervenţii)

Cauzele probabile de producere a incendiilor au fost: 109 utilizarea focului fără respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor, 73 legate de jar şi scântei intrat în contact cu materiale combustibile, 64 din cauza scurtcircuitelor electrice, 33 efectul termic al mijloacelor de încălzire, 5 efectul termic al curentului electric, 4 arc sau scântei electrice, 2 autoaprindere, 2 frecare în urma căreia s-a generat căldură, 1 trăsnetul și 1 scântei mecanice.

Din totalul incendiilor, 83,33 % s-au produs la gospodăriile populaţiei (locuinţe, anexe gospodăreşti depozite furaje), iar 16,67 % în alte domenii.

În perioada analizată, s-au înregistrat 673 de intervenţii pentru alte situaţii de urgenţă: 493 activități de informare preventivă în contextul pandemiei COVID-19; 18 inundaţii, 12 asanări teritoriale de muniţie neexplodată,  o alunecare de teren și 149 alte intervenţii. 

Anul 2020 a reprezentat și pentru județul nostru o provocare în gestionarea situațiilor de urgență generate de noul tip de risc – virusul SARS-COV 2, activitatea preventivă înregistrând limitări în planificarea și organizarea activităților de prevenire a incendiilor și reorientarea acesteia în corelare cu situația operativă a acțiunilor cu specific preventiv pentru combaterea și limitarea efectelor generate de pandemia COVID 19.

Astfel, s-au executat 712 misiuni de verificare a măsurilor stabilite în Legea 55/2020, în comun cu alte instituții: D.S.P., D.S.V.S.A., I.P.J., I.J.J., I.T.M., etc. S-au aplicat 266 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală (nepurtarea/purtarea necorespunzătoare a măștii de protecție) în cuantum de 27.500 lei.

Pe timpul activităților de prevenire (controale, misiuni, verificări, etc), au fost aplicate 2.475 sancţiuni în cuantum de 519.000 lei și s-au desfășurat, 858 exerciții de simulare, astfel: 829 de evacuare si interventie la locul de munca și 29 în situatii de protectie civila (inundații, cutremur, etc.).

După analizarea documentaţiilor depuse, au fost eliberate 60 avize (9 respinse), 46 de autorizaţii de securitate la incendiu (17 respinse) şi un aviz de protecţie civilă pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă. Au fost avizate 26 planuri de intervenţie (5 respinse) și avizate 48 de transporturi de deșeuri periculoase.

Au fost eliberate: un acord pentru organizarea jocurilor de artificii cu mijloace pirotehnice, 3 acorduri pentru comercializarea artificiilor și 41 de puncte de vedere. Au fost asigurate: 79 de asistențe de specialitate și 83 de participări la comisii comune.

În anul 2020, Inspecţia de Prevenire a soluţionat, în termen legal, 54 de petiţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, 6 în domeniul avizării şi una în domeniul protecţiei civile.

Secretariatul Tehnic Permanent a monitorizat, împreună cu specialişti din cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea, zonele care s-au confruntat cu situaţii de urgenţă, întocmindu-se 31 de note de constatare şi procese verbale.

         Pentru creşterea nivelului de pregătire a personalului şi verificarea viabilităţii planurilor de răspuns, precum şi a îmbunătăţirii concepţiei de intervenţie, având în vedere contextul pandemiei cu COVID – 19, a fost organizat şi desfăşurat un singur exercițiu intern județean, sub supravegherea unui medic epidemiolog din cadrul Direcției de Sănătate Publică Vâlcea. Exerciţiul a avut drept scop antrenarea structurilor profesioniste de intervenție în vederea îndeplinirii misiunilor specifice pentru gestionarea unei explozii generatoare de victime multiple. La antrenament au participant: I.S.U. Vâlcea, I.P.J. Vâlcea, I.J.J. Vâlcea, DSP Valcea, C.L.S.U. al comunei Ionești și operatorul economic deținător al depozitului de gaz.

Anul trecut, au fost executate 10 exerciţii de alarmare publică, în vederea perfecţionării şi pregătirii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, a centrulor operative cu activitate temporară şi a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă în scopul formării deprinderilor pentru desfăşurarea practică a activităţilor de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei şi limitării consecinţelor pe timpul atacului aerian sau  în cazul producerii alunecărilor de teren şi inundaţiilor;

În anul 2020, pandemia Covid-19 a avut un impact global și continuă să influențeze viața oamenilor în întreaga lume. În județul Vâlcea au apărut schimbări majore ca urmare a măsurilor luate de către autorități pentru limitarea răspândirii pandemiei, iar Inspectoratul pentru Situații de Urgență “General Magheru” al Județului Vâlcea s-a aflat și se află încă de la început în primele rânduri în lupta cu aceasta. Prin echipajele SMURD – pentru transportarea persoanelor infectate; C.B.R.N.e –  executaerea decontaminării mijloacelor de intervenție și personalului; de pe tehnica de intervenție – oricând în contact cu persoane infectate (incendii, inundații, accidente rutiere sau de muncă).

Personalul operativ au participat în mod continuu la misiuni de transport persoane suspecte și/sau confirmate cu COVID-19, totalizând până în prezent un număr de 650 de intervenții, iar echipajul C.B.R.N.e. a efectuate peste 650 de misiuni de decontaminare până în prezent.

Începând cu data de 13.03.2020 a fost activat C.J.C.C.I. Vâlcea, în cadrul căruia și-au desfășurat, în regim permanent activitatea reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Vâlcea, Inspectoratului de Polițe Județean Vâlcea, Inspectoratului Județean de Jandarmi Vâlcea, Spitalului Județean Vâlcea și Direcției de Sănătate Publică Vâlcea. Centrul  Județean de Coordonare și Conducere a Intervernțieiaceștia având un rol cheie în gestionarea situațiilor și misiunilor generate în contextul pandemiei cu COVID-19, asigurând suportul operațional și fluxul informațional.

SERVICIUL LOGISTIC:

În anul 2020 a fost realizată o investiție prin intermediul Consiliul Județean Vâlcea pentru montarea sistemelor de climatizare în spațiile aferente dispeceratului și Centrului Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției, investiția fiind în cuantum de 54.721,00 lei.

             Personalul serviciului logistic a fost permanent implicat în misiuni de preluare, recepţionare și distribuire a echipamentelor și materialelor de protecţie destinate acțiunilor de intervenție în combaterea infecțiilor COVID 19.            Au fost executate misiuni de aprovizionare cu materiale și  echipamente de protecție pentru asigurarea necesarului inspectoratului, precum și pentru instituțiile cu rol în prevenirea răspândirii virusului și în tratarea pacienților pacienților afectați, după cum urmează: Unitatea de primiri Urgențe Râmnicu Vâlcea; Spitalul Județean de Urgență Vâlcea; Direcția de Sănătate Publică Vâlcea; Serviciul de Ambulanță județean Vâlcea; Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea; Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea; Spitalele din localitățile Horezu, Drăgășani, Mihăiești, Brezoi.

            În anul 2020, au fost recepționate și distribuite bunuri din Stocurile de Urgență medicală ale I.G.S.U., astfel: combinezoane de protecție în valoare de 1.624.792,80 lei; măști de protecție (FFP2, FFP 3, măști chirurgicale cu 3 pliuri) în valoare totală de 583.575,19 lei; mănuși de protecție (mănuși nesterile și mănuși de protecție medie cu manșetă) în valoare totală de 66.812,40 lei; viziere de protecție în valoare totală de 257.992,00 lei; dezinfectant de mâini (TP1) și dezinfectant de suprafețe (TP2) în valoare totală de 3289,98 lei; cameră de izolare cu presiune negativă (2 complete) în valoare de 714.000,00 lei.

             Cu fonduri puse la dispoziție de către  Inspectoratul General pentru Situații de Urgenţă, s-au achiziționat la nivel local următoarele bunuri necesare acțiunilor de intervenție în combaterea infecțiilor COVID 19: un complet scanner termic în valoare de 40.444,17 lei; 10 termometre non-contact cu IR în valoare de 3.272,50 lei; 10 lampi UV-C pentru sterlizare încăperi în valoare de 13.090,00 lei; 1 lampă bactericidă cu grile, 30 W, cu montare pe perete în valoare 1.547,00 lei; 66 lămpi UVC + OZON 38W cu telecomandă și senzor de mișcare în valoare de 14.841,70 lei; 3 nebulizatoare în valoare de 7.482,72 lei; dispensere și uscătoare mâini; materiale de protecție și dezinfecţie: dezinfectant mâini TP 1, dezinfectant de suprafețe (TP2), mănuși nesterile, măști chirurgicale cu 3 pliuri, săpun lichid.

            Au fost demarate activitățile premergătoarea realizării investițiilor privind înființarea unor noi puncte de lucru / subunități de intervenție, în sensul solicitării de la U.A.T. a unor suprafețe de teren pe care se pot realiza construcțiile în speță, urmând ca după aprobarea de către I.G.S.U. a locațiilor în care se vor înființa noi puncte de lucru / subunități de intervenție, terenurile să fie trecute din proprietatea U.A.T. în proprietatea M.A.I., în scopul demarării investițiilor.

           S-a dotat Gărda de Intervenție Măciuca cu o autospecială de intervenție modernă, pentru reducerea timpului de răspuns în raionul de intervenție.

           S-au luat permanent măsuri pentru remedierea defecțiunilor în atelierul unității sau în punctele de asistență tehnică de la nivelul subunității. În situația reparațiilor cu o durată mai mare a fost introdusă în intervenție rezerva operativă a subunității, sau au fost dislocate mijloace din subunitate pentru asigurarea intervenției în raion. 

            Pentru asigurarea unui răspuns adecvat în cazul unui dezastru major sau pentru  mai multe situaţii de urgenţă de amploare, în anul 2020 inspectoratul a fost dotat cu următoarele mijloace de intervenție: 2 autospeciale pentru descarcerare; un buldoexcavator; o Dacia Duster 1,5 dCi; o Dacia Logan 0,9 Tce; 2 camion încărcare / descărcare cu cârlig; un container Suport Logistic al Intervenției cu echipamente individuale de protecție; o autospecială de primă intervenție și comandă marca ISUZU de mica capacitate, dotată cu instalație completă pentru stingerea incendiilor (achiziție prin CJ Vâlcea); o instalație completă pentru stingerea incendiilor și alte dotări specifice, pentru autospeciala de primă intervenție și comandă marca ISUZU de mica capacitate achiziționată în anul 2019.

            Din punct de vedere al menținerii în stare de operativitate a tehnicii de intervenție din dotare, în special a ambulanțelor SMURD, s-au întreprins pemanent activități pentru remedierea defecțiunilor survenite și reintroducerea în intervenție. La nivelul fiecărei subunități există câte o rezervă operativă pentru autospecialele de stingere a incendiilor.

            Existența în tabelă și în dotarea efectivă a autospecialelor de rezervă constituie un element important, o autospecială defectă putând fi înlocuită în timp scurt cu una dintre acestea, ulterior fiind luate măsuri de reparare.

             Reviziile și reparațiile la tehnica din dotare au fost executate cu respectarea planurilor de asistență tehnică anuală și au constat în următoarele activități: 57 inspecţii tehnice periodice în valoare de 6.525,76 lei; 49 revizii tehnice anuale efectuate la agenţi economici autorizaţi în valoare de 59.188,26 lei; 29  revizii tehnice anuale efectuate în atelierul unităţii; 55 reparaţii curente efectuate la agenţi economici autorizaţi în valoare de 108.054,59 lei; 3 reparaţii curente efectuate în atelierul tip I al unităţii; 33 reparaţii curente efectuate în atelierele tip II ale subunăților (22 la Detașamentul de Pompieri Râmnicu Vâlcea și 11 la Detașamentul de Pompieri Drăgășani).

Consumurile de carburanți înregistrate în anul 2020 s-au încadrat în normele de consum aprobate, rezultând consumuri totale anuale astfel:

– Consum benzină: 7.690 litri, rezultând un consum mediu lunar de 641 litri;

– Consum motorină: 88.322 litri, rezultând un consum mediu lunar de 7.360 litri.

Din punct de vedere al realizării acțiunilor de disponibilizare/valorificare/casare  a bunurilor care îndeplinesc condițiile legale, la nivelul inspectoratului bunurile existente la nivelul inspectoratului se află în următoarele etape:

  • În etapa de valorificare: 2 cpl. autoturism Dacia 1310 (MAI 17152, MAI 17153), 1 cpl. Dacia 1410 (MAI 17151), 1 cpl. Autospecială cu praf și azot (MAI 17171), 1 cpl. Autocamion (MAI 17182) și 1 cpl. autoturism Aro (MAI 17157).
  • În etapa de disponibilizare: 1 autoscară mecanică (MAI 17159), 1 ambulanță SMURD marca VW Transporter (MAI 31022);
  • În etapa de retragere din exploatare ce urmează a se întocmi documentele în vederea disponibilizării sau casării directe: 1 ambulanță SMURD marca Mercedes Benz (MAI 24644), 1 autospecială tip APCA marca Roman (MAI 17162), 1 autocamion Roman R8155 (MAI 17183), 1 autospecială tip ASpFGI (MAI 17161).

         Au fost actualizate bazele de date, atât nominale cat și cantitative și valorice, urmare a completării rapoartelor de echipament personale și a mișcării de personal, rezultând astfel o valoare totala a echipamentului pentru anul 2020 în sumă de 1.533.839,30 lei compusă din: cotă parte anuală uniformă reprezentare și serviciu în valoare de 1.524.324,46 lei, cotă parte anuală uniformă ceremonie în valoare de 3.989,83 lei, drepturi echipament la avansarea în gradul militar următor în valoare de 5.142,00 lei,cotă parte anuală căciulă pentru ofițeri cu grad de colonel bărbați/femei în valoare de 383,00 lei.

Valoarea drepturilor de echipament distribuite în 2019, cu anticipație în contul drepturilor 2020  a fost în valoare de 42.322,62 lei.

Au fost distribuite în totalitate articolele de echipament aferente anului 2020 în valoare totală de 42.322,62 lei,

A fost recepționat echipament conform ordinelor de distribuție transmise de eșalonul superior, astfel:

1) echipament de protecţieși lucru în valoare de 364.373,60 lei, constând în: costum de protecție pompieri = 130 buc; mănuși de protecție pompieri = 22 per;

2) echipament cadre aferent solicitărilor din rapoartele de echipament în valoare de 15.472,38 lei. 

S-au achiziționat și recepționat pe parcursul anului:

– 6 mașini de spălat în valoare de 8.496,60 lei, ce s-au repartizat gărzilor de intervenție din cadrul celor două detașamente de pompieri, conform tabelei de înzestrare,

– 570 kg detergent în valoare de 2.828,51 lei, necesar întreținerii lenjeriilor de pat și echipamentului individual de protecție și lucru;

– detergent pentru linia tehnică de întreținere echipament de protecție și lucru în valoare de 12.926,97 lei.

Pe linia protecției muncii a fost achiziționat și recepționat: echipament de protecţieși lucru în valoare de 5.480,90 lei, săpun lichid în valoare de 3.553,05 lei.  

Din necesarul anual de fonduri (actualizat) în sumă de 6.793,00 mii lei, aferent normelor de hrană, s-au alocat și achitat până la 31.12.2020 fonduri în valoare de 6.793,00 mii lei din care valoarea financiară pentru norma 12B a fost în sumă de 537,125 lei.

          Au fost achiziţionate si depozitate un număr de 115 pachete de hrana, pentru asigurarea suplimentului de 2000 de calorii în valoare de  1990,43 lei.

          Pe linia protecției muncii au fost achiziționate și recepționate, 258 buc a 2l/buc, apă minerală în valoare de 492,14 lei.

           Pentru animalele de serviciu din dotare au fost solicitate și achiziţionate 324 kg hrana în valoare de 4.234,40 lei si medicamente în valoare de 320,00 lei, conform prescripţiilor medicului. 

Au fost achiziționate obiecte de inventar ce s-au repartizat gărzilor din organică, conform tabelei de înzestrare, astfel:

– două frigidere în valoare totală de 2.034,90 lei,

– șase cuptoare cu microunde în valoare totală de 1.320,90 lei.

În cadrul gestiunii „Rechizite tipizate” au fost recepţionate materiale, pentru asigurarea necesarului efectivelor, urmare a ordinelor de distribuţie de la eşalonul superior în valoare totala de 1.918,08 lei și a achiziţiilor locale in valoare totala de 54.405,81 lei.

Urmare a solicitărilor, în baza necesarului, au fost apovizionate pe plan local obiecte de inventar astfel: opt ştampile, în valoare totala de 590,00 lei,  trei table magnetice și un flipchart în valoare totala de 1.737,40 lei.

          Lucrările de reparaţii curente la imobilele unităţii s-au executat conform precizărilor din I.M.I.R.A nr. 664/ 2008 cu modificările şi completările ulterioare, întocmindu-se documentaţiile tehnice de aprobare (Note de constatare, antemăsurători şi devize estimative) şi cele de execuţie (Procese-verbale de recepţie, situaţii de lucrări şi extrase de materiale) necesare executării lucrărilor de întreţinere conform normelor de deviz.

         În anul 2020, s-au efectuat următoarele lucrări de reparaţii de întreţinere în valoare de 147.630,12 lei.

Alocarea la consumurile normate de utilităţi a fost făcută în baza „Programului de Asigurare Logistică pentru anul 2020 al I.S.U.J. „General Magheru” al judeţului Vâlcea”  avizat de ordonatorul terțiar de credite  şi a procesului verbal de alocare la drepturi de combustibili pentru încălzirea spaţiilor nr. 200.101 din 08.01.2020.

În anul 2020 a fost achiziţionată cantitatea de 240,00 tone lemne de foc, necesară pentru  încălzirea spaţiilor Gărzii de Intervenţie Brezoi, Govora, Măciuca şi Grădiștea.

Ca urmare a bugetului aprobat pentru inspectorat, în anul 2020 s-a reușit achiziționarea următoarelor bunuri, necesare pentru desfășurarea în condiții optime a  activităților specifice după cum urmează: furtunuri de refulare a apei pentru stingerea incendiilor tip B și tip C; chingi ancorare, lanțuri ancorare/ridicare, unelte pentru stins incendii de vegetație, stingătoare P50 în scopul utilizării la intervențiile specifice; fișete metalice pentru personalul operativ care desfășoară activitate în ture de serviciu; truse de scule, aparate de gresat, robot de pornire și încărcare acumulatori pentru atelierele și punctele de asistență tehnică din cadrul inspectoratului; scaune pentru încăperea cu destinația CJCCI; recipienți pentru carburant de tip motorină; pompe pentru transvazare carburant de tip motorină; aparate de aer condiționat și motocoase pentru întreținerea spațiilor verzi.

Din bugetul anului 2020, pus la dispoziție de către Consiliul Județean Vâlcea, în sumă totală de 697.000,00 lei, enumerăm mai jos principalele achiziții efectuate în baza acestuia, astfel: o autospecială de primă intervenție și comandă marca ISUZU de mica capacitate, dotată cu instalație completă pentru stingerea incendiilor; o instalație completă pentru stingerea incendiilor și alte dotări specifice, pentru autospeciala de primă intervenție și comandă marca ISUZU de mica capacitate achiziționată în anul 2019; un sistem de climatizare integrat pentru spațiile în care își desfășoară activitatea Dispeceratul Integrat și Centrul Județean pentru Coordonare și Conducere a Intervenției;  echipamente și materiale de protecţie destinate acțiunilor de intervenție în combaterea infecțiilor COVID 19; soft actualizat pentru Centrala de Alarmare la nivel Județean; dispozitive de încărcare a acumulatorilor pentru Centrala de Alarmare la nivel Județean;  materiale de construcții și instalații; servicii de revizii și reparații la autospecialele de intervenție și autoturismele aflate în comodat; carburanți și lubrifianți pentru autoturismele și motoutilajele din gestiunea Consiliul Județean Vâlcea; boiler electric pentru Garda de Intervenție Măciuca; scule electrice și aparate electrice; mobilier; roduse pentru curățenie și igienă.

Achizitii publice:

            În  anul 2020, unităţii i-au fost puse la dispoziţie următoarele fonduri financiare:

TITLUL II  –  BUNURI ŞI SERVICIIVALOARE (LEI)
ACHIZIŢII DIRECTE 1.428.445
CONTRACTE SUBSECVENTE  297.755

4.7. FINANCIAR:

  Volumul şi structura bugetului în perioda 01.01-31.12.2020 în comparație cu aceeași perioadă din 2019, la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”General Magheru” al județului Vâlcea, se prezintă astfel:

                                                                                                 -mii lei-

CLASIFICATIA                               BUGETARA BUGET 31.12.2019 BUGET 31.12.2020MODIFICARE
2020 față de 2019
 %
0123=2-14=(2/1*100)
CAP. 61.05 A43.315,4050.650,027.334,62116,93
TITLUL I42.103,4048.873,606.770,20116,08
TITLUL II1.212,001.726,20514,20142,43
TITLUL VII0,000,000,000,00
TITLUL X0,000,000,000,00
TITLUL XI0,002,602,600,00
TITLUL XIII0,0047,6247,620,00

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.