Sibiu: Şedința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice.

0
62

Prefectul județului Sibiu, domnul Mircea Dorin Crețu, a prezidat astăzi, 27 octombrie 2023, ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice.

Pe ordinea de zi a figurat prezentareaAgenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Sibiu despre modalitățile de accesare a beneficiilor de asistență socială în conformitate cu prevederile legale din domeniul asistenței sociale.

În cadrul ședinței doamna Ghizășan Julieta, expert superior în cadrul Serviciului ”Beneficii de Asistență Socială, Servicii Sociale, Egalitate de Șanse și Incluziune Socială” a readus în prim plan modalitățile prin care statul poate sprijini persoanele vârstnice prin acordarea de beneficii de asistență socială prin autoritățile publice centrale sau locale, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare în domeniu.

Nivelurile, respectiv cuantumurile beneficiilor de asistenţă socială sunt stabilite în raport cu indicatorul social de referinţă (ISR – 598 lei), care reprezintă unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează beneficiile de asistenţă socială.

Beneficiile de asistență socială se acorda persoanelor vârstnice care se găsesc în situații de vulnerabilitate, și anume :

  • Nu realizează venituri proprii sau veniturile lor sau ale susținătorilor legali nu sunt suficiente pentru asigurarea unui trai decent și mediu de viață sigur;
  • Se află în imposibilitatea de a-și asigura singure activitățile de bază ale vieții zilnice, nu se pot gospodări singure și necestită asistență și ingrijire;
  • Nu au locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii;
  • Se află în situații de urgență sau de necesitate, prevăzute de lege;

Beneficiile de asistență socială pentru persoanele vârstnice sunt următoarele:

  1. Ajutorul social, este unul din cele mai importante programe de promovare a incluziunii sociale şi de combatere a sărăciei. Cuantumul ajutorului social lunar se calculează ca diferenţă între nivelul venitului minim garantat prevăzut de lege şi venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure, în cuantumuri situate între 142 lei pentru persoana singură, respectiv  527 lei  pentru familiile formate din 5 persoane.

Ca element de noutate începând cu data de 01.01.2024 intră în vigoare Legea nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune cu modificările și completările ulterioare. Acest tip de beneficiu este creat pentru a ajuta persoanele singure/familiile să depășească obstacolele financiare pe care le întâmpină și să-și îmbunătățească viața. Venitul minim de incluziune conține un pachet integrat de măsuri de sprijin în domenii cheie, cum ar fi servciiile sociale, sănătatea și locuirea, ocuparea forței de muncă, educația, toate contribuind la reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială. Cererea pentru acordarea venitului minim de incluziune, însoțită de acte de identitate ale membrilor familiei, acte doveditoare privind veniturile pe care le obțin membrii familiei  se pot depune de către solicitanți începând din luna noiembrie 2023, la primăria de domiciliu sau de reședință. Cuantumul maxim pentru beneficiarii care nu obțin niciun venit este de 275 lei/lună/membru de familie, iar în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani, cuantumul maxim este de 400 lei/lună.

În funcție de nevoile familiei/persoanei singure, venitul minim de incluziune este însoţit de alte măsuri de asistență socială complementare, acordate în bani şi/sau în natură: măsuri suport în domeniul serviciilor sociale, măsuri suport în domeniul sănătății, Asigurarea obligatorie pentru locuință, ajutoarele de urgență de la bugetul de stat, ajutoarele de urgență de la bugetul local, ajutorul pentru înmormântare.

  • Ajutorul pentru încălzirea locuinţei și suplimentul de energie se acordă în perioada sezonului rece cuprins între data de 01 noiembrie a anului curent și  data de 31 martie a anului următor și se adresează familiei sau persoanei singure care nu are alte proprietăți sau bunuri, așa cum sunt prevăzute în cerere, și care obține un venit mediu net lunar de până la 1386 lei/persoană în cazul familiei și până la 2053 lei, în cazul persoanei singure. Veniturile bănești se vor cumula cu alte tipuri de venituri materiale.

Suplimentul pentru energie, este un tip de ajutor care se acordă lunar, tot  anul și se adresează familiei sau persoanei singure care nu are alte proprietăți sau bunuri, așa cum sunt prevăzute în cerere, și care obține un venit mediu net lunar de până la 1386 lei /persoană în cazul familiei și până la 2053 lei, în cazul persoanei singure. Suplimentul pentru energie se acordă tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinței. Veniturile bănești se vor cumula cu alte tipuri de venituri materiale.

  • Ajutoarele de urgență se pot  acorda în conformitate cu prevederile  Art. 271) – alin.(1) din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările șI completările ulterioare, iar începând cu data de 01.01.2024 acest tip de beneficiu se acordă în conformitate cu prevederile Legii nr.196/2022 privind venitul minim de incluziune. Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale si Persoanelor Varstnice, poate acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi pentru alte situaţii deosebite datorate stării de sănătate ori altor cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială, precum şi în alte situaţii stabilite prin hotărâre a Guvernului.

În final doamna Ghizășan a transmis cetățenilor solicitanți din județul Sibiu că  personalul AJPIS Sibiu întreprinde tot ceea ce este necesar pentru asigurarea unei aplicări corecte, unitare şi nediscriminatorii a legislației privind sistemul de beneficii de asistenţă socială.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.