SIBIU – Primăria Sibiu prezintă propunerea de buget pentru anul 2021

0
58

Bugetul de Stat pentruanul 2021 a fostaprobatși publicat în Monitorul Oficial în data de 9 martie. Conform procedurilor legislative, acum putem să prezentăm și noi propunerea pentru bugetul local al municipiului Sibiu pentru anul 2021. Aceasta este publicată pe site-ul sibiu.ro și va rămâne afișată pentru dezbatere și consultare publică, iar apoi va fi supus aprobării Consiliului Local. Important de subliniat este faptul că bugetul local pentru anul 2021 este orientat către dezvoltarea municipiului, mai mult de jumătate din acesta fiind alocat investițiilor și proiectelor ample ale Sibiului.” (Astrid Fodor, primarulmunicipiului Sibiu)

Propunerea de bugetși o sinteză a principalelor informații din acesta sunt disponibile aici: https://www.sibiu.ro/ro2/pdf/2021/Proiectul_Bugetului_de_Venituri_si_Cheltuieli_al_Mun_Sibiu_pe_anul_2021.pdf

Cetățenii pot transmite sugestii sau întrebări în format electronic pe buget2021@sibiu.ro.

În rezumat:

Bugetul total al municipiului Sibiuîn 2021 este estimat la o sumă de 954,70 milioane lei, mai mare cu aproximativ 10% față de bugetul anului precedent. Creșterea se datorează, în principal, veniturilor din contractele de finanțare din fonduri externe nerambursabile obținute de administrația locală.

VENITURILE TOTALE ale bugetului provin din următoarele surse:

 • 41% – Venituri proprii, adică încasările din taxe și impozite și cotele defalcate din impozitul pe veniturile sibienilor
 • 31% – Excedentul bugetar din anii precedenți, care va fi utilizat integral pentru finanțarea investițiilor deja contractate și a căror execuție este în curs
 • 24% – Fonduri europene obținute de Primăria Sibiu, în anul 2021veniturile estimate din fonduri nerambursabile fiindde aproximativ 230 de milioane de lei, provenind din cele 24 contracte de finanțare nerambursabilă semnate. Menționăm că valoarea totală a contractelor de finanțare nerambursabilă semnate de administrația locale este de 305 milioane lei, cu perioadă de implementare2018-2022
 • 4% – Sume defalcate din TVA, adică sume care estimăm că vor veni de la Bugetul de Stat pentru indemnizațiile persoanelor cu handicap, salariile asistenților personali, salariilor profesorilor, etc

CHELTUIELILE TOTALEpropuse în buget însumează de asemenea954,70 milioane lei.Cea mai mare parte – 57%, adică peste 540 de milioane de lei – vor merge către investiții pentru dezvoltarea orașului. Diferența de 43% va fi utilizată pentru cheltuieli curente pentru administrarea orașului, cum ar fi iluminatul public, activitatea culturală, sportivă și de agrement, întreținerea parcurilor și zonelor verzi, reparațiile la străzi, subvențiape care Primăria Sibiu o acordă pentru buna funcționare a transportului public, subvențiaacordată cetățenilor pentru energie termică, reparații și achiziția de dotări pentruunitățile de învățământ, funcționarea Primăriei Sibiu și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local, etc.

Cele mai importante sume vor fi alocate următoarelor domenii:

TRANSPORT ȘI MOBILITATE – 40% din bugetul total, reprezentând 376 de milioane de lei. Acest capitol include printre altele lucrări la drumuri și poduri, continuarea modernizării cartierelor de blocuri, construcția de parcări zonale, reparații străzi, precum și subvenția acordată societății de transport public pentru acoperirea gratuităților acordate elevilor și pensionarilor, reducerile acordate donatorilor de sânge, etc.

Menționăm cele mai importante investiții incluse în acest capitol:

INFRASTRUCTURĂ

 • Continuarea / începerea lucrărilor:
 • Reparații capitale în cartierele Ștrand, Terezian, Hipodrom I și III 
 • Construcția noului drum de legătură între cartierele Ștrand și Turnișor
 • Modernizarea podului peste Cibin din dreptul străzii Rozmarinului
 • Amenajarea parcării supraterane în cartierul Hipodrom III
 • Modernizarea străzilor Calea Dumbrăvii, Podului, Cucului, Lucernei, Trandafirilor, Ion Agârbiceanu, Dreptății, Ghiocelului,  Depoului
 • În curs de contractare a execuției lucrărilor:
 • Extinderea și reabilitarea podului peste Cibin de pe șoseaua Alba Iulia
 • Reabilitarea drumului vechi din stațiunea Păltiniș
 • În etapa de elaborare a documentațiilor tehnico – economice:
 • Viabilizarea cartierului Veterani
 • Modernizareastrăzilor Bruxelles și Varșovia
 • Construcția de parcări: subteran în Piața Gării și suprateran la piața Cibin și V. Aaron, incluzând restructurarea piețelor agroalimentare

MOBILITATE ALTERNATIVĂ:

 • Continuarea proiectelor contractate:
 • Coridor de deplasare cu bicicleta între cartierulȘtrand, zona centrală și parcul Sub Arini
 • Amenajarea de centre deînchirierede biciclete în regim self-service- Sibiu Bike City
 • Punerea în funcțiunea a liniei verzi de transport public în centrul istoric
 • Modernizarea flotei de transport public – achiziția de autobuze electrice
 • În curs de contractare:
 • Traseu pietonal și pentru bicicliști de-a lungul râului Cibin, pe tronsonul dintre str. Maramureșului și cartierul Gușterița
 • Modernizarea flotei de transport public–achiziția a 40 de autobuze CNG și stații de încărcare
 • Elaborarea documentațiilorpentru inițierea de investiții noi:
 • Introducerea trenului peri urban
 • Amenajarea unui coridor de mobilitate pe Calea Șurii Mici
 • Amenajarea unui coridor de mobilitate peb-dul M.Viteazu și str.Rahovei

SPORT, CULTURĂ ȘI SPAȚII VERZI – 17 %reprezentând 160 de milioane de lei

 • În curs de execuție a lucrărilor :
 • Modernizarea Stadionului Municipal Sibiu
 • Amenajarea parculuiTilișca
 • Construcția centrului multifuncțional pentru comunitățile marginalizate (str. Oțelarilor)
 • Amenajarea unui spațiu multifuncțional de recreere, sport și educație activă în Gușterița
 • Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Sibiu
 • În curs de contractare a execuției lucrărilor:
 • Amenajarea Lacului lui Binder – achiziția dotărilor pentru sporturi nautice
 • Bazăpentru sport și agrementîn zona Obor
 • Reabilitarea și modernizarea clădirii Adăpostului de Noapte
 • Elaborarea documentațiilor tehnico-economice:
 • Amenajarea dealurilor Gușteriței pentru cicloturism, sport și agrement
 • Amenajarea parcului tematic Pădurea Dumbrava
 • Modernizarea Parcului Sub Arini
 • Construcția centrului de conferințe și spectacole
 • Zona de agrement și sport „La Cascade„

Primăria Sibiu va continua să asigure și în acest an bugetul necesar funcționării instituțiilor de cultură din subordine – Teatrul Național Radu Stanca, Teatrul pentru copii și tineret Gong și Casa de Cultură a Municipiului. De asemenea, din bugetul local vor fi finanțate și anul acesta agendele de evenimente Și în acest an sunt prevăzute fonduri pentru finanțarea programelor de interes public cultural, educațional, comunitar și sportiv în sumă de 15,87 milioane lei, din care:

 • Agenda Culturală – 6,5milioane lei
 • Agenda Sport –7 milioane lei
 • Agenda Comunitară –400.000 lei
 • Agenda Educațională – 300.000 lei

La acestea se adaugă sumele decontate în anul 2021 aferente proiectelor desfășurate în anul 2020 în valoare de 1,67 milioane lei.

EDUCAȚIE – 13% din totalul bugetului, adică 127 de milioane lei. În această sumă sunt incluse atât investițiile, cât și lucrările de reparații, dotările și alte cheltuieli pentru buna funcționare a unităților de învățământ

Dintre cele mai importante investiții propuse pentru 2021 menționăm:

 • În curs de execuție a lucrărilor:
 • Amenajarea unei creșe (grupa 2-3 ani) în incinta Grădiniței de pe str. Lebedei
 • Extindereașcolii gimnaziale Nicolae Iorga Sibiu și construcția unei săli de sport
 • Extindereașcolii gimnaziale I.L.Caragiale
 • În curs de contractare a execuției lucrărilor / achiziții de dotări IT:
 • Construcția de creșe în cartierul Ștrand (lângă școala 1) și Țiglari (lângă grădinița 36)
 • Amenajarea unei creșe prin reabilitarea unei clădiri anexe a Colegiului Tehnic Energetic
 • Extinderea școlii gimnaziale Regele Ferdinand Sibiu și construcția unei săli de sport
 • Construcția noului Liceu de Artă
 • Amenajareade săli de clasă într-un corp al Colegiului Economic G. Barițiu , în vederea extinderii unităților de învățământ pentru Colegiul Economic și Colegiul Andrei Șaguna
 • Digitalizarea procesului de învățământ: achiziția de laptopuri pentru profesori, web cam-uri tip videoconferință, etc.
 • Elaborarea documentațiilor tehnico-economice:
 • Construcția de creșe în Piața Cluj,în cartierul Reșița, în cartierul Hipodrom și pe Aleea Filozofilor
 • Construcția de grădinițe în Piaţa Cluj și în cartierul Reșița
 • Extindereașcolii gimnaziale nr.4 Sibiu și construcția unei săli de sport
 • Extindere Colegiului Național Octavian Goga
 • Extinderea Liceului Teoretic Onisifor Ghibu
 • Continuarea reabilitării clădirilor unităților de învățământ pentru creștea eficienței energetice

În acest capitol sunt incluse și lucrări de reparații și achiziții de dotăriîn sumă estimată de 8,8 milioane lei, precum și alocări pentru burse și pentru premierea elevilor cu rezultate la concursurile școlare în valoare de 10,8 milioane lei.

PROTECȚIA MEDIULUI  – 6% din buget, reprezentând 59 de milioane de lei

 • Curățenia și salubrizarea domeniului public, inclusiv dezinsecția și deratizarea
 • Deszăpezirea domeniului public
 • Amenajarea de platforme supraterane cu acces controlat pentru colectarea deșeurilor
 • Realizarea sistemelor subterane de colectare a deșeurilor în zonele de blocuri

SĂNĂTATE – 4% din bugetul local, reprezentând 42 de milioane de lei

Investițiile care vor fi realizate în acest an la Spitalul de Pediatrie:

 • Extinderea spațiilor destinate unității de primiri urgențe și dotarea acesteia – lucrările au început la finalul lui 2020 și se vor încheia în decembrie 2021; au fost realizate primele achiziții de echipamente medicale, restul de dotări urmând să fie achiziționate în acest an
 • Dotarea ambulatoriilor Spitalului – au fost demarate proceduri de achiziție pentru primele loturi de dotări medicale și IT care vor fi livrate în acest an.
 • Dotarea Spitalului de Pediatrie   cu echipamente şi materiale de protecție, dezinfecție, testare și tratare, pentru gestionarea cazurilor de COVID, proiect finanțat din fonduri europene

Notă:

Precizăm că bugetul total va mai suferi modificări pentru că așteptăm ca Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu și Consiliul Județean Sibiu să ne comunice sumele care vor fi alocate municipiului din cotele defalcate din TVA și din impozitul pe venitul global.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.