Sibiu – Inspectoratul de Jandarmi Județean Sibiu recrutează candidați pentru participarea la concursul de admitere în cadrul Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” din București, sesiunea 2023

0
72


Cererea de înscriere prevăzută ca anexă la anunțul postat pe site-ul unității www.jandarmeriasibiu.ro,se completează de către candidat în mod lizibil, cu majuscule, se semnează și se transmite, exclusiv în format electronic (scanată în format pdf), la adresa de e-mail: hr@jandarmeriasibiu.ro, până la data de 09.07.2023, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, în raport de domiciliul/ reședința înscrise în cartea de identitate a candidatului. 

Condițiile legale şi criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor sunt: 
a. să aibă cetățenia română şi domiciliul în România; 
b. să cunoască limba română scris şi vorbit; 
c. să aibă capacitate deplină de exercițiu; 
d. să fie apți din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
e. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți, sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere; 
f. să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat, pentru candidații la examenele de admitere în instituțiile de învățământ, dovada absolvirii se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplinește condițiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susținut şi promovat examenul de bacalaureat; 
 g. să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise şi practicate în societate; 
h. să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea; 
i. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni; 
j. să nu fi fost destituiți dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 
k. să nu fi desfășurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; 
l. să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniți în anul participării la concurs; 
 m. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținută de vară; 
n. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepția candidaţilor care au absolvit instituții de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii  Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului; 
o. să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învăţământ.

Tinerii interesați pot solicita informații colegilor noștri din cadrul Compartimentului Management Resurse Umane și Organizare, până la data de 7 iulie 2023, inclusiv, în intervalul orar 09.00 – 15.00, Tel. 0269/233170; 0269/233190 – interior 24534/24535/24537. 

Pentru detalii suplimentare accesați:
https://www.jandarmeriasibiu.ro/Locuri-de-admitere-in-institutiile-de-invatamant.html

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.