INFORMAȚII BILETE DE TRATAMENT BALNEAR

0
33

În anul 2024, în unitățile de de tratament balnear aflate în proprietatea Casei Naționale de Pensii Publice este asigurat un număr maxim de 60.420 de bilete de tratament balnear, repartizate pe maximum 19 serii a câte 16 zile. Prima serie începe în 19.02.2024.

La numărul de bilete prevăzut anterior se adaugă, până la nivelul sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2024, numărul biletelor de tratament balnear contractate cu alte unități de profil.

Pentru a obţine un bilet de tratament balnear în anul 2024, solicitanţii trebuie să depună la Casa de Pensii următoarele documente: cerere tip, copie după actul de identitate, recomandare medicală  şi copie după cuponul de pensie/adeverinţă de venit. Cererile se înregistrează cu  puțin 30 de zile  înainte de perioada solicitată.

La sosirea în staţiune, beneficiarii trebuie să aibă asupra lor următoarele: actul de identitate, biletul de trimitere de la medic şi cardul de sănătate.

Casa Națională de Pensii Publice efectuează, prin aplicația informatică, repartiția locurilor pe stațiuni, unități de cazare, serii și date de prezentare în stațiune. Biletele acordate beneficiarilor și punctajele obținute, transmise de către Casa Națională de Pensii Publice, se afișează pe site-ul Casei de Pensii Sibiu în format electronic și pe suport hârtie la sediul instituției. Persoanele care primesc repartiție de bilet de tratament balenar sunt anunțate telefonic de către reprezentanți ai Casei de Pensii Sibiu.

Cele mai solicitate staţiuni au fost: Căciulata, Călimănesti, Bazna, Buziaş, Felix, Covasna, Olănesti, Geoargiu Bai, Saturn.

Principalele afecțiuni care se pot trata în stațiuni sunt cele ale sistemului nervos, reumatismale, digestive, cardiovasculare, ginecologice și ale căilor respiratorii.

INFORMAȚII PLATĂ RETROACTIVĂ VECHIME

Prin Legea nr. 168/2021 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.163/2020 este reglementată posibilitatea asigurării retroactive în baza unui contract de asigurare socială pentru o perioadă de maxim 6 ani calendaristici anteriori lunii încheierii contractului. Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.70/2023 a fost modificat termenul până la care poate fi solicitată încheiat unui astfel de contract de asigurare socială, astfel persoanele interesate pot solicita încheierea contractului până la data de 31.12.2024.

În temeiul acestor acte normative, contractul de asigurare socială poate fi încheiat de orice persoană, indiferent de cetăţenie, care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

 • nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială;
 • nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în țară, în statele membre UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale, în perioada pentru care se solicită asigurarea;
 • nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare.

!!! Contractul de asigurare socială se încheie doar în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă și numai pentru perioade anterioare.

Perioadele de timp pentru care se poate încheia contract sunt perioadele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani și data împlinirii vârstei standard de pensionare.

Contractul de asigurare socială se încheie între persoana interesată sau, după caz, mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei interesate ori, după caz, a mandatarului.

Documentele necesare pentru încheierea contractului de asigurare sunt, după caz:

 • actul de identitate al persoanei care urmează să beneficieze de asigurare, respectiv al mandatarului, în original și copie;
 • declaraţia pe propria-răspundere;
 • procura specială autentificată în condițiile legii şi care trebuie să conţină, în mod expres, datele de identificare ale mandantului şi ale mandatarului, respectiv cel puţin: numele, prenumele, data naşterii, adresa şi CNP-ul.

Până în prezent la Casa Judeţeană de Pensii Sibiu 514 persoane au încheiat contracte de asigurare pentru plata retroactivă a vechimii. Perioada asigurată de aceștia este de 11.094 luni, iar suma plătită este 7.266.760 lei.

INFORMAȚII PENSII

Cuantumul celor mai mari 5 pensii, în plata în luna ianuarie 2024, în judeţul Sibiu sunt:

 • de 42.824 cuantum brut și este cuvenită și achitată, în temeiul Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, iar persoana căreia i se cuvine a activat în domeniile: forare de petrol și gaze și HORECA. Acesta are un stagiu de cotizare de 45 de ani, 7 luni și 5 zile;
 • de 38.401 cuantum brut şi este cuvenită şi achitată, în temeiul Legii 303/2004 privind statutul procurorilor și judecătorilor. Acesta are un stagiu de cotizare de 25 de ani;
 • de 37.642 cuantum brut şi este cuvenită şi achitată, în temeiul Legii 303/2004 privind statutul procurorilor și judecătorilor. Acesta are un stagiu de cotizare de 25 de ani și 3 luni;
 • de 31.095 cuantum brut şi este cuvenită şi achitată, în temeiul Legii 303/2004 privind statutul procurorilor și judecătorilor. Acesta are un stagiu de cotizare de 25 de ani și o lună;
 • de 28.704 cuantum brut şi este cuvenită şi achitată, în temeiul Legii 303/2004 privind statutul procurorilor și judecătorilor. Acesta are un stagiu de cotizare de 25 de ani și 2 zile.

În luna ianuarie 2024 numărul total de pensionari din judeţul Sibiu este de 99.582, dintre aceștia un număr de 17.145 persoane beneficiază de prevederile OUG 6/2009 privind instituirea pensiei minime garantate, aprobată prin Legea 196/2009, cu modificările ulterioare.

Pensia medie, în județul Sibiu, în luna ianuarie 2024 este de 2.291 lei.

Valoarea totală plătită în luna ianuarie 2024, de către Casa Județeană de Pensii Sibiu, beneficiarilor de pensie sau alte sume cu titlu de indemnizaţii este de 263.520.831 lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.