BUCUREŞTI – Actele adoptate de Guvernul României în ședința din 5 august 2021

0
119

I.               ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind abrogarea art. 72 alin. (1) al Ordonanței de urgență nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative

II.            HOTĂRÂRI

1.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020

2.    HOTĂRÂRE privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 11 august 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19

3.    HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor umanitar din Rezerva Ministerului Sănătății, cu titlu gratuit, pentru Tunisia, Republica Arabă Egipt, Albania și Vietnam, în conformitate cu prevederile art. 41 alin.(4) din Legea nr 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

4.    HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.