ULBS primește finanțare pentru reabilitarea Cantinei studențești, a Căminului studențesc nr. 4 și a clădirii Facultății de Inginerie

0
20

După semnarea în luna martie a acestui an a contractului de finanțare pentru

construirea Campusului integrat pentru învățământul dual -PRODUAL în valoare de 25 milioane euro, două noiproiecte depuse pentru finanțare prin fonduri europene de către Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu au fost declarate eligibile. Este vorba despre reabilitarea și modernizarea Căminului studențesc nr. 4, a Cantinei studențești și a Facultății de Inginerie. Valoarea eligibilă a acestor noi finanțări depășește 9 milioane de euro.

Primul proiect, în valoare de 4 milioane euro  vizează Căminul studențesc nr. 4 și Cantina studențească și este susținut prin fonduri PNRR, Pilonul VI, Politici pentru noua generație,

componenta C15 – Educație pentru lucrări privind reabilitarea și modernizare.

Cel de-al doilea proiect în valoare de 5,2 milioane euro, destinat extinderii, modernizării și reabilitării clădiriiFacultății de Inginerie din cadrul ULBS este derulat prin Agenția pentru DezvoltareRegională Centru, cu finanțare POR din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Astfel, în urma intrevențiilor, Căminul studențesc nr. 4 situat în Sibiu, Str. Vasile

Aron Nr. 14, ar urma să pună la dispoziția studenților 328 de locuri de cazare, care

să asigure o infrastructură adaptată la standardele europene de calitate și eficiență

energetică.

Lucrările privind Cantina studențească din Bulevardul Victoriei nr.31 vizează

modernizarea spațiului cu o capacitate de 120 de locuri destinate servirii mesei.

Consumul anual de energie pentru încălzire în cazul Căminului studențesc nr. 4 și a

Cantinei studențești este estimat să scadă cu cel puțin 50% față de consumul anual

realizat anterior renovării.Conform documentației, prin implementarea acestor măsuri se urmăreșteîmbunătățirea stării și a tipului infrastructurii educaționale. Rezultatele se vor reflectaatât asupra condițiilor de trai, cât și asupra eficienței și performanței instituționale.Mediul de învățare va deveni astfel mai sigur și mai prietenos cu mediul înconjurător.

În ceea ce privește Facutatea de Inginerie din cadrul ULBS, obiectivul general al

investiției îl reprezinta creșterea nivelului de adecvare a ofertei educaționale în

raport cu nevoile pieței muncii. Astfel, prin susținerea investițiilor în modernizarea

clădirii situate în strada Emil Cioran nr. 4 și a bazei materiale didactice, se urmărește

ca mediile de învățare, echipamentele și dotările didactice să fie cel puțin la nivelul

tehnologiilor utilizate de către companii care operează pe piața regională și

europeană. De asemenea, proiectul are în vedere adaptarea spațiului în scopul creșterii accesului și a participării persoanelor dezavantajate lasistemul de învățământ superior.

Proiectul vizează reabilitarea și modernizarea celor trei corpuri de clădire, dar și

lucrări de extindere prin reconfigurare a etajelor 4 și 5 ale corpurilor II si III , în

vederea obținerii unor spații suplimentare destinate învățământului superior, ca

urmare a creșterii numărului de studenți.

Termenele de implementare pentru lucrările de modernizare și reabilitare ale celor

două proiecte este de 36 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.