Ştiri Sibiu – Strategia și Planul de atenuare și adaptare la schimbările climatice în Municipiul Sibiu, în consultare publică

0
157

Strategia și Planul de atenuare și adaptare la schimbările climatice aleMunicipiului Sibiu pentruurmătorii 8 ani au ajuns în etapa consultării publice. Acest document strategic important al Municipiului Sibiu a fost elaborat în cadrul proiectului ”Schimbările climatice – Plan de acțiuni pentru atenuare și măsurile necesare pentru adaptare în județul Sibiu (SC-PAAMA-CJS-2021)”, implementat de Consiliul Județean Sibiu, în parteneriat cu Universitatea Babeș – Bolyai, Cluj – Napoca, fiind finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator de Program pentru Programul RO-Mediu, Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021.

Primăria Sibiu în calitate de partener al proiectului face publică prima versiune a acestui document pe sibiu.ropentru a putea fi consultat de către sibieni:

https://www.sibiu.ro/primaria/spaasc

Observațiile și sugestiile sibienilor se primescpe adresa de e-mail strategie@sibiu.ro până în data de 10 noiembrie 2022 inclusiv.

Ce conține acest document?

Această primă versiune a fost rezultatul unui proces consultativ în care am avut alături instituții publice, mediul academic, ONG-uri și reprezentanți ale unor asociații de specialiști în domeniu, precum și sibienii care s-au implicat în sesiunile de chestionare și consultare organizate.Toate acestea au fost cristalizate și ordonate de către Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca, respectiv Facultatea de Geografie și Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, în calitate de partener, specialiștii acestei instituții de învățământ superior avândo vastă expertiză în acest domeniu.

Documentul descrie mai întâi contextul actual, atât cel local, cât și cel mai larg – național și european, având ca fundamentare o serie de rezultate preliminare obținute în cadrul proiectului:

  • Rezultatele unui studiu climatic complex – care ne-a confirmat că valurile de căldură cresc semnificativ ca număr și ca durată, că temperatura medie și temperatura utilă sunt în creștere accelerată, precum și că precipitațiile sunt la un nivel fără modificări semnificative.
  • Rezultatele chestionarului la nivelul Municipiului Sibiu –din care reiese faptul că peste 93% dintre sibieni sunt de acord că au nevoie de o mai bună informare cu privire la efectele schimbărilor climatice.
  • Analiza implementării Strategiei și a Planului de acțiune pentru adaptare la schimbări climatice în Municipiul Sibiu până în 2021 – o radiografie a căror rezultate sunt în dinamică, multe dintre proiecte fiind realizate de către Municipiul Sibiu pe sectoare prioritare cum ar fi:resurse de apă, sănătate publică, infrastructură și urbanism, spații verzi și transport.

Documentul conține și o analiză a situației actuale,țintele strategice la nivel european, național și local în domeniul schimbărilor climatice și propune un Plan de acțiune actualizat pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice, dar și o listă de măsuri pentru adaptare și atenuarea efectelor acestor schimbări în municipiul Sibiu.

Scopul Strategiei și a Planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice pentru Municipiul Sibiu este acela de a contribui la creșterea rezilienței climatice a sistemelor naturale și antropice și de a orienta activitățile sociale și economice către neutralitatea climatică. Pentru realizarea acestui scop, obiectivele generale ale strategiei propuse pentru Municipiul Sibiu sunt:

  • O1. Promovarea de măsuri pentru asigurarea neutralității climatice la nivelul Municipiului Sibiu pentru orizontul 2050;
  • O2. Promovarea de măsuri pentru amplificarea capacității de adaptare la schimbări climatice a Municipiului Sibiu;
  • O3. Asigurarea fondului de date necesare gestionării aspectelor relevante pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice în Municipiul Sibiu
  • O4. Conștientizarea publicului, creșterea responsabilității și a sprijinului acordat măsurilor pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice în Municipiul Sibiu;
  • O5. Întărirea capacității administrative și de management pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice;
  • O6. Cooperarea eficientă între toate categoriile de factori implicați (administrație, mediul de afaceri, societatea civilă) pentru îmbunătățirea eficienței măsurilor pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice.

Strategia nu se oprește la nivelul general, teoretic, ci propune o serie de acțiuni concrete pentru realizarea acestor șase obiective strategice, lista acestora fiind inclusă în documentul care poate fi consultat de publicul larg.

Notă: Această primă variantă de Strategie poate suferi modificări în urma consultărilor publice, prin înglobarea opiniilor și sugestiilor pertinente transmise de cetățeni sau alte entități direct interesate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.