Ştiri Sibiu – ŞEDINŢA COLEGIULUI PREFECTURAL, 26.07.2022

0
375

RAPORT PRIVIND CALITATEA APEI POTABILE

IN JUDETUL SIBIU  IN ANUL 2021.

Implicarea Direcției de Sănătate Publică a județului Sibiu pentru sprijinirea producătorilor de apă potabilă, în vederea îmbunătățirii aprovizionării cu apă potabilă a populației județului Sibiu.

            Apa este constituentul fundamental şi indispensabil al organismului uman.  Un om poate trai 30 de zile fara hrana si doar 3-4 zile fara apa. Cantitatea minima de apa necesara pe zi este de 50 l, optima este de 100 l iar legislatia recomanda 200 l/om/zi.  Variabilitatea este desigur foarte mare, în funcţie de disponibilitatea şi preţul apei, de obiceiuri etc. Unde nu există apă curentă şi consumul casnic e mai mic,  unde trebuie adusa de la mari distanţe sau e foarte scumpă se face economie. In colectivitati apa se utilizeaza in scopuri urbanistice, industriale, agricole, etc.

             Deshidratarea organismului determină un sindrom complex, ce afectează toate organele şi sistemele şi în final produce moartea prin diverse mecanisme.  Dar nu numai cantitatea de apa consumata este importanta pentru asigurarea sanatatii populatiei, ci si calitatea apei.   Apa destinata consumului uman trebuie, trebuie sa fie potabila, atat cea folosita pentru baut, cat si cea folosita pentru gatit sau in alte scopuri casnice (igiena personala, spalarea imbracamintii, spalarea vaselor, a alimentelor, etc).

            Consumul de apa necorespunzatoare chimic sau microbiologic poate produce imbolnaviri importante consumatorilor: boli diareice acute, dizenterie, hepatita virala de tip A, boli parazitare, boli cardio vasculare, intoxicatii cu nitrati (la sugari), cu metale grele, pesticide, etc.  Unele boli infectioase pot sa apara sub forma de epidemii hidrice, cei mai sensibili la imbolnaviri sunt copiii, persoanele in varsta si cei cu alte afectiuni cronice.

            Pentru a preveni aparitia imbolnavirilor, apa destinata consumului uman trebuie sa fie sigura, nepericuloasa pentru consumatori si sa fie corespunzatoare atat la parametrii chimici cat si la cei microbiologici, conform Legii calitatii apei 458/2002, republicata.  Aceasta lege reprezinta transpunerea in legislatia romaneasca a Directivei Consiliului Europei 98/83/CE, privind calitatea apei, destinate consumului uman, avand ca obiectiv protectia sanatatii oamenilor impotriva efectelor oricarui tip de contaminare a apei potabile, prin asigurarea calitatii ei de apa curata si sanogena.

Pentru a se indeplini aceste obiective legislative este nevoie de respectarea urmatoarelor principii esentiale:

 • Apa buna de baut nu poate fi asigurata decat printr-o abordare integrata de la captare la robinetul consumatorului.
 • Pentru o astfel de abordare integrata este necesara o stransa colaborare si parteneriat intre administratie, furnizorii de apa, utilizatorii terenurilor si consumatorii insisi.
 • Transparenta procesului de asigurare a calitatii are un rol vital pentru increderea consumatorilor.

Responsabilitatea transpunerii acestei directive europene revine Ministerului Sanatatii, iar responsabilitatea implementarii ei revine Ministerului Sanatatii, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Mediului, Ministerului Agriculturii, producatorilor si distribuitorilor de apa, proprietarilor imobilelor.

Astfel Ministerul Sanatatii:

 • Supravegheaza (autorizare sanitara si inspectie sanitara) si controleaza monitorizarea calitatii apei efectuata de catre producator si/sau distribuitor;
 • Controleaza  calitatea apei utilizata in industria alimentara;
 • Controleaza calitatea apei potabile imbuteliate;
 • Avizeaza/notifica produsele si materialele care vin in contact cu apa;
 • Asigura monitorizarea de audit, informarea si raportarea catre Comisia Europeana.

Autoritatile publice locale, producatorii si distribuitorii:

 • Asigura conformarea calitatii apei distribuite populatiei la prevederile Legii 458/2002, republicata;
  • Iau masurile necesare pentru asigurarea monitorizarii calitatii apei potabile;
  • Intreprind actiunile necesare de remediere a calitatii apei in caz de neconformare sau aplica masuri restrictive;
  • Asigura datele necesare pentru intocmirea Raportului national privind calitatea apei potabile;
  • Asigura accesul populatiei la datele privind calitatea apei potabile.

            Apa este unul dintre elementele fundamentale ale vieţii şi în acelaşi timp un factor care condiţionează dezvoltarea socială şi economică, fiind adesea un factor limitativ. Societatea şi economia se vor putea dezvolta numai în măsura în care se va dezvolta şi gospodărirea apelor, această condiţionare marcând rolul şi importanţa activităţii în contextul dezvoltării durabile.

            Direcţia de Sănătate Publică a Judetului Sibiu are ca preocupare prioritară, supravegherea calităţii apei potabile distribuită populaţiei din judeţul Sibiu, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în scopul protejării sănătăţii şi prevenirii îmbolnăvirilor.  Astfel supravegherea calităţii apei potabile s-a efectuat în conformitate cu Legea 458/2002, republicata, privind calitatea apei potabile şi HG 974/2004, republicata, cuprinzând normele de supraveghere şi monitorizare a calităţii apei potabile.

Institutul National de Sanatate Publica Bucuresti este coordonatorul raportului de tara privind indeplinirea obligatiilor definite de Directiva Consiliului Europei 98/83/CE, privind calitatea apei, destinate consumului uman.  Acest raport, privind calitatea apei potabile distribuite in sistem centralizat, in zonele de aprovizionare cu peste 5000 de locuitori si/sau volumul de apa distribuit este de peste 1000 mc/zi, se bazeaza pe datele care au fost furnizate de catre directiile de sanatate publica judetene, care transmit informatiile privind calitatea apei, din aceste zone mari de aprovizionare cu apa potabila, existente in fiecare judet. 

            Comparativ cu alte judete ale tarii, de exemplu in Moldova,  unde concentratia de nitrati din apa este foarte mare, din cauza poluarii panzei de apa freatica, sau in vestul tarii, unde concentratia de arsen din sol, si implicit din apa, este foarte ridicata, judetul Sibiu dispune de surse de apa potabila, corespunzatoare, in cea mai mare parte a teritoriului, cu exceptia zonei de nord a judetului (Blajel, Biertan, Mosna, Micasasa, Dumbraveni,etc), unde apa din sursele subterane, chiar de mare adancime, contine amoniu, fier, mangan, in concentratii ridicate.

Apa potabila este asigurata populatiei fie prin sistem centralizat de distributie a apei, fie din fantani si izvoare publice sau particulare.  Sistemul centralizat este cel mai bun, cel mai recomandat, deoarece asigura o calitate corespunzatoare si o supraveghere buna a calitatii apei.

       In judetul Sibiu, exista 2 operatori regionali de apa potabila:

                  1.  S.C. Apă Canal S.A. Sibiu

      2.  S.C.Apa Târnavei Mari S.A.

            Prin activitatea desfasurata de acesti operatori, se urmareste îmbunătăţirea permanenta a calităţii serviciilor şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin creşterea progresivă a ariei de acoperire a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, la nivelul judetului Sibiu.  De asemenea, se doreste, deservirea în condiţii optime a populaţiei, agenţilor economici și instituțiilor publice din aria de operare a acestora și îmbunătățirea infrastructurii de apă-canal prin implementrarea proiectelor de extindere și reabilitare a sistemelelor de apă și apă uzată în Judetul Sibiu.

             In judetul Sibiu exista 5 mari zone de aprovizionare cu apa potabila (ZAP-uri mari), in care apa tratata in 5 statii de tratare, autorizate sanitar, este distribuita populatiei prin retea centralizata, de cei doi mari operatori de apa din judet, asigurandu-se apa potabila unui numar de 292.742 de locuitori (62,53% din populatia totala a judetului). Volumul total de apa distribuit in anul 2021 a fost de 14.790.530 mc/an.

Pe langa cele 5 ZAP-uri mari, exista si 24 de sisteme mici de aprovizionare cu apa a populatiei (denumite ZAP-uri mici), care asigura apa potabila, pentru 41.638 de locuitori (8,89 % din populația județului).  Volumul total de apă distribuit a fost de 2034951 mc/an.

ZAP – uri mici din categoria 1, în care se furnizează apa potabilă între 10 și 100 mc/zi: 8

 1. Alma;
 2. Păltiniș;
 3. Cornățel;
 4. Aciliu;
 5. Richiș
 6. Blăjel;
 7. Păucea;
 8. Velț.
 • Nr. Total de consumatori: 3994;
 • Volum total de apă distribuit: 141696,65 mc/an;
 • Nu deține autorizație sanitară de funcționare: ZAP Cornățel

ZAP – uri mici din categoria 2 în care se furnizează apa potabilă între 100 și 400 mc/zi: 10

 1. Cârța;
 2. Sadu;
 3. Șeica Mare;
 4. Poplaca;
 5. Săcel;
 6. Vurpăr;
 7. Agârbiciu;
 8. Porumbacu de Jos;
 9. Merghindeal;
 10. Chirpăr.


 • Nr. Total consumatori: 15133;
 • Volum total de apă distribuit: 678900 mc/an;
 • Nu dețin autorizație sanitară de funcționare:
  • ZAP Șeica Mare;
  • ZAP Vurpăr;
  • ZAP Agârbiciu;
  • ZAP Porumbacu de Jos

ZAP – uri mici din categoria 3 în care se furnizează apa potabilă între 400 și 1000 mc/zi:

 1. Tălmaciu;
 2. Gura Râului;
 3. Orlat;
 4. Tilișca;
 5. Turnu Roșu;
 6. Dumbrăveni.


 • Nr. Total consumatori: 22511;
 • Volum total de apă distribuit: 1214355 mc/an;
 • Nu dețin autorizație sanitară de funcționare: 0

Pe langa aceste sisteme centralizate, exista sisteme de aprovizionare locale, unele construite de cetateni, situate in mediul rural, neautorizate sanitar, care furnizeaza populatiei, o apa care nu este supusa procedeelor de tratare si dezinfectie permanenta a apei, sistemul fiind: captare, înmagazinare, distribuţie.

In cursul anului 2021 s-a eliberat 5 autorizatii sanitare de funcționare pentru sisteme centralizate de aprovizionare cu  apa potabila (Chirpăr și Săsăuș/com Chirpăr, Fofeldea și Țichindeal/com Nocrich, Merghindeal și Dealu Frumos/com. Merghindeal, Păucea/com. Blăjel, Velț/com. Bazna) si s-au acordat 29 vize anuale, pe autorizatiile sanitare eliberate in anii anteriori.  De asemenea, au fost evaluate sanitar 4 proiecte legate de alimentare cu apa potabila (modernizare extindere rețele Jina, rețea de aducțiune apă brută Orlat, reabilitare conductă apă brută stație pompare, conductă refulare Păltiniș, conductă zona str. Sibiului, Cisnădie), eliberandu-se notificari privind asistenta de specialitate in sanatate publica.

Supravegherea calităţii apei potabile s-a efectuat prin  recoltare de probe de apă  şi analize de laborator chimice si bacteriologice efectuate în laboratoarele DSP Sibiu si ale producatorilor de apa, in cadrul monitorizarii de audit si operationale, atat pentru sistemele de aprovizionare cu apa autorizate, cat si pentru cele neautorizate sanitar.  Pentru efectuarea monitorizarii calitatii apei potabile, laboratoarele de analiza trebuie sa fie inregistrate, la Ministerul Sanatatii, in Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calitatii apei potabile. 

Laboratorul Directiei de Sanatate Publica Sibiu detine certificatul de inregistrare la Ministerul Sanatatii nr. 601/05.08.2020 si certificatul de acreditare RENAR Nr. LI 1117/17.01.2022, valabil pana in 24.01.2025.

Laboratorul SC Apa Canal SA Sibiu detine certificatul de acreditare RENAR Nr.LI 1039, Anexa 1/27.05.2020.

            Laboratorul SC Apa Tarnavei Mari SA, detine certificatul de inregistrare la Ministerul Sanatatii nr.475/03.02.2022.

            Numarul de probe de apa si parametrii, care trebuie analizati in cursul unui an, se stabilesc pe baza programelor de monitorizare, avizate de Directia de Sanatate Publica a Judetului Sibiu. Astfel, in cursul anului 2021 s-au avizat un numar de 81 de programe de monitorizare a calitatii apei potabile si s-au trimis un numar de 67 de adrese producatorilor de apa si autoritatilor locale, referitoare la aprovizionarea cu apa a populatiei.

            In anul 2021, in cadrul activitatii de supraveghere a calitatii apei potabile, la nivelul Laboratorului DSP Sibiu, 783 probe de apa potabila au fost analizate la parametrii chimici (amoniu, aluminiu, conductivitate, culoare,duritate, fier, miros, mangan, nitrati, nitriti, oxidabilitate, pH, plumb, turbiditate, clor rezidual liber, fluoruri) si 780 probe de apa potabile care au fost analizate la parametrii microbiologici (numar de colonii la 22 si 37 grade Celsius,E.coli,enterococi,coliformi,Clostridium). Din acest numar total de probe, 14,29 % au prezentat neconformitati la parametrii chimici (in special la parametrul indicator, clor rezidual liber), iar 10,86 % au prezentat neconformitati la parametrii microbiologici. 

             Laboratorul SC Apa Canal Sibiu, a realizat monitorizarea operationala a apei produsa si distribuita in localitatile: Sibiu, Cisnadie, Avrig, Marsa, Racovita, Bradu, Paltinis, Rasinari, Cristian, Sura Mica, Ocna Sibiului, Rusciori, Mandra, Loamnes, Pauca, Presaca, Bogatu Roman, Brosteni, Sura Mare, Selimbar, Hamba, Vestem, Bungard, Poplaca, Tilisca, Saliste, Vale, Fantanele, Sacel, Gales, Sibiel, Aciliu, Paltinis, Sadu, Tocile, iar Laboratorul SC Apa Tarnavei Mari a realizat monitorizarea operationala a apei produsa si distribuita in localitatile: Medias, Valea Lunga, Ighisu Nou, Bazna, Boian, Dirlos, Dumbraveni, Hoghilag, Agnita, Coves, Vard, Veseud, Ruja, Barghis, Arpasu de Sus, Arpasu de Jos, Cartisoara, Alma, Marpod, Nocrich, Hosman, Ilimbav, Bruiu, Somartin, Seica Mare, Boarta.

            Laboratorul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Sibiu, analizeaza parametrii chimici si microbiologici, cuprinsi in cadrul monitorizarii de audit a calitatii apei distribuite pe intreg judetul Sibiu si analizeaza parametrii chimici si microbiologici cuprinsi in cadrul monitorizarii operationale, pentru apa distribuita in localitatile, unde producatorii de apa nu detin laborator propriu de analiza a calitatii apei. De asemenea, se analizeaza parametrii chimici si microbiologici, din probele de apa recoltate din sursele publice locale (fantani, sipote). Aceste analize  se efectueaza, contracost, in baza contractelor de monitorizare a calităţii apei potabile,  incheiate intre DSP Sibiu şi producătorii de apa,  respectiv primariile locale, societati comerciale sau la solicitare.  Astfel, in cursul anului 2021 s-au incheiat un numar de 15 de contracte noi de prestari servicii, pentru analizarea calitatii apei, la parametrii chimici si microbiologici.

 1. Zonele mari de aprovizionare cu apa potabila (anexa 1)

            Cele 5 zone mari sunt: Sibiu, Medias, Cisnadie, Avrig si Arpasu si sunt deservite de cei doi mari producatori de apa potabila din judet, operatorii regionali de apa: SC Apa Canal SA si SC Apa Tarnavei Mari SA.

            Astfel pe total judet, pentru monitorizarea calitatii apei furnizate in ZAP-urile mari, s-au efectuat, la Laboratorul DSP Sibiu, la laboratoarele producatorilor de apa si la Laboratoarele Centrului Regional de Sanatate Publica Cluj Napoca si Tg. Mures (pentru determinarea parametrilor care nu se pot analiza la nivelul Laboratorului DSP Sibiu), un numar total de 8586 analize, din care 61 au fost analize neconforme, respectiv 0,71 %,  rezultand un procent de conformitate de 99,29 %.

            Apa produsa de Staţia de apă Sibiu Dumbrava si Statia de Clorinare Lunca Stezii, este distribuita în Municipiul Sibiu şi in localităţile Şelimbăr, Vestem, Mohu, Bungard, Cristian, Şura Mare, Hamba, Şura Mică, Ocna Sibiului, Rusciori, Mandra, Loamnes, Pauca, Presaca, Bogatu Roman si Brosteni.

            Apa produsa in Statia de Tratare Medias este distribuita in Municipiul Medias, Satul Valea Lunga, Bazna, Boian, Dirlos si Ighisu Nou.

            Statia de tratare a apei Sibiu Sud, asigura potabilizarea apei pentru Orasul Cisnadie, Comuna Rasinari, Zona Tocile si partial (o strada) in Satul Cisnadioara.

            Statia de tratare a apei Avrig asigura apa potabila pentru Orasul Avrig si localitatile Racovita, Marsa si BraduSC Apa Canal SA a prevazut in planul de investitii continuarea modernizarii statiei de tratare si realizarea lucrarilor de reabilitare si inlocuire a retelelor vechi, degradate. 

            Apa distribuită in Localitatile Arpasu de Sus, Arpasu de Jos, Cartisoara, Orasul Agnita, Coves, Ruja, Barghis, Marpod, Nocrich, Ilimbav, Hosman, Vard, Veseud, Bruiu si Somartin este produsa in Statia de Tratare Arpasu, statie pusa in functiune la sfarsitul anului 2015 si autorizata sanitar in anul 2016, de unde apa potabila este transportata printr-o conducta noua, pana in Orasul Agnita. Mai multe localitati aflate pe traseul conductei de aductiune, a apei tratate, au in executie lucrari de realizare a rezervoarelor de inmagazinare a apei potabile si a retelelor de distributie, urmand ca la finalizarea lucrarilor, acestea sa beneficieze de apa potabila, tratata in Statia de apa Arpas.

                          II. Zonele mici de aprovizionare cu apa potabila

             In cursul anului 2021,  pentru monitorizarea de audit si operationala, a calitatii apei furnizate in zonele  mici, de aprovizionare cu apa potabila, s-au efectuat, la Laboratorul DSP Sibiu, la laboratoarele producatorilor de apa si la Laboratoarele Centrului Regional de Sanatate Publica Cluj Napoca si Tg. Mures, un numar total de 4558 analize ale parametrilor chimici si microbiologici, din care 126 analize au fost neconforme, respectiv 2,76 %

            Procentul de neconformitati al parametrilor chimici si bacteriologici, este mai ridicat in aceste zone mici de aprovizionare cu apa potabila, fata de zonele mari.  Cauza este determinata, in principal, de faptul ca aceste sisteme mici se afla in subordinea primariilor, care nu dispun de servicii specializate de gospodarire comunala, nici de personal specializat.  In alte localitati, locuitorii s-au organizat in asociatii sau fundatii, care exploateaza aceste instalatii de apa, de asemenea, fara a dispune de personal specializat.

            Majoritatea acestor instalatii de apa sunt neautorizate sanitar, deoarece prezintă deficienţe de amenajare şi funcţionare: surse de apă de suprafaţă, supuse poluării, lipsa perimetrelor de protecţie sanitară, lipsa tratării, lipsa personalului calificat, retele de distributie vechi.

            In anul 2021 s-au mentinut problemele legate de alimentarea cu apa a populatiei, in anumite localitati ale judetului Sibiu, care pot reprezenta un risc pentru sanatatea populatiei, astfel:

 • In Localitatile Porumbacu de Jos si Porumbacu de Sus exista instalatie centrala de aprovizionare cu apa, sursa fiind apa de suprafata (drenuri din paraul Porumbacu), fara a se face dezinfectia apei distribuita populatiei.  Obligatiile pe care le are Primaria si riscurile de imbolnavire ale populatiei, prin consum de apa nedezinfectata au fost comunicate Primariei Porumbacu de Jos, prin  adrese repetate.  Exista contract de prestari servicii pentru analize chimice si bacteriologice, ale apei distribuite populatiei (monitorizare de audit si operationala).
 • In Orasul Copsa Mica, se distribuie apa industriala; ca si surse de apa potabila sunt folosite fantani publice si doua instalatii locale, unde dezinfectia apei nu se face permanent si care asigura apa pentru o parte din populatie.
 • In satul Talmacel, s-a construit o statie de tratare a apei si un sistem de distributie a apei potabile, care nu sunt autorizate sanitar.  Statia de tratare nu functioneaza corespunzator, iar calitatea apei distribuite nu se incadreaza in parametrii de calitate prevazuti de legea 458/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.   S-au facut adrese Primariei Talmaciu, in care s-au comunicat obligatiile care-i revin in ceea ce priveste aprovizionarea cu apa a populatiei, inclusiv anuntarea populatiei asupra faptului ca apa nu este potabila.  S-a depus la DSP Sibiu un proiect ce prevede o retehnologizare a Statiei de tratare, astfel incat sa se asigure tratarea corespunzatoare a apei, astfel incat calitatea apei produsa si distribuita populatiei  sa se incadreze in parametrii de calitate prevazuti de Legea 458/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • In Comunele Biertan, Mosna, Micasasa, Jina si Satul Tapu, s-au construit sisteme de alimentare cu apa, care nu sunt autorizate sanitar, prezinta probleme de exploatare si functionare si neconformitati ale calitatii apei;
 • Probleme privind alimentarea cu apa a populatiei, s-au inregistrat si in alte localitati din judet, si anume in Slimnic, Rusi, Axente Sever, Soala, Rod, Comuna Rosia cu satele apartinatoare, Poiana Sibiului, Sarosu pe Tarnave, Seica Mica, Sorostin, Rau Sadului, Altana, Scoreiu. In aceste localitati, cetatenii comunelor, cu sprijinul si implicarea primariilor locale, au realizat in decursul timpului, mici instalatii de aprovizionare cu apa, prin captarea unor izvoare, care au fost colectate in rezervoare de inmagazinare, de unde apa se distribuie in anumite gospodarii.  Aceste sisteme nu sunt prevazute cu statii de tratare a apei, care sa asigure o apa de calitate corespunzatoare, constanta si sigura, prin dezinfectia permanenta a apei si ca urmare frecvent calitatea apei distribuite este necorespunzatoare, mai ales la parametrii microbiologici.
 • In unele localitati rurale (Vurpar, Seica Mare) s-au construit, sisteme centralizate de alimentare cu apa, prevazute cu statii de clorinare, fara a se face o tratare corespunzatoare a apei si ca urmare s-au constatat frecvent neconformitati la parametrii chimici.

        Prin adrese repetate s-au comunicat Primariilor, obligatiile care le revin cu privire la aprovizionarea cu apa a populatiei, masurile pe care trebuie sa le ia (de curatare si dezinfectie a rezervoarelor de inmagazinare, de refacere a perimetrelor de protectie sanitara, de la nivelul surselor de apa si a rezervoarelor de inmagazinare), de monitorizare a calitatii apei furnizate populatiei si de informare a populatiei cu privire la calitatea apei furnizata populatiei.

        In alte localitati rurale, s-au construit statii de tratare a apei, care functioneaza corespunzator, sunt autorizate sanitar si furnizeaza populatiei o apa, a carei calitate este conforma cu legislatia sanitara in vigoare (Legea 458/2002. republicata), si anume: Turnu Rosu, Orlat, Poplaca, Sacel, Gura Riului, Carta, Sadu, Aciliu, Richis.

           III.   Surse locale

             Populatia din localitatile judetului care nu dispun de retea de distributie a apei potabile, se aprovizioneaza cu apa din fantanile si sipotele publice aflate in subordinea primariilor sau din fantanile particulare aflate in gospodariile cetatenilor.  In perioadele secetoase, apa din aceste surse poate deveni improprie consumului atat cantitativ, cat si calitativ. 

            Din datele furnizate de Primării, rezulta ca in în judeţul Sibiu există 339 fantani publice și 165 de sipote aflate pe domeniul public si 22499 fantani particulare.  În cursul anului 2021 au fost luate în evidență și monitorizate de direcția de sănătate publică.

            In Laboratorul de analize al DSP Sibiu, in cursul anului 2021 s-au analizat un numar total de 158 de probe de apa din fantani si izvoare publice, din care 79 au fost analizate la parametrii microbiologici (E. coli, Enterococi, Coliformi, Numar de colonii la 22ºC, Numar de colonii la 37ºC) si un numar de 79 de probe au fost analizate la parametrii chimici (nitrati, nitriti, amoniu, conductivitate, culoare, fier, mangan, gust, miros, oxidabilitate, pH, turbiditate).

            Rezultatele determinarilor au aratat faptul ca 35,44 %, din probele analizate la parametrii chimici, au fost necorespunzatoare (cel mai frecvent depasirile s-au inregistrat la amoniac si nitrati), 69,62 % din probele analizate la parametrii bacteriologici au fost necorespunzatoare si 17,10 % din probe au fost neconforme atat la parametrii chimici, cat si la ce bacteriologici. Ca numar de analize, in cursul anului 2021 s-au efectuat un numar de 959 analize din apa provenita din surse publice locale, din care 211 analize au fost neconforme, deci un procent de 22 %. Din parametrii bacteriologici 49,30 % au fost neconformi si 5,96 % din parametrii chimici.

Se constata valori crescute ale numarului de probe si de analize neconforme la probele de apa recoltate din sursele publice.

             S-au atenţionat Primăriile asupra deficienţelor constatate si asupra obligatiilor care le revin in ceea ce priveste aprovizionarea cu apa a populatiei (intretinerea corespunzatoare a surselor de apa, a instalatiilor, curatirea si dezinfectia periodica a acestora, verificarea calitatii apei, afisarea la loc vizibil, in vecinatatea sursei publice de apa, a inscrisurilor-„Apa este buna de baut”, „Apa nu este buna de baut”, „Apa nu este buna de folosit pentru sugari si copiii mici”(apa cu depasiri la concentratia de nitrati), suportarea costurilor determinate de analizarea parametrilor prevazuti a se realiza in cadrul monitorizarii.  De asemenea, am acordat consultanta, privind procedeele de curatare si dezinfectie ale fantanilor si rezervoarelor de inmagazinare, atat primariilor cat si persoanelor fizice interesate.

Ca urmare a problemelor mentionate, a faptului ca in unele zone rurale sursele individuale constituie unicul mod de aprovizionare cu apa si ca impactul asupra starii de sanatate a populatiei este important, s-a continuat derularea unui program national de sanatate, si in cursul anului 2021, si anume “Screeningul calitatii apei de fantana si a apei arteziene de utilitate publica”. Astfel, in cadrul acestui program,  in cursul anului 2021, DSP Sibiu a selectat un numar de 26 de fantani si sipote publice, din judetul Sibiu, de unde s-au recoltat probe pentru analiza parametrilor chimici si microbiologici.

                  IV.   Sanatatea in relatie cu apa potabila

            In cursul anului 2021, in Judetul Sibiu, nu s-au inregistrat cazuri de methemoglobinemie acuta infantila (boala albastra a noului nascut), la grupa de varsta  0-1 an, prin consumul de apa de fantana poluata cu nitrati.  Substanta toxica implicata in generarea acestei imbolnaviri este reprezentata de nitrat, boala aparand frecvent in mediul rural, cu precadere la copii 0-1 an, care sunt hraniti artificial, cu lapte praf, preparat cu apa de fantana, bogata in nitrati.  Ca surse ale prezentei substantelor azotoase in apa de fantana, pot fi luate in consideratie: compozitia solului, contaminarea fecaloida a apei prin nerespectarea conditiilor de amplasare a fantanilor si a conditiilor igienico-sanitare, dar si utilizarea substantelor fertilizante in agricultura. 

             Aceste cazuri de imbolnavire, sunt monitorizate la nivelul DSPJ Sibiu, in cadrul unui program national de sanatate: PN II- Programul national de monitorizare a factorilor determinanti din mediul de viata si munca. 

In cazul in care apa din fantanile si izvoarele publice are concentratia de nitrati mai mare decat valoarea prevazuta de lege, primaria are obligatia sa asigure apa potabila fara plata pentru sugari si copiii mici pana la 3 ani.

             Aceste cazuri de imbolnavire, sunt monitorizate la nivelul DSPJ Sibiu.  Judetul Sibiu, comparativ cu alte judete ale tarii, nu este un judet cu probleme, in ceea ce priveste numarul cazurilor de methemoglobinemie acuta infantila.   Si la nivel national, se constata o scadere semnificativa a numarului de cazuri.  Aceasta evolutie se explica prin imbunatatirea alimentarii cu apa in mediul rural, prin derularea unor proiecte derulate cu fonduri europene, dar si datorita intensificarii activităţii de promovare a sănătăţii în mediul rural prin implicarea activă a medicilor de familie, alături de specialiştii din DSPJ şi INSP în vederea informării în masă a populaţiei la risc despre:

importanţa asigurării condiţiilor igienico-sanitare a surselor de apă individuale;

importanţa monitorizării calităţii apei potabile din aceste surse;

conduita pe care trebuie să o aibă gravida/mama copil 0-1 an în prevenirea apariţiei intoxicaţiei acute cu nitraţi precum şi atitudinea acesteia la apariţia primelor simptome;

masurile intensive de comunicare a riscului si constientizare a populatiei, prin medicii de familie. 

In cursul anului 2021, ca si in anii anteriori, in Judetul Sibiu, nu s-au inregistrat episoade de epidemii hidrice.                           

Concluzii

 1. Se mentine un procent ridicat de neconformitate, la probele de apa analizate din surse locale, sipote si fantani;
 2. A existat o colaborare foarte buna intre DSPJ Sibiu si cei 2 mari operatori de apa potabila, SC Apa Canal SA Sibiu si SC Apa Tarnavei Mari SA, precum si cu ceilalti operatori mai mici;
 3. A existat, de asemenea, o colaborare buna cu majoritatea primariilor si cu medicii de familie, din judet;
 4. DSPJ Sibiu, a acordat permanent consultanta, atat operatorilor de apa, cat si primariilor,  in legatura cu prevederile legislative in domeniul apei potabile.
 5. Se recomanda populatiei consumul apei potabile tratate in statii de tratare a apei si distribuita prin sisteme centralizate de alimentare cu apa potabila, autorizate sanitar, deoarece calitatea acestei ape este superioara celei furnizate de sursele locale (fantani, sipote, instalatii locale de distributie neautorizate sanitar).

Perspective:

 1. Continuarea bunei colaborari cu producatorii de apa, autoritatile administratiei locale si judetene, cu medicii de familie, mai ales din zonele rurale;
  1. Intensificarea activităţii de promovare a sănătăţii în mediul rural prin implicarea activă a medicilor de familie, alături de specialiştii din DSPJ;
  1. Finalizarea investitiilor demarate, in sectorul de alimentare cu apa potabila a populatiei, de catre operatorii de apa si de catre primarii si solicitarea autorizarii acestora;
  1. Alocarea de fonduri pentru îmbunătăţirea calităţii apei potabile în mediul rural,  pentru achizitia de sisteme automatizate pentru dezinfectia permanenta a apei distribuite populatiei, in vederea conformarii la prevederile Ord MS 119/2014;
  1.  Preocuparea tuturor primariilor, pentru asigurarea unei aprovizionări centralizate cu apă potabilă în localitati, suficiente cantitativ şi corespunzătoare calitativ pentru toate nevoile publice şi individuale si care sa indeplineasca conditiile pentru autorizare sanitara;
  1. Catagrafierea, anuala, la nivel judetean a sistemelor de aprovizionare cu apa si a fantanilor si izvoarelor publice, pe baza raportarilor efectuate de primarii şi caracterizarea lor din punct de vedere fizico-chimic şi microbiologic.

Informare privind stadiul plăților directe efectuate de APIA – Centrul Județean Sibiu în Campania 2021. Stadiul de primire a cererilor unice în Campania 2022 și efectuarea controlului administrativ al acestora

 1. Stadiul de primire a cererilor unice în Campania 2022 și efectuarea controlului administrativ al acestora

În Campania 2022 la APIA – Centrul Județean Sibiu s-a primit un număr de    13.033 cereri de sprijin pe suprafață, suprafața totală declarată de fermieri fiind de 174.246,42 ha. Menționăm faptul că această campanie de primire cereri a fost una specială datorită situației generate de epidemia de coronavirus.

Derulată în condițiile atipice impuse de răspândirea pe teritoriul României a epidemiei de Coronavirus, Campania 2022 de primire a cererilor unice de plată a debutat la data de 1martie, și s-a desfășurat  preponderent în mediul online, pentru a proteja sănătatea salariaților APIA și a beneficiarilor deopotrivă.

Documentele care dovedesc utilizarea terenului, în speță Adeverințele eliberate de Primării, au fost transmise direct de către acestea, scanate, pe adresele de e-mail ale centrelor locale și ale Centrul Județean.

Perioada de primire cereri  s-a desfășurat astfel:

 • 1 martie-16 mai 2022, perioada de primire cereri fără penalități;
 • 17 mai – 30 mai 2022, perioada de primire a modificărilor aferente cererilor

primite, fără penalități;

 • 17 mai – 10 iunie 2022, perioada de primire cereri cu penalități de 1% pentru

fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la data de 16 mai inclusiv.

La o analiză comparativă a datelor, se observă că față de anul anterior numărul cererilor a scăzut, în timp ce suprafața agricolă a crescut, ceea ce demonstrează că fermierii sunt tot mai conștienți de importanța comasării terenurilor pentru a crește productivitatea și competitivitatea pe piață

A urmat etapa de operare și verificare în aplicația IACS, a cererilor primite, precum și a documentelor specifice schemelor de plată solicitate, și efectuarea controlului administrativ în vederea gestionării situațiilor de suprapuneri și  supradeclarări.

Fermierii beneficiază, în plus, de posibilitatea ca în termen de 35 de zile de la termenul limită de depunere a cererilor, să își rectifice erorile de supradeclarare și suprapunere (identificare) fără a fi sancționați, astfel că în perioada 16 mai – 23 iunie 2022, fermierii au avut posibilitatea să întocmească formulare de retragere sau de modificare a cererilor fără a fi penalizați.

  Cei care, din diferite motive (în special cazurile de litigiu), au refuzat corectarea suprapunerilor vor fi sancționați, pentru că APIA nu acordă plată dublă pe aceeași suprafață de teren.

În perioada 1 iulie – 1 octombrie 2022, se va desfășura activitatea de control în teren, clasic și prin teledetecție, pe un eșantion de minim 5% din totalul cererilor depuse în campania 2022, urmând ca din 16 octombrie 2022 să înceapă etapa de acordare a plăților în avans.

Campania de primire cereri s-a desfășurat în paralel cu acordarea de adeverințe de credit în avans tuturor solicitanților care au depus cererea și au dorit să beneficieze mai repede de plata cuvenită, într-un cuantum de până la  80% din suma cuvenită beneficiarilor. S-a dorit astfel sprijinirea celor care lucrează în sectorul agricol, pentru ca activitatea acestora să nu fie periclitată.

Situația cererilor primite în Campania 2022:

Centrul Județean/centre localeNumăr dosare primite în Campania 2022Suprafaţa agricolă
 totală declarată (ha)
Număr cereri sector zoootehnic
AGNITA2.15817.361,11693
CENTRUL JUDETEAN SIBIU55989.324,38438
MEDIAS3.19921.423,19727
MIERCUREA SIBIULUI1.76313.097,92507
PORUMBACU DE JOS1.3586.652,17358
SIBIU3.99626.387,651.272
Total13.033174.246,423.996
 • Informare privind stadiul plăților directe efectuate de APIA – Centrul Județean Sibiu în Campania 2022
 1. Situația plăților pentru Cererile unice de plată – Campania 2021
 1. Plăţi directe în avans Campania 2021

În perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2020 APIA – Centrul Județean Sibiu a acordat avansul pe suprafață, în valoare de 117.285.092,91 lei.

 • Plăţi directe finale efectuate până la 30.06.2022

Conform art. 75 din Regulamentul CE nr.  1306/2013 plățile pentru Campania în curs se fac în perioada 1 decembrie – 30 iunie a anului calendaristic următor.

Valoarea totală a plăților efectuate în această perioadă a fost 165.583.005,56 lei.

Prin urmare, APIA Sibiu a autorizat la plată în Campania 2021 un număr de 13.112 cereri din totalul de 13.262 cereri primite, întrucât 151 fermieri au decedat și exploatațiile nu au fost preluate de către moștenitori, pentru o sumă totală de 284.868.098,47 lei.

Plăți efectuate în avans Campania 2021Situație plată finală – Campania 2021Suma totală – Campania 2021
Nr. dosareSuma autorizatăNumăr dosare plătite finalSuma autorizatăautorizată și cu avans
plătite în avansla plata în avans la plata finală 
11.923 117.285.092,91 13.112165.583.005,56  
lei lei284.868.098,47 lei
 • Situaţia plăţilor pentru Măsurile specifice – Campania 2022
  Nr. crt.  MăsuraNr. cereri solicitateNr. cereri eligibileValoare autorizată la plată (euro)Valoare autorizată la plată (lei)
1Programul Național Apicol (PNA)000Preluarea cererilor in luna iulie
2Programul pentru școli al României în perioada 2017-202311249.300,221,213,668.25  
3Măsura 14 – bunăstare în favoarea animalelor pachet: a) porcine1148.552,44292.770,80
4Măsura 14 – bunăstare în favoarea animalelor pachet: b) păsări44149.978,28736.472,68
5Ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia de Covid-19 (OUG 51 /2022)191418851.295.312,396.404.154,02
6Ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia de Covid-19 (OUG 51 /2022)1151.159,32252.936,80
7Ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de Covid-19 (OUG 51 /2022)7621.709107.936,80
8Schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”-Măsura 15.27271.593.406,187.757.179,35
      
TOTAL 16.765.118,70
  Nr. crt.  Măsura  Nr. cereriSuma autorizată la plată (lei)
1Renta viageră agricolă (Legea nr. 247/2005)214In curs de autorizare 282.927,30
2Ajutorul de stat pentru ameliorarea raselor (H.G. nr. 1179/2014)61.088.921,01 (ian-aprilie)
3Ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură O.M.A.D.R. nr. 1272/2015)123 (trim I)908.383,00
TOTAL2.280.231,31
TOTAL PLĂȚI MĂSURI SPECIFICE (LEI) CAMPANIA 2022 ianuarie -iunie 202219.045.350,01

ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE LA NIVELUL I.P.J. SIBIU PE LINIA SIGURANȚEI ȘCOLARE,  ÎN ANUL ȘCOLAR  2021-2022

În vederea punerii în aplicare a Planului Naţional Comun de Acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu numărul de înregistrare MAI nr. 112708 din 20.08.2020, MEC nr. 10044 din 08.09.2020 şi MLPDA nr. 122263 din 08.09.2020, la nivelul judeţului Sibiu, pentru anul școlar 2021-2022 a fost elaborat noul Plan Teritorial Comun de Acțiune, sub coordonarea Instituției Prefectului Județului Sibiu, semnatari fiind Consiliul Județean, Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, Inspectoratul Județean de Jandarmi Sibiu, Inspectoratul Școlar Județean Sibiu și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cpt. Dumitru Croitoru” Sibiu, plan aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 474/09.09.2021.

 1. REȚEAUA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI MODUL DE ASIGURARE CU PAZĂ A ACESTORA

La începutul anului școlar 2021-2022, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale au fost încheiate planurile locale între reprezentanții unităților de poliție, primării și unitățile de învățământ cu personalitate juridică. De asemenea, polițiștii desemnați să răspundă de unitățile de învățământ preuniversitar, au contactat conducerile unităților de învățământ, realizând dosarele de obiectiv pentru fiecare unitate.

În baza planurilor susmenționate, în anul școlar 2021-2022, au fost desfăşurate activităţi în sistem integrat, care au vizat asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică în incinta şi zona adiacentă celor 353 de unităţi de învăţământ preuniversitar, dintre care 167 în mediul urban și 186 în mediul rural.

 Situația unităților de învățământ preuniversitar de stat este următoarea:

 • 142 grădinițe;
 • 160 școli primare/gimnaziale;
 • 51 licee, colegii, școli postlicelale, cluburi și palate ale copiilor.

     Învățământul privat este reprezentat de 23 de grădinițe, 3 școli și 5 școli postliceale.

La nivelul județului  Sibiu, din totalul unităților, 181 sunt cu personalitate juridică și 172 sunt structuri aparținătoare.

 1. Modul de asigurare cu pază a unităților de învățământ preuniversitar la nivelul județului Sibiu

     La nivelul județului Sibiu au fost identificate 58 de unități de învățământ care beneficiază de pază umană, dintre care o grădiniță, 25 școli primare/gimnaziale, 23 licee și 9 alte unități care fac parte din rețeaua școlară. Dintre cele 58 de unități, 57 beneficiază și de sisteme de supraveghere video.

 1. Modul de asigurare cu sisteme de televiziune cu circuit închis a unităților de învățământ preuniversitar la nivelul județului Sibiu

             În ceea ce privește modul de asigurare exclusiv cu sistem TVCI, au fost identificate 204 unități de învățământ preuniversitar dotate exclusiv cu sisteme de supraveghere video, dintre care 87 grădinițe, 104 școli și 13 licee, colegii și alte unități care fac parte din rețeaua școlară.

          Din totalul de 353 unități de învățământ preuniversitar, 91 nu sunt asigurate nici cu pază umană și nici cu sistem de televiziune cu circuit închis, iar 158 de unități au efectuată analiza de risc la securitate fizică.

 • ACTIVITĂȚI DERULATE ȘI REZULTATE OBȚINUTE

În anul școlar 2021-2022,  pe linia asigurării climatului de ordine şi linişte publică în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar, au fost angrenate efective ale poliţiei, jandarmeriei şi poliţiei locale, media zilnică fiind de 78 poliţişti, 8 jandarmi şi  20 poliţişti locali.      

             Numărul patrulelor ce au acționat în zona adiacentă unităţilor de învăţământ  preuniversitar a fost în medie de 53 de patrule/zi.

             Ca activităţi preventive menţionăm că au fost desfăşurate 682 activități cu caracter informativ-preventiv adresate elevilor, pe diferite teme: bullying/cyberbullying, prevenire trafic de persoane, respectarea regimului circulației rutiere, prevenirea infracțiunilor comise cu violență, prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului, legislația referitoare la răspunderea penală a minorilor.

             Numărul elevilor beneficiari ai activităților susmenționate a fost de 15431, elevi atât în mediul urban cât și rural.

             Au fost organizate 282 de acțiuni, 83 pe linia prevenirii și combaterii delincvenței juvenile, 59 pe linia absenteismului şcolar, 72 pe liniarespectării regimului circulaţiei rutiere şi 68 pe linia prevenirii răspândirii virusului Sars-Cov-2.

             Numărul elevilor aflați în situații de risc consiliați de către polițiștii din cadrul I.P.J. Sibiu a fost de 169.

            De asemenea, în această perioada au fost realizate 145 activități de mediatizare, respectiv 97 de emisiuni radio-tv, 19 articole în presa scrisă și 29 postări pe paginile oficiale ale instituțiilor.

În anul școlar 2021-2022, de la nivelul Biroului Siguranța Școlară, au fost desfășurate activități specifice, atât de prevenire cât și de combatere, dintre care menționăm:

 –  au fost aplicate 21 sancțiuni contravenționale elevilor/părinților, pentru fapte prevăzute de Legea 61/1991, valoarea sancțiunilor fiind de 4000 lei.

            Au fost inițiate 4 proiecte de prevenire a violenței fizice și psihologice, la nivelul a patru unități de învățământ preuniversitar din județul Sibiu, respectiv Școala Gimnazială Hosman, Școala Gimnazială Șura Mică, Școala Gimnazială nr. 23 și Școala Gimnazială nr. 8 din mun. Sibiu. Au fost atrași parteneri, precum C.J.R.A.E. Sibiu și AFOS.

            În luna februarie, la nivelul celor patru unități de învățământ s-a derulat concursul antibullying, fiind implicate toate clasele de gimnaziu în vederea realizării unui afiș cu mesaje antibullying, precum și a unui filmuleț. Au fost premiați câștigătorii de la nivelul fiecărei unități de învățământ (pentru aceste premii s-au implicat toți partenerii, în funcție de unitatea de învățământ), aceștia primind cupe, diplome și diverse premii, iar în data de 25.02.2022, a avut loc întâlnirea reprezentanților instituțiilor implicate în proiect, fiind stabilită câștigătoarea la nivel de județ, respectiv clasa a VIII-a din cadrul Școlii Gimnaziale Șura Mică. Premiul cel mare a fost acordat cu sprijinul  Asociației Internaționale a Polițiștilor, Secția Română – Regiunea Sibiu, fiind un voucher pentru întreaga clasă, în vederea desfășurării unor activități recreative la o sală de escaladă.

             De asemenea, au mai fost inițiate alte 5 proiecte pe teme precum prevenirea bullyingului, a violenței fizice, respectarea regulilor de circulație rutieră, printre acestea fiind și proiectul susținut de A.T.O.P. Sibiu privind ”Informarea și prevenirea delincvenței juvenile și victimizării minorilor în rândul elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Sibiu”.

 • EVOLUȚIA CRIMINALITĂȚII SESIZATE

În cursul anul școlar 2021-2022, au fost sesizate, la nivelul I.P.J. Sibiu, 60 de fapte penale, astfel:  51 în incinta unităților de învățământ, 9 în zona adiacentă, 14 în mediul rural și 46 în mediul urban.

             Pe genuri de infracțiuni, situația se prezintă astfel: 41 loviri, 6 furturi,  5 fapte de deținere fără drept de materiale pirotehnice, 2 fapte de lipsire de libertate în mod ilegal,  un ultraj contra bunelor moravuri, 3 purtări abuzive, 1 act sexual cu un minor, 1 port sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

             Față de anul școlar anterior, numărul infracțiunilor sesizate este în creștere, de la 15 la 60 de infracțiuni, însă nu este relevantă această diferență, deoarece în anul școlar anterior, pe fondul contextului pandemic, prezența fizică a fost redusă, majoritatea orelor fiind susținute online.

             Lunar, infracțiunile sesizate sunt aduse și la cunoștința reprezentantului I.Ș.J. Sibiu.

 CAUZE ALE INFRACȚIONALITĂȚII

             Printre principalele cauze şi împrejurări favorizatoare  ale infracțiunilor sesizate în această perioadă menţionăm:

 • Rivalităţile dintre elevi;
 • Lipsa de educaţie civică, antiinfracţională şi antivictimală a elevilor, manifestată prin necunoaşterea legilor şi a consecinţelor unor fapte grave;
 • Pătrunderea unor persoane străine/părinți în incinta unităților de învățământ pentru ”a face dreptate” în rândul elevilor;
 • Lăsarea bunurilor sau a unor sume de bani nesupravegheate;
 •      Deținerea de către elevi a unor obiecte periculoase sau a unor materiale pirotehnice, în incinta unității de învățământ;
 •      Mijloacele ineficiente de care dispun cadrele didactice în vederea îndreptării comportamentelor dezadaptative ale elevilor.
 • Lipsa unor abilități/aptitudini ale elevilor de a-și rezolva problemele în mod civilizat, fără a recurge la fapte de agresiune fizică/verbală.
 • STADIUL REALIZĂRII OBIECTIVELOR PREVĂZUTE ÎN PLANUL DE ACȚIUNI AL JUDEȚULUI SIBIU PENTRU REALIZAREA PROGRAMULUI DE GUVERNARE ÎN ANUL 2022

             În semestrul I 2022, la nivelul I.P.J. Sibiu, au fost realizate obiectivele prevăzuteînPlanul de acțiuni al Județului Sibiu pentru realizarea Programului de Guvernare în anul 2022, după cum urmează:

 • Efectivele I.P.J. Sibiu au desfășurat 453 activități cu caracter informativ-preventiv adresate elevilor, pe diferite teme: prevenirea infracțiunilor comise cu violență, prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului, legislația referitoare la răspunderea penală, bullying, respectarea regimului circulației rutiere. Dintre cele 453 de activități, 192 au fost desfășurate de către polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlară.

             Numărul elevilor beneficiari ai acestor activități a fost de 9943.

–  În urma sesizării unor fapte de natură penală în incinta/zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar de pe raza județului Sibiu, polițiștii din cadrul B.S.Ș. au consiliat un număr de 42 elevi aflați în situații de risc, dintre aceștia 20 fiind elevi de liceu.

– În perioada analizată, respectiv semestrul I 2022, la nivelul B.S.Ș. au fost organizate 3 acțiuni pe linia centrelor universitare, fiind adresate recomandări și informații cu caracter preventiv unui număr de 190 studenți cazați în căminele studențești din mun. Sibiu.

 • CONCLUZII

La nivelul județului Sibiu, instituțiile semnatare ale Planului Teritorial Comun de Acțiune au colaborat și au acționat în sistem integrat în vederea realizării sarcinilor stabilite. Menționăm că faptele penale sesizate la nivelul unităților de învățământ preuniversitar din județul Sibiu nu prezintă un grad ridicat de pericol, în general fiind conflicte spontane între elevi, concretizate în faptele de lovire sau alte violențe.

Aceste fapte dețin ponderea cea mai mare a faptelor penale sesizate, respectiv de 68%.

Având în vedere infracțiunile sesizate, activitățile desfășurate și rezultatele obținute pe linia asigurării unui climat de ordine și siguranță în incinta și zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar, activitățile specifice vor fi continuate și în următorul an școlar.

             Dintre dificultățile întâmpinate în asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică în incinta și zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar, menționăm faptul că numărul acestora este foarte mare, respectiv de 353 unități de învățământ preuniversitar, iar I.P.J. Sibiu s-a confruntat în această perioadă cu un mare deficit de personal.

             Din totalul unităților de învățământ de pe raza județului Sibiu, 8 au fost asigurate de I.J.J. Sibiu, 18 de structurile Poliției Locale din județ, iar 327 de unități de învățământ au rămas în responsabilitatea I.P.J. Sibiu.

             În condițiile deficitului de personal, s-a încercat să se asigure prezența polițiștilor la aceste unități, însă nu s-a putut realiza zilnic, deoarece au fost situații când, mai ales în mediul rural, pe un schimb se afla în serviciu o singură patrulă de ordine publică, aceasta asigurând patrularea și intervenția pe raza mai multor localități.

             Ca și măsură de remediere a acestei probleme, se va realiza un concurs pentru ocuparea a 51 de posturi vacante de agenți de ordine publică, prin încadrarea din sursă externă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.