ŞTIRI SIBIU – MĂSURI GUVERNAMENTALE DE PLAFONARE ȘI COMPENSARE A FACTURILOR DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE ȘI A GAZELOR NATURALE

0
25

Pentru gestionarea efectelor creșterii prețului energiei electrice și a gazelor naturale în perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022, respectiv pentru plafonarea și compensarea facturilor, următoarele categorii de beneficiari, în cazul în care nu au făcut-o până în prezent, au obligația de a completa Cererea/Declarația pe propria răspundere (conform art. IV din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 259/2021):

întreprinderi mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, cabinete medicale individuale şi alte profesii liberale, indiferent de forma de organizare
microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, organizate potrivit legii
spitale publice şi private, definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, unităţi de învăţământ publice şi private, definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi creşe
organizaţii neguvernamentale reglementate potrivit legii, precum şi unităţile de cult, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată
furnizori publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

Toți acești beneficiari vor completa Cererea și Declarația pe propria răspundere și o vor transmite furnizorilor de gaze naturale și/sau energie electrică, după caz.

Cererea și Declarația pe propria răspundere se regăsesc în Anexele la Ordinul nr. 1155/1240/1480/2021 ale Ministerului Muncii și Solidarității Sociale/Ministerul Energiei/Ministerul Finanțelor privind aprobarea procedurii și termenelor de decontare a sumelor aferente schemei de compensare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.