ŞTIRI SIBIU – LOCAL – ”Acces spre succes”

În cadrul proiectului ”Acces spre succes”, cod PN2058, coordonat de Fundaţia Europeană pentru Consultanţă, Implementare şi Dezvoltare (FECID), s-a încheiat prima etapă de înscriere a elevilor aflați în situația de risc de abandon școlar, cauzată de diverși factori obiectivi, care se intenționează să fie îmbunătățiți prin intermediul proiectului. Un număr de 358 elevi, 245 din județul Sibiu și 113 din județul Mureș vor participa la activități menite a preveni abandonul școlar. Astfel, în raport cu situația școlară, personală și socială ale acestora se propune o abordare integrată a procesului de învățare a copiilor din grupul țintă, prin activități de pregătire formală, activități de pregătire non-formală și prin activități informale:
Activități de sprijin educațional care vor fi desfășurate cu scopul stimulării, participării și prevenirii abandonului/părăsirii timpurii a școlii, atât în perioada programului școlar, cât și în afara acestuia, precum și pentru reintegrare școlară;
Activități de educație non-formală și de petrecere a timpului liber care vor fi desfășurate cu scopul consolidării cunoștințelor și competențelor școlare dar mai ales formării și dezvoltării abilităților și competențelor elevilor care au interese și preocupări care nu pot fi satisfăcute prin intermediul curriculumului formal;
Servicii medicale, acordare stimulente care au drept scop susținerea socială și medicală, necesare pentru o viață normală;
Activități specifice individualizate în funcție de caracteristicile și nevoile fiecărui elev care vor fi realizate cu scopul satisfacerii nevoilor elevilor cu cerințe educaționale speciale și orice tip de dezavantaj educațional și social.
Prin acest proces integrat se realizează susținerea copiilor printr-un program holistic care facilitează intervenția în toate tipurile de activități în care un copil cu risc de abandon școlar este activ.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 1.448.247 € oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului vizează creșterea participării școlare cu cel puțin 10% a unui număr de 400 de copii din grupul țintă primar și creșterea ratei de tranziție în învățământul școlar superior (clasa a-IX-a) cu 1,5% pe perioada implementării proiectului.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 30 de luni, între 01.09.2021 și 28.02.2024 în localitatile Agnita, Alma, Axente Sever, Marpod, Cârţişoara, Cristian, Răşinari (jud. Sibiu) si Albesti, Saschiz, Târnăveni, Sîncraiu de Mureş (jud. Mureș), în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, Inspectoratul Școlar Județean Mures, University of South-Eastern, Norvegia și Innovius As, Norvegia.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Exit mobile version