Ştiri Sibiu – Înscrierea în Clasa Pregătitoare, an școlar 2022 – 2023

0
205

Ministerul Educației a emis metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022 – 2023, precum și calendarul aferent acestui proces, ca anexe al OME 3.445 din 17.03.2022.

Pregătirea procesului de înscriere a început în data de 28 martie 2022, dată în care fiecare unitate de învățământ și inspectoratul școlar vor afișa circumscripțiile școlare și planul de școlarizare propus.

În perioada 11 aprilie – 10 mai 2022, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa/depune/transmite cererile-tip de înscriere. Cererile vor putea fi transmise online, prin poștă sau email sau depuse la unitatea de învățământ la care aceștia solicită înscrierea copiilor. Validarea cererilor este obligatorie.

Prima etapă de înscriere în învățământul primar se va desfășura în perioada 11 – 27 mai 2022, in 4 faze, astfel:
11 – 12 mai 2022: procesarea de către comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție;
13 – 25 mai 2022: procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere;
26 mai 2022: procesarea de către comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție
27 mai 2022: afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

A doua etapă de înscriere în învățământul primar (30 mai – 8 septembrie 2022):
Cererile vor fi completate de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;
30 mai 2022: comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar;
31 mai – 7 iunie 2022: depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua;
10 iunie 2022: afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale pentru clasa pregătitoare.

În perioada 1 – 8 septembrie 2022 sunt prevăzute centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ, pe locuri disponibile după cele două etape.

La nivelul județului Sibiu a fost aprobat un număr de 235,29 clase, pentru un număr estimativ 4532 de elevi. Pe tipuri de învățământ și limba de predare situație este următoarea:

Tip de învățământ Limba de predare Număr clase Număr locuri alocate
Tradițional Română 204,79 4008
Tradițional Germană 17,70 373
Tradițional Maghiară 1,83 22
Alternative educaționale Română 2 34
Special Română 5,77 41
Privat Română 3,2 54
TOTAL 235,29 4532

Pentru a vedea circumscripțiile (străzile) arondate unităților de învățământ din municipiul Sibiu puteți accesa linkul de mai jos:
https://drive.google.com/drive/folders/1cstLJyEDwKlm7mdKXC_SebVVshqLul6Z?usp=sharing

Pentru a vedea circumscripțiile (străzile) arondate unităților de învățământ din Mediaș, Agnita, Cisnădie, Avrig și Rășinari puteți accesa linkul de mai jos:
https://drive.google.com/drive/folders/1HvlJOXrUTHM_SGX-bW3hIMJa6fUXOQWn?usp=sharing

!!!TELVERDE pus la dispoziție de ISJ Sibiu: 0 800 816 269; program de functionare: luni-joi 8.00-16.30, vineri 8.00-14.00, în perioada 10 aprilie – 11 iunie 2022.

Reguli de înscriere la clasa pregătitoare 2022-2023:

În clasa pregătitoare vor fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2022 inclusiv. Procesul de înscriere în învățământul primar nu este condiționat de frecventarea grupei mari a învățământului preșcolar.

Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani între 1 septembrie şi 31 decembrie 2022, inclusiv, pot să îşi înscrie copiii în clasa pregătitoare dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător. În situația copiilor care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar.

Evaluarea dezvoltării copiilor se efectuează de către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) doar în situația copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate, pentru copii împlinesc vârsta de 6 ani între 1 septembrie şi 31 decembrie 2022.

Potrivit Calendarului înscrierii în învățământul primar, în perioada 30 martie – 08 aprilie 2022, s-a desfășura Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022 (pentru copiii care NU au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate) și vor fi eliberate recomandările pentru înscrierea în învățământul primar (pentru copiii care au frecventat grădinița).

Cererea-tip de înscriere la clasa pregătitoare se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului.

În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe proprie răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cerere.

Constituirea formațiunilor de elevi în clasa pregătitoare se face după finalizarea procesului de înscriere, în baza procedurii elaborate de Inspectoratul Școlar Județean/al Municipiului București și aprobată de Consiliul de Administrație, cu respectarea criteriilor de transparență, echitate, nondiscriminare și incluziune (copiii vor fi repartizați în ordine alfabetică în clasele pregătitoare).

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.