Ştiri Sibiu – În atenţia absolvenţilor de învăţământ, promoţia 2022

0
152

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu informează absolvenţii de învăţământ din promoţia 2022 că sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele instituţiei pentru a beneficia de serviciile prevăzute de lege cu scopul integrării pe piaţa muncii.
Absolvenţii instituţiilor de învăţământ care se înregistrează ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în evidenţele agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, în raza cărora îşi au domiciliul, beneficiază de servicii gratuite de informare şi consiliere profesională, mediere a muncii, servicii de formare profesională, precum şi de măsuri de stimulare a ocupării (prime).
Actele necesare pentru înregistrarea absolvenţilor ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în evidenţele agenţiilor teritoriale, sunt:

  • actul de identitate;
  • diploma de absolvire sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii;
  • Curriculum Vitae;
  • declaraţie pe proprie răspundere- privind starea de sănătate;
  • acord de utilizare a datelor cu caracter personal.

Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut-o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

Precizăm că înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă în termen de 60 de zile de la absolvire, este o etapă prealabilă şi obligatorie în vederea obţinerii indemnizaţiei de şomaj care se acordă în cazul în care nu a reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale în termenul menţionat. Indeminizația de șomaj de care ar beneficia absolvenții reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare la data stabilirii dreptului .
În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de zile se calculează din ziua următoare datei absolvirii studiilor, stabilită prin reglementările normative în vigoare.

În cazul elevilor care nu au situaţia şcolară încheiată la toate materiile, termenul de 60 de zile se calculează de la data promovării examenului de corigenţă, data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.