ŞTIRI SIBIU – HOTĂRÂREA nr. 113 din 10.12.2021

0
472

HOTĂRÂREA nr. 113 din 10.12.2021
privind modificarea și completarea hotărârii nr. 111 din 06.12.2021
pentru stabilirea regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc
în România valabile în perioada 10.12.2021 ora 00:00 – 08.01.2022 ora 24:00, precum și
pentru aprobarea Listei cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență
cumulată
Având în vedere propunerile Institutului Național de Sănătate Publică referitoare la
clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată, formulate în temeiul
prevederilor art. 1 alin. (3) din Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.
43 din 01.07.2021, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din Ordonanța de Urgență
a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de
Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și
completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 3 lit. a) art. 4, art. 7 alin. (1) lit. a), art. 11 alin. (1) și art. 15
alin. (4) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind
Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 și 4
din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența
Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, cu modificările și completările
ulterioare,
Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1 – Articolul 1 la Hotărârea Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr.
111/2021 pentru stabilirea regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor
care sosesc în România, valabile 10.12.2021 ora 00:00 – 08.01.2022 ora 24:00 publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1162 din 7 decembrie 2021, se modifică și se
completează după cum urmează:
1. Partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 1. – Prin derogare de la prevederile art. 3-5 și art. 7 alin. (4) și (5) din
Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 43/2021 privind aprobarea
listei ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza cărora se stabilesc
acestea, precum şi a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care
sosesc din acestea în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658Pagina 2 din 3
din 2 iulie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 10.12.2021, ora
00,00-8.01.2022, ora 24,00, se stabilesc următoarele reguli de aplicare a măsurii carantinei
referitoare la persoanele care sosesc în România:”.
2. La punctul 3, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:
„f) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățenii cu domiciliul sau reședința în afara
României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din
afara țării, fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare;”.
3. La punctul 3, după litera j) se introduc două noi litere, literele k) și l) cu următorul
cuprins:
„k) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățenii cu domiciliul sau reședința în
afara României care au de susținut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau
care încep studiile în unități/instituții de învățământ de pe teritoriul țării ori se deplasează
pentru activități legate de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor,
precum și însoțitorii acestora în situația în care sunt minori, dacă prezintă rezultatul
negativ al unui test RT-PCR și prezintă documente doveditoare pentru infecția cu SARS-
CoV-2 efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu
mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc
cu mijloace proprii);
l) piloții de aeronave şi personalul navigant al acestora, precum și mecanicii de
locomotivă şi personalul feroviar.”
4. Punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Se instituie măsura carantinei la domiciliu, la locația declarată sau spațiul special
destinat cu o durată de 14 zile cu privire la persoanele nevaccinate ori persoanele care
nu au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de
zile anterioare intrării în țară, care sosesc din statele terțe și nu prezintă rezultatul negativ
al unui test RT-PCR pentru COVID-19 efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării
(pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul
național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii).”
5. Punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Se instituie măsura carantinei la domiciliu, la locația declarată sau spațiul special
destinat cu o durată de 10 zile pentru persoanele nevaccinate ori pentru persoanele
care nu au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele
180 de zile anterioare intrării în țară, care sosesc din statele terțe, indiferent de
încadrarea acestora în zona de risc dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR
pentru infecția cu virusul SARSCoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării
(pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul
național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii), precum și pentru persoanele
vaccinate ori pentru persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu
virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară care sosesc din
statele terțe, dacă nu prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu
virusul SARSCoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care
călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei
care călătoresc cu mijloace proprii).”
6. La punctul 6, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:
„f) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățenii cu domiciliul sau reședința în afara
României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din
afara țării, fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare;”.Pagina 3 din 3
7. La punctul 6, după litera j) se introduc trei noi litere, literele k), l) și m) cu
următorul cuprins:
„k) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățenii cu domiciliul sau reședința în
afara României care au de susținut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau
care încep studiile în unități/instituții de învățământ de pe teritoriul țării ori se deplasează
pentru activități legate de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor,
precum și însoțitorii acestora în situația în care sunt minori, dacă prezintă rezultatul
negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 48 de ore
înaintea îmbarcării și prezintă documente doveditoare (pentru cei care călătoresc cu
mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc
cu mijloace proprii);
l) angajații sistemului național de apărare, ordine publică şi securitate națională
care se întorc în România de la activități desfășurate în interes profesional în afara ţării și
sunt vaccinați ori au fost confirmați pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în
ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară;
m) piloții de aeronave şi personalul navigant al acestora, precum și mecanicii de
locomotivă şi personalul feroviar.”
Art.2 – (1) Se aprobă Lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de
incidență cumulată, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în
vederea stabilirii persoanelor care sosesc în România din acestea și cu privire la care se
instituie măsura carantinei.
(2) Lista prevăzută la alin. (1), intră în vigoare începând cu data de 12.12.2021, ora
00:00.
Art.3 – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României Partea I și se
comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de
Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor
acestora.
PREȘEDINTELE COMITETULUI NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCĂ

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.