ŞTIRI SIBIU – HOTĂRÂRE nr. 3 din 13.01.2022

0
182

HOTĂRÂRE nr. 3 din 13.01.2022
pentru stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate la nivelul unităților de
învățământ, în contextul pandemiei de COVID-19, precum și pentru scoaterea
de la rezervele de stat a unor construcții ușoare din elemente modulate în
vederea organizării activităților specifice gestionarii pandemiei de COVID-19
la nivelul unor unități sanitare
Având în vedere propunerile formulate de Ministerul Educației și
Ministerul Sănătății cu privire la măsurile necesar a fi adoptate pentru
organizarea activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în
contextul pandemiei de COVID-19,
ținând cont de solicitările Administrației Naționale a Rezervelor de Stat
și Probleme Speciale, precum și ale Instituției Prefectului din județele Arad,
Hunedoara, Teleorman și Timiș, referitoare la alocarea unor construcții ușoare
din elemente modulate dotate cu sisteme de încălzire pentru organizarea
activităților specifice gestionarii pandemiei de COVID-19 la nivelul unor unități
sanitare de pe teritoriul județelor Arad, Hunedoara, Teleorman și Timiș,
în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr.
21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu
modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 38 și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind
unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-
19 cu modificările și completările ulterioare, ale art. 20 lit. k) și l) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management
al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
15/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 și art. 4 din
Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și
componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, cu
modificările și completările ulterioare,Pagina 2 din 3
Comitetul Național pentru Situații de Urgenţă adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1 – Se abilitează Ministerul Educației și Ministerul Sănătății în
vederea modificării Ordinului comun nr. 5.338/2.015/01.10.2021 pentru
aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor
de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 cu modificările și completările ulterioare,
în sensul prevederii următoarelor scenarii:
a) desfășurarea cursurilor cu prezență fizică la nivelul tuturor unităților
de învățământ preuniversitar/conexe situate în județele în care rata de ocupare
la nivel județean a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienților COVID-19
este de cel mult 75%;
b) desfășurarea cursurilor în regim online la nivelul tuturor unităților de
învățământ preuniversitar/conexe situate în județele în care rata de ocupare la
nivel județean a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienților COVID-19 este
mai mare de 75%;
c) reluarea cursurilor cu prezență fizică, la nivelul tuturor unităților de
învățământ preuniversitar/conexe situate în județele în care rata de ocupare la
nivel județean a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienților COVID-19 a
fost mai mare de 75%, numai după ce aceasta scade sub 70% la nivel
județean;
d) instituirea, în sarcina direcțiilor județene de sănătate publică și a
municipiului București, a obligației de publicare pe site-ul propriu a ratei de
ocupare a paturilor în fiecare săptămână, având ca zi de referință ziua de joi,
pe baza datelor existente în platforma „Alerte MS”. La nivelul municipiului
București și județului Ilfov, se va publica rata cumulată de ocupare a paturilor
pentru cele două unități administrativ-teritoriale.
e) suspendarea cursurilor cu prezență fizică pentru o perioadă de 10 zile
la nivelul unităților de învățământ preuniversitar/conexe, la apariția a 3 cazuri
confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o grupă de învățământ
antepreșcolar/preșcolar sau clasă de învățământ primar, gimnazial, liceal,
profesional și postliceal.
Art.2 – Se propune Guvernului aprobarea scoaterii de la rezervele de stat
a patru construcții ușoare din elemente modulate dotate cu câte un sistem de
încălzire, pentru organizarea punctelor de triaj observațional/epidemiologic la
Spitalul de Recuperare Neuromotorie „Dr. Corneliu Bârsan” din localitatea
Dezna, județul Arad.
Art.3 – Se propune Guvernului aprobarea scoaterii de la rezervele de stat
a două construcții ușoare din elemente modulate dotate cu câte un sistem de
încălzire, pentru organizarea punctelor de triaj observațional/epidemiologic la
Spitalul General CF Simeria din județul Hunedoara.Pagina 3 din 3
Art.4 – Se propune Guvernului aprobarea scoaterii de la rezervele de stat
a două construcții ușoare din elemente modulate dotate cu câte un sistem de
încălzire și fiecare dintre ele cu două paturi echipate cu cazarmament, pentru
organizarea punctelor de triaj observațional/epidemiologic la Spitalul Municipal
„Caritas” Roșiori de Vede și Spitalul Județean de Urgență Alexandria din județul
Teleorman.
Art.5 – Se propune Guvernului aprobarea scoaterii de la rezervele de stat
a trei construcții ușoare din elemente modulate dotate cu câte un sistem de
încălzire, pentru organizarea punctelor de triaj observațional/epidemiologic la
Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei” Lugoj din județul Timiș.
Art.6 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului
Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare
prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.
PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ
PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCĂ

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.