ŞTIRI SIBIU – H O T Ă R Â R E nr. 105 din 19.11.2021

0
117

Având în vedere analiza factorilor de risc privind managementul situației de
urgență generată de virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României la data de
17.11.2021, realizată la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a
Intervenției,
ținând cont de importanța marcării într-un cadrul adecvat a Zilei Naționale a
României și raportat la nevoia de asigurare a condițiilor necesare desfășurării
festivităților ocazionate de acest eveniment,
luând în considerare necesitatea menținerii condițiilor socio – economice
necesare desfășurării activităților specifice economiei naționale concomitent cu
realizarea unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Național
de Management al Situațiilor de Urgență,
în contextul necesității de asigurare a unor condiții optime de realizare a
activității didactice la nivelul localităților cu rată de incidență scăzută, localități care
de regulă au și posibilități reduse de asigurare a desfășurării procesului didactic în
mediu online,
în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) coroborate cu prevederile
art. 20 lit. l) și n) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management
al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
15/2005, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 5, art. 8, art. 9, art. 38, art. 43, art. 44 și art. 71
din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19 cu modificările și completările ulterioare, și ale
art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea,
funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de
Urgență,

Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:

Art.1 – Se abilitează Ministerul Educației și Ministerul Sănătății în vederea
modificării Ordinului comun nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de
organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de
siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2,
Pagina 2 din 3

în sensul permiterii participării zilnice, cu prezență fizică la cursuri, a tuturor
antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ din localitățile
unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică de 3/1.000 de locuitori, indiferent
de rata de vaccinare a personalului, cu respectarea tuturor normelor de prevenire
a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2.
Art.2 – (1) Se propune ca organizarea ceremoniilor oficiale dedicate
Zilei Naționale a României să fie permisă cu participarea, în zona oficială, în
municipiul București a cel mult 400 de persoane, iar în municipiile reședință de
județ a cel mult 200 de persoane și cu respectarea următoarelor măsuri:
a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către
toți participanții;
b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc
în spațiul delimitat în care se desfășoară ceremonia;
c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți, acolo
unde este posibil, precum și delimitarea prin semne vizibile a perimetrului;
d) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea
contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2;
e) efectuarea triajului observațional și dezinfectarea obligatorie a mâinilor,
pentru toate persoanele care intră/sosesc în spațiul în care se desfășoară
ceremonia;
f) realizarea accesului participanților conform măsurilor stabilite de instituția
organizatoare, pe baza situațiilor certificate prin intermediul certificatului digital al
Uniunii Europene privind COVID-19, în scopul prevenirii contaminării cu virusul
SARS-CoV-2.
(2) Se propune ca accesul populației la ceremoniile organizate în condițiile
alin. (1) să fie permis cu asigurarea unei distanțe de minimum 1 metru între
participanți, portul măștii de protecție și respectarea măsurilor de prevenire a
răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2.
(3) Se propune permiterea organizării și desfășurării activităților specifice
Zilei Naționale a României la sediul autorităților și instituțiilor publice centrale cu
participarea a cel mult 300 de persoane, iar la sediul autorităților și instituțiilor
publice locale cu participarea a cel mult 150 de persoane, asigurarea unei suprafețe
de minim 2 mp pentru fiecare persoană participantă și respectarea regulilor de
acces și protecție sanitară stabilite de instituția organizatoare.
(4) Se propune ca accesul la zonele oficiale organizate în cadrul activităților
dedicate sărbătoririi Zilei Naționale a României prevăzute la alin. (1), precum și
accesul la activitățile prevăzute la alin. (3) să fie permis doar pentru persoanele
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în
perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu
virusul SARS-CoV-2.
Art.3 – (1) Se propune ca organizarea și desfășurarea competițiilor
sportive pe teritoriul României, în spații închise sau deschise, să poată fi
realizată, doar în intervalul orar 5,00-21,00, cu participarea spectatorilor până la
Pagina 3 din 3

30% din capacitatea maximă a spațiului, asigurarea unei distanțe de minimum 1
metru între persoane și purtarea măștii de protecție.
(2) Se propune ca participarea să fie permisă doar pentru persoanele
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în
perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu
virusul SARS-CoV-2.
Art.4 – (1) Se propune ca organizarea și desfășurarea în aer liber a
spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor
evenimente culturale să fie permisă, doar în intervalul orar 5,00-21,00, cu
participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, dar nu
mai mult de 1.000 de persoane, purtarea măștii de protecție și asigurarea unei
suprafețe de minimum 4 mp/persoană.
(2) Se propune ca participarea să fie permisă doar pentru persoanele
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în
perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu
virusul SARS-CoV-2.
Art.5 – (1) Se propune organizarea și desfășurarea de cursuri, inclusiv cele
de formare profesională care necesită activități practice, workshop-uri și
conferințe, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri
europene, doar în intervalul orar 5,00-21,00, cu participarea persoanelor până la
30% din capacitatea maximă a spațiului în interior sau în exterior, dar nu mai mult
de 150 de persoane, asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare
persoană, purtarea măștii de protecție și respectarea normelor de sănătate publică.
(2) Se propune ca participarea să fie permisă doar pentru persoanele
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în
perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu
virusul SARS-CoV-2.
Art.6 – Măsurile prevăzute în prezenta hotărâre produc efecte doar în
situația aprobării lor prin acte normative ale Guvernului sau, după caz, ale
conducătorilor ministerelor sau organelor administrației publice centrale.
Art.7 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului
Național de Management al Situațiilor de Urgență.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here