ŞTIRI SIBIU – Acțiuni de control la brutării și patiserii

0
260

În perioada 22 – 26 noiembrie 2021 I.T.M. Sibiu a desfăşurat Campania naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și verificarea modului în care se respectă dispozițiile legale în domeniul securității și sănătății în muncă la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniile fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – cod CAEN 107 și comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate – cod CAEN 4724.
Obiectivele campaniei au urmărit identificarea și combaterea muncii nedeclarate și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă, identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor și tinerilor, determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în REVISAL și de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă precum și creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și angajaților în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale din domeniul relațiilor de muncă.
În perioada de desfăşurare a campaniei, în domeniul relațiilor de muncă, inspectorii de muncă au verificat 48 angajatori care își desfășoară activitatea în domeniile vizate, fiind dispuse 6 avertismente scrise și 24 măsuri de remediere a deficiențelor.
Neconformitățile constatate de inspectorii de muncă în cadrul controalelor efectuate au constat în: neevidențierea orelor de munca prestate de salariați, cu ora de începere și ora de sfârșit a programului de lucru, neinformarea ITM de către angajator cu privire la utilizarea muncii de noapte, neplata sporului pentru munca suplimentară, existența dosarelor de personal incomplete, neacordarea concediului de odihnă suplimentar în cazul minorilor, lipsa informării I.T.M. asupra prestatorului REVISAL, lipsa dovezii plății salariului, lipsa repartizării programului de muncă în cadrul contractului individual de muncă încheiat cu timp parțial, nestabilirea de către angajator în contractul colectiv de muncă sau, după caz, în contractul individual de muncă, a sporului la salariu pentru munca în repausul săptămânal, salariații nebeneficiind de un spor pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal, inexistența acordului de voință a salariaților privind modificarea intervenită la elementul „Durata muncii” din contractul individual de muncă al acestora.
În domeniul securității și sănătății în muncă, inspectorii de muncă au efectuat 46 de controale în urma cărora au aplicat 1 amendă contravențională în cuantum de 1000 lei pentru lipsa triajului epidemiologic, 100 de avertismente scrise și 101 măsuri de remediere a neconformităților constatate.
Deficiențele constatate au constat în instruirea necorespunzătoare, neprezentarea buletinului de verificare a instalației de punere la pământ, lipsa notificării substanțelor chimice, neprezentarea tuturor documentelor solicitate de inspectorii de muncă, lipsa deciziei de numire a persoanei care măsoară temperatura, stingătoare de incendiu cu termen depășit, lipsa deciziilor lucrătorilor desemnați și semnalizare SSM insuficientă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.