ŞTIRI SIBIU – Actele normative aprobate în ședința Guvernului României din 19 ianuarie 2022

0
234

1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea și completarea unor acte normative

Printr-o Ordonanță de Urgență, Guvernul reintroduce acordarea șomajului tehnic și reglementează noi măsuri de protecție socială pentru angajați, de păstrare a locurilor de muncă și de susținere a unor sectoare economice. Această măsură se aplică în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice din cauza epidemiei de COVID-19.

Ø Pentru menținerea locurilor de muncă, sunt avute în vedere următoarele măsuri:

§  Pentru angajați:

o   acordarea unei indemnizații în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022. Acest tip de sprijin va fi acordat din bugetul asigurărilor pentru șomaj, până la 31 martie 2022, în situația suspendării temporare a contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, pe perioada stării de alertă;

o   măsura se aplică și salariaților angajatorilor a căror activitate a fost suspendată ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de direcțiile teritoriale de sănătate publică cu excepția celor aflați în concediu medical şi care primesc indemnizația de asigurări sociale aferentă.

Actul normativ instituie, în cazul angajatorilor, posibilitatea de decontare atât a indemnizaţiei de şomaj tehnic, cât și a indemnizației pentru reducerea timpului de lucru (OUG nr. 132/2020). Aceste măsuri pot fi acordate fie pentru salariați diferiți, în aceeași perioadă din lună, fie pentru acelaşi salariat, în perioade diferite din lună.

Comunicatul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale: http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/6477-cp-acordare-somaj-tehnic-context-epidemie-19012022

Ordonanța de Urgență a fost completată, în cadrul ședinței, cu unele măsuri pentru protejarea consumatorilor casnici și instituțiilor publice, în contextul crizei din domeniul energetic.

Astfel, debranșarea de la rețea sau sistarea prestării serviciilor de energie electrică și/sau de gaze naturale corespunzătoare neachitării debitelor restante înregistrate de clienții finali nu se poate realiza mai devreme de 90 de zile de la data încetării aplicării schemei de sprijin. Pe perioada aplicării prevederilor actului normativ, emitenții facturilor de energie și/sau gaze naturale întocmite cu încălcarea mecanismele de compensare, sunt obligați să le refacă în maximum 15 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență. Facturile refăcute vor fi recalculate și emise fără penalități. De asemenea, se suspendă plata facturilor în curs de recalculare până la emiterea noilor facturi.

O altă modificare aprobată de Guvern vine în sprijinul instituțiilor publice de cultură și așezămintelor culturale, precum și a tuturor instituțiilor și unităților de învățământ. Astfel, de schema compensării lunare pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrică și gaze naturale pentru lunile noiembrie 2021-martie 2022, vor beneficia și instituțiile publice de cultură și așezăminte culturale aflate în subordinea autorităților publice centrale și locale, precum și instituțiile și unităţile de învăţământ publice şi private, definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Potrivit legislației în vigoare, de această măsură beneficiau, până la intrarea în vigoare a noilor prevederi, spitalele publice și private, unitățile de învățământ publice și private și creșele.

II.            HOTĂRÂRI DE GUVERN

1.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiţii ,,Varianta ocolitoare a Municipiului Arad – Est”, judeţul Arad

Guvernul a aprobat construirea a 11 km de centură ocolitoare în partea de est a municipiului Arad, care va asigura o legătură facilă între autostrada A1 și DN7. Valoarea investiției este de peste 245 de milioane lei și se va asigura din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și din alte surse legal constituite.

2.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor”, lucrare de utilitate publică de interes naţional

Guvernul a aprobat un obiectiv de investiții de utilitate publică de interes național, inclus în Planul Național de Redresare și Reziliență, ce va conduce la realizarea unei legături rapide între Cluj, Oradea și Episcopia Bihorului. Hotărârea prevede electrificarea și reabilitarea a 166 km de traseu de linie de cale ferată, fapt ce va permite rularea cu viteze maxime de 80 km/h pentru transportul de marfă și de 120 km/h pentru trenurile de călători pe întregul tronson. Lucrările se vor desfășura pe calea ferată existentă, cu excepția unor zone în care este necesară mărirea razelor curbelor, în vederea îmbunătățirii condițiilor de circulație și asigurării parametrilor pentru circulația cu viteză sporită.

Valoarea totală a investiției este de peste 9,4 miliarde lei și se va asigura din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, și din veniturile proprii ale Companiei Naționale de Căi ferate CFR SA, precum și din alte surse legal constituite.

Durata de execuție a lucrărilor este de 48 de luni.

3.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiţii „Varianta ocolitoare a oraşului Aleşd”, judeţul Bihor

Guvernul a reaprobat indicatorii tehnico – economici aferenți obiectivului de investiţii „Varianta ocolitoare a oraşului Aleşd”, în lungime de 5,852 km. Centura orașului Aleșd va fi formată din două tronsoane, respectiv o variantă de traseu în partea de sud ca alternativă la DN 1 și o variantă în partea de nord a orașului ca alternativă la DN 1H.

De asemenea, pe segmentul de drum sunt prevăzute 5 poduri, 15 podețe și 2 parcări.

Valoarea investiției este de peste 121 de milioane lei (cu TVA) și se va asigura din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și din alte surse legal constituite.

Durata de execuţie a investiției este de un an de zile.

4.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea descrierii tehnice precum şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 689/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire Târgu Jiu”

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

6.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar, a denumirii şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională prin centrele de transfuzii sanguine, instituţii subordonate Ministerului Sănătății

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

7.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, altele decât zilele de sărbătoare legală, pentru anul 2022

Guvernul a stabilit ca vineri, 2 decembrie 2022, să fie zi liberă pentru salariații din instituţiile şi autorităţile publice, având în vedere că aceasta se situează între zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează, conform Codului Muncii, și zile de repaus săptămânal.

Decizia de a stabili zilele libere la începutul anului, pentru personalul din sistemul bugetar, a fost luată potrivit Codului Muncii, astfel încât angajatorii și angajații să își poată stabili și previziona zilele libere pentru întregul an.

Comunicatul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale: http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/6476-cp-decizie-guvern-zi-libera-02122022

8.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Amenajarea râului Ampoi şi a afluenților săi în zona oraşului Zlatna” cuprins în „Proiectul nr. 2 – Program-pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinți Zlatna şi Copşa Mică” din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până Ia 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finanţarea investițiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

Reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Amenajarea râului Ampoi și a afluenților săi în zona orașului Zlatna” a fost necesară ca urmare a degradării unor lucrări deja executate în cadrul acestui proiect, demarat în 2006, dar al cărui termen de execuție a fost prelungit din cauza lipsei finanțărilor necesare. În urma analizei situației privind stadiul actual al implementării proiectului, au fost constatate modificări semnificative ale ipotezelor de calcul care au stat la baza întocmirii studiului inițial, în baza căruia au fost aprobați indicatorii tehnico-economici. Față de situația luată în calcul, în teren au fost constatate prăbușiri de maluri, alunecări de teren, pierderea stabilității, etc. la o parte dintre lucrările executate, iar degradarea a fost amplificată de fenomenele hidrometeorologice din toamna-iarna anului 2018, care au generat viiturile ce au tranzitat râul Trâmpoiele, afluent de dreapta al râului Ampoi.

În acest context, Guvernul a aprobat noii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții, ținând cont și de aplicarea celor mai noi reglementări cu privire la stabilirea salariului de bază minim brut pe țară și de alte măsuri fiscal bugetare, care au condus la o majorare substanțială a manoperei, făcând imposibilă continuarea execuției lucrărilor.

Noii indicatori tehnico-economici aprobați se referă la 25,46 km de lucrări de amenajare a albiilor și protecție a malurilor râului Ampoi și ale afluenților, refacerea a 41 de poduri și a 52 de puncte de acces pentru riverani.

Finalizarea obiectivului de investiții este absolut necesară pentru a scoate de sub efectul inundațiilor o serie de obiective social-economice situate în zona inundabilă a râului Ampoi și a afluenților săi din zona aval de Zlatna.

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, din Fondul pentru Mediu, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

9.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a XXXII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Cluj-Napoca, la 13 octombrie 2021 pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

10.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea obiectivului de investiţii ,,Amenajarea complexă a râului Jiu în vederea apărării împotriva inundațiilor a municipiului Craiova” precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia

Realizarea obiectivului de investiții „Amenajarea complexă a râului Jiu în vederea apărării împotriva inundațiilor a municipiului Craiova” va conduce la reducerea riscului la inundații în bazinul hidrografic Jiu favorizate de schimbările climatice.

Obiectivele generale ale investiției sunt următoarele:

Ø Punerea în siguranță a barajului Dumbrava-Rocșoreni, județul Mehedinți;

Ø Amenajarea râului Jiu pentru mărirea gradului de siguranță a digurilor pe sectorul baraj Ișalnița – aval municipiul Craiova, județul Dolj.

Lucrările care se realizează în cadrul acestui obiectiv de investiții se încadrează în Strategia națională de management al riscului de inundații pe termen mediu și lung, aprobată prin HG nr. 846/2010.

Finanțarea investiției se realizează din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual, din venituri proprii ale Administrației Naționale ”Apele Române”, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

11.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale ,„Apele Române” prin Administrațiile Bazinale de Apă Buzău – Ialomiţa, Dobrogea – Litoral şi Prut – Bârlad, instituţie publică în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

12.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea cu titlu gratuit a suprafeţei de 203.500 mp, fond forestier din grupa I funcţională – vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie, subgrupa 1.4.a. – păduri special amenajate în scop recreativ (păduri-parc), din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva în domeniul public al oraşului Călimăneşti, judeţul Vâlcea

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

13.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea cu titlu gratuit a suprafeţei de 177,7895 ha, fond forestier din grupa I funcţională – vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie, subgrupa 1.4.b. – păduri constituite în zone verzi în jurul localităţilor incluse în intravilan, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Regia Naţională a Pădurilor- Romsilva în domeniul public al municipiului Buzău

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

14.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile care se transmit din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în domeniul public al judeţului Botoşani

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

15.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin scrisoarea semnată la Bruxelles la 7 decembrie 2021 și la București la 16 decembrie 2021, la Scrisoarea de înţelegere privind avansul pentru pregătirea Proiectului de dezvoltare propus, „Cartierul pentru justiţie”, dintre România şi Banca lnternațională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnată la Bruxelles la 30 mai 2019 şi la Bucureşti la 6 iunie 2019

Amendamentul se referă la extinderea datei de refinanțare (echivalentul datei finale de tragere) a avansului de pregătire pentru Proiectul Cartierul pentru justiție până la 30 mai 2023 (de la 31 decembrie 2021). Întârzierile în implementarea proiectului au fost înregistrate în urma unor acțiuni în justiție referitoare la Planul Urbanistic Zonal Sector 3.

Alte modificări care sunt aduse prin amendament se referă la definirea și respectarea unor măsuri și acțiuni privind protecția mediului, ce au legătură cu activitățile ce fac obiectul acordului.

16.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei naţionale pe termen mediu şi lung privind gestionarea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive

Guvernul a aprobat Strategia națională pe termen mediu și lung privind gestionarea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, în vederea alinierii la prevederile Directivei nr. 2011/70/EURATOM a Consiliului Europei de instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive.

Actul normativ urmărește:

Ø instituirea măsurilor naționale adecvate pentru un nivel ridicat de siguranță a gestionării combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, în vederea protejării lucrătorilor, populației și a mediului împotriva pericolelor asociate radiațiilor ionizante;

Ø Îmbunătățirea procesului de informare și asigurare a participării publice necesare cu privire la gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind informațiile clasificate și principiul confidențialității.

La data intrării în vigoare a hotărârii, se abrogă Strategia națională pe termen mediu și lung privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă și dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologie, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Nucleare nr. 844/2004.

17.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei

La propunerea Ministerului Educației, Guvernul a aprobat, printr-o hotărâre, suplimentarea cu 1.175 a numărului de posturi în educație.

Posturile suplimentare sunt destinate în principal, pentru învățământul preuniversitar de stat, inclusiv învățământul special, centrele judeţene de resurse şi asistență educațională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistență Educațională; 1.100 de posturi suplimentare sunt alocate în această direcție.

Suplimentarea numărului de posturi pentru învățământul preuniversitar se impune ca urmare a faptului că, începând cu anul şcolar 2021-2022, trebuie asigurate:

Ø creșterea gradului de cuprindere a copiilor cu vârste între 3-5/6 ani în învățământul preșcolar și a tinerilor cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani în învățământul obligatoriu;

Ø îmbunătățirea serviciilor de asistență psihopedagogică şi consiliere educațională pentru un număr mai mare de elevi şi preșcolari din învățământul preuniversitar, precum şi pentru respectarea măsurilor de igienă în învățământul preuniversitar, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2.

Alte 25 de posturi suplimentare sunt pentru inspectoratele școlare județene, pentru a se asigura în toate judeţele inspectori școlari pentru învățământul în limbile minorităților naţionale, altele decât cea maghiară;

Iar alte 50 de posturi pentru aparatul propriu al Ministerul Educaţiei, având în vedere realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate, precum și pentru crearea structurilor de implementare a componentei de educație din PNRR.

Numărul total de posturi din învățământul preuniversitar de stat este de 286.550 și va ajunge la 291.150.

Numărul total de posturi pentru Ministerul Educației va ajunge la 630 de posturi, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor demnitarilor, iar numărul maxim de posturi pentru instituțiile și unitățile din subordinea ministerului va ajunge la 7.562 de posturi.

18.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Construire Bazin de înot olimpic, str. Decebal, nr. 1, loc. Vaslui, judeţul Vaslui”

La propunerea Ministerului Dezvoltării, Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru construirea unui bazin de înot olimpic în municipiul Vaslui.

Obiectivul va fi construit pe un regim de înălțime S+P+M (subsol + parter + mezanin) și va avea trei bazine de înot (1 bazin de 50×25 m pentru concursuri internaționale, 1 bazin de 25×12.5 m pentru antrenamente, 1 bazin de 25×12.5 m pentru copii), precum și toate spațiile anexe necesare.

Comunicatul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: https://bit.ly/3ArKWCl

19.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile şi darea acestora în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Covasna

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

20.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 1251/2006

Guvernul a modificat și completat Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1251/2006, reglementând astfel posibilitatea beneficiarii de protecție internațională să poată primi la domiciliul de reședință permisele de ședere și documentele de călătorie, cu suportarea de către aceștia a cheltuielilor de expediere. De asemenea, sumele forfetare acordate cu titlu de asistență materială pentru închirierea unei locuințe de către aceștia au fost actualizate la 808 lei/persoană/lună, iar sumele acordate cu titlul de asistență materială pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere au fost actualizate la 145 lei/lună/persoană pe perioada sezonului de vară, respectiv, 185 lei/lună/persoană pentru perioada sezonului de iarnă, sumele menționate putând fi acordate pe card bancar nominal, în baza unor contracte de achiziții publice și/sau acorduri-cadru pe care Inspectoratul General pentru Imigrări urmează să le încheie la nivel național sau local.

21.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru abrogarea alineatelor (3) şi (31) ale articolului 4 din Hotărârea Guvernului nr. 888/2018 privind aprobarea descrierii distincțiilor naţionale, procedurile de înaintare a propunerilor, criteriile de acordare a distincţiilor, precum şi cazurile de retragere

Actul normativ prevede eliminarea termenului maxim pentru acordarea distincțiilor naționale și medaliilor de onoare privind Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului și Centenarul Marii Uniri. 

Termenul maxim pentru acordarea acestor distincții stabilit, prin HG nr. 888/2018, pentru sfârșitul anului 2020, a fost prelungit până la finele anului 2021, dar, din cauza evoluției epidemiologice internaționale și a măsurilor privind limitarea transmiterii virusului, acestea nu au mai fost acordate.  În acest context, Administrația Prezidențială a rămas în stoc cu un număr de 810 medalii in valoare totală de 117.000 lei.  

Actul normativ conferă posibilitatea ca aceste medalii să fie acordate oricând persoanelor fizice și juridice din România care contribuie la păstrarea memoriei faptelor de arme și sacrificiului uman consemnat în Războiul pentru Întregirea Neamului, la făurirea unității naționale și a statului modern român, precum și parlamentelor sau altor instituții ale statelor care au sprijinit România în procesul de realizare a statului național unitar român.

22.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru responsabilitate socială comunitară şi grupuri vulnerabile, precum şi pentru modificarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 861/2018

Hotărârea de Guvern aprobată stabilește măsurile de organizare și funcționare ale Departamentului pentru Responsabilitate Socială Comunitară și Grupuri Vulnerabile, structură înființată în cadrul aparatului de lucru al Guvernului prin OUG nr. 105/2021 privind aprobarea Programului Național de Suport pentru Copii, în contextul pandemiei de Covid-19 – DIN GRIJĂ PENTRU COPII.

Departamentul va funcționa în subordinea prim-ministrului și va fi finanțat de la bugetul de stat prin bugetul Secretarialului General al Guvernului.

Rolul Departamentului este de a contribui la implementarea efectivă a măsurilor din cadrul Programului Național de Suport pentru Copii – DIN GRIJĂ PENTRU COPII, prin coordonarea, monitorizarea, evaluarea și comunicarea măsurilor cuprinse în Program.

De asemenea, Departamentul va facilita cooperarea interinstituțională și monitorizarea măsurilor în domeniul categoriilor vulnerabile în vederea implementării efective a documentelor programatice în domeniu, și va contribui la crearea  de mecanisme de responsabilitate socială comunitară, bazate pe implicarea și colaborarea actorilor sociali din mediul public și privat.

Departamentul va fi condus de un consilier de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului. Departamentul va avea un număr maxim de 6 posturi, exclusiv demnitarul și cabinetul acestuia, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului.

În  realizarea atribuțiilor sale, Departamentul cooperează cu instituții și organisme de drept public sau privat care au responsabilități în coordonarea implementării obiectivelor și prevederilor convențiilor și acordurilor internaționale din domeniul drepturilor copilului, drepturilor persoanelor cu dizabilități, drepturilor victimelor traficului de persoane ori din domeniile convergente cu domeniul incluziunii sociale, ratificate de România.

Totodată, hotărârea prevede modificarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022, aprobată prin HG nr. 681/2018.

Astfel, în vederea atingerii obiectivelor Strategiei naționale împotriva traficului de persoane, funcționează Comitetul de monitorizare a implementării Strategiei format din reprezentanți la nivel decizional ai instituțiilor implicate și coordonat de prim-ministru, prin consilierul de stat din cadrul Cancelariei Prim-ministrului. Secretariatul Comitetului se asigură de Departamentul pentru Responsabilitate Socială Comunitară și Grupuri Vulnerabile, cu sprijinul Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane.

23.HOTĂRÂRE DE GUVERN  privind eliberarea domnului Dobrescu Florin-Sergiu din funcţia de prefect al județului Brăila

24.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Gavril Claudiu-Sorin din funcţia de prefect al județului Galaţi

25.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea doamnei Gireadă Aneta din funcţia de subprefect al județului Botoşani

26.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Timofei Iulian în funcţia de prefect al județului Brăila

27.HOTĂRÂRE DE GUVERN numirea domnului Panaitescu Gabriel-Aurelian în funcţia de prefect al județului Galaţi

28.HOTĂRÂRE DE GUVERN numirea domnului Manolache Tiberiu în funcţia de subprefect al județului Botoşani

29.HOTĂRÂRE DE GUVERN numirea doamnei Cojocariu-Berențan Elena-Paula în funcţia de subprefect al județului Botoşani

30.HOTĂRÂRE DE GUVERN numirea domnului Drăgănescu Emil în funcţia de subprefect al județului Prahova

III.         MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: aprobarea negocierii şi semnarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova

Prin acest Memorandum, Guvernul dă undă verde pentru inițierea negocierilor și semnarea unui nou acord în baza căruia România să continue acordarea de asistență tehnică și financiară către Republica Moldova pentru a sprijini parcursul său european, având în vedere că vechiul acord care a permis finanțarea de către România a unor proiecte emblematice din Republica Moldova a ieșit din vigoare la 28 martie anul trecut.

Ținând cont și de contextul prielnic pentru relansarea în ritm accelerat a agendei de cooperare bilaterală, în urma victoriei forțelor pro-reformă la alegerile parlamentare anticipate care au avut loc în iulie 2021 în Republica Moldova, semnarea unui nou acord va permite implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova.

Prin vechiul acord, România a sprijinit tehnic și financiar proiecte precum reabilitarea și modernizarea a mai mult de 1.000 de grădinițe și instituții școlare din Republica Moldova sau dezvoltarea gazoductului Iași-Chișinău, proiect strategic de interconectare energetică între România și Republica Moldova.

Noul Acord va include prevederi care vizează dezvoltarea cooperării în domenii de activitate cu sunt sectorul energetic, infrastructura de transport, protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice, lucrări publice și infrastructură, întreprinderi mici și mijlocii, independența mass-media, reforma administrației publice, afaceri interne, sănătate, educație, cultură și patrimoniu, cercetare și turism.

IV.          ANALIZE

1.    ANALIZA cu privire la stadiul activităților din Planul Naţional de Redresare şi Reziliență

Ministerul Finanțelor a prezentat stadiul activităților din PNRR- componenta 8 Reforma fiscală și reforma sistemului de pensii.

Această componentă cuprinde 5 reforme și 8 investiții, are un buget alocat de 371,8 milioane EURO și vizează reforma administrației fiscale, revizuirea cadrului fiscal, îmbunătățirea eficienței cheltuielilor publice, consolidarea capacității instituționale de prognozare a cheltuielilor cu pensiile și înființarea Băncii Naționale de Dezvoltare.

Ø Până la sfârșitul anului 2021, Ministerul Finanțelor a realizat următoarele progrese:

·       Până la data de 12 ianuarie 2022 au fost conectate peste 569.000 de case de marcat la sistemul informatic al fisc-ului, în condițiile în care angajamentul Ministerului Finanțelor viza conectarea a cel puțin 150.000 de case de marcat.

·       Cadrul legal pentru înrolarea contribuabililor persoane fizice în Spațiul Privat Virtual – este un angajament îndeplinit

·       Un obiectiv aflat în curs de realizare este operaționalizarea/aprobarea Planului comun de acțiune al ANAF și al Inspecției Muncii pentru prevenirea și limitarea fenomenului de evaziune a muncii la gri și la negru.

Ø Având în vedere importanța componentei fiscal-bugetare în derularea proiectelor din PNRR și rolul finanțelor publice în redresarea post-pandemie pe baze sustenabile și reziliente, Ministerul Finanțelor face eforturi pentru devansarea îndeplinirii unor jaloane și ținte cu impact pentru economia românească.

2.    ANALIZA privind jaloanele şi țintele asumate de Secretariatului General al Guvernului prin Planul Naţional de Redresare şi Reziliență, pentru anul 2022

Secretariatului General al Guvernului este responsabil de implementarea următoarelor reforme prevăzute în cadrul Componentei – Buna guvernanță:

Ø Îmbunătățirea predictibilității și a eficienței proceselor decizionale

Ø Întărirea coordonării la Centrul Guvernului printr-o abordare integrate și coerentă a inițiativelor în domeniul schimbărilor climatice și a dezvoltării durabile

Ø Îmbunătățirea cadrului procedural de implementare a principiilor guvernanței corporative în cadrul întreprinderilor de stat.

Ø Pentru anul 2022, SGG are în implementare un număr de 8 jaloane și ținte, între care un Jalon cu termen trimestrul 1 al anului 2022, pentru care acțiunile sunt în curs de derulare.

3.    ANALIZA privind stadiul activităților din Planul Naţional de Redresare şi Reziliență al României care intră în responsabilitatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

Raportul prezentat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației include date privind stadiul unui număr de peste 60 de măsuri conexe Pilonului I – Tranziția verde, respectiv, Pilonului IV – Coeziune economică, socială și teritorială.

Mai concret, este vorba despre activități care vizează proiecte în domeniul educației, îmbunătățirea fondului de construcții printr-o abordare inteligentă a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi inteligente, îmbunătățirea fondului local prin investiții care să asigure dezvoltarea durabilă a localităților din România, precum și o serie de activități pentru operaționalizarea traseelor cicloturistice la nivel național.

În domeniul educației, de exemplu, se lucrează deja la schema de finanțare și a fost elaborat un proiect tip de creșă după care vor fi construite până la sfârșitul anului 2025 un număr de 110 creșe la nivel național, care să asigure sprijin educațional pentru 4.500 de copii.

V.             PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru abrogarea alin. (71) şi (72) ale art. 168 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

2.    PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru completarea articolului 181 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

3.    PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 287/2009 privind Codul civil şi a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

4.    PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

5.    PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr. 132 din 31.05.2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie

6.    PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României

7.    PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată

8.    PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.