Sibiu – Înscrierea în Clasa Pregătitoare, an școlar 2023 – 2024

0
313

Ministerul Educației a publicat metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2023 – 2024, apobată prin O.M.E. 3.445 din 17 martie 2022, precum și calendarul aferent acestui proces, aprobat prin OME 3.704 din 17 februarie 2023.

Pregătirea procesului de înscriere a început în data de 30 martie 2023, dată în care fiecare unitate de învățământ și inspectoratul școlar vor afișa circumscripțiile școlare și planul de școlarizare propus.

În perioada 3 mai – 18 mai 2023, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa/depune/transmite cererile-tip de înscriere. Cererile vor putea fi transmise online, prin poștă sau email sau depuse la unitatea de învățământ la care aceștia solicită înscrierea copiilor. Validarea cererilor este obligatorie, prin semnarea acestora fie la unitatea de învățământ, fie vor fi semnate și transmise online de către părinți, conform procedurii specifice.

Prima etapă de înscriere în învățământul primar se va desfășura în perioada 19 – 31 mai 2023, in 4 faze, astfel:

 • 19 – 22 mai 2023: procesarea de către comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție;
 • 23 – 29 mai 2023: procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unităţile deînvăţământ, se va face prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare, rezultatele latestul deverificare a cunoștințelor de limba germană fiind unul din aceste criterii pentru elevii ce doresc să urmeze învățământul în limba maternă germană;
 • 30 mai 2023: procesarea de către comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție
 • 31 mai 2023: afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

A doua etapă de înscriere în învățământul primar (5 – 15 iunie 2023):

Cererile vor fi completate de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;

 • 5 iunie 2023: comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar;
 • 6 iunie – 12 iunie 2023: depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua;
 • 13 iunie – 14 iunie 2023: Procesarea la nivelul unităţilor de învăţământ a cererilor-tip de înscriere depuse de părinţi/tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali,aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul şcolar, pe baza criteriilor generale şi a celor specifice de departajare, în limitalocurilor disponibile;
 • 15 iunie 2023afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale pentru clasa pregătitoare.

În perioada 1 – 8 septembrie 2023 sunt prevăzute centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ, pe locuri disponibile după cele două etape.

            La nivelul județului Sibiu a fost aprobat un număr de 251,49clase (mai multe cu 16,20clasefață de anul trecut), pentru un număr estimativ4914 elevi (mai mulți cu 382 de elevifață de anul trecut). Pe tipuri de învățământ și limba de predare situație este următoarea:

Tip de învățământLimba de predareNumăr claseNumăr locuri alocate
TradiționalRomână217,054340
TradiționalGermană17,84359
TradiționalMaghiară1,7519
Alternative educaționaleRomână3,257
SpecialRomână5.6537
PrivatRomână6102
TOTAL251,494914

Pentru a vedea circumscripțiile (străzile) arondate unităților de învățământ din municipiul Sibiu puteți accesa linkul de mai jos:

http://www.isjsb.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=217:inscrierea-in-invatamantul-prescolar-2023-2024&catid=31:inscriere-in-primar&Itemid=274

Pentru a vedea circumscripțiile (străzile) arondate unităților de învățământ din Mediaș, Agnita, Cisnădie, Avrig și Rășinari puteți accesa linkul de mai jos:

http://www.isjsb.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=217:inscrierea-in-invatamantul-prescolar-2023-2024&catid=31:inscriere-in-primar&Itemid=274

!!!TELVERDEpus la dispoziție de ISJ Sibiu: 0 800 816 269; program de functionare: luni-joi 8.00-16.30, vineri 8.00-14.00, în perioada 10 aprilie – 11 iunie 2022.

            Precizări vizând înscrierea la clasa pregătitoare 2023-2024:

 • În clasa pregătitoare vor fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2023 inclusiv. Procesul de înscriere în învățământul primar nu este condiționat de frecventarea grupei mari a învățământului preșcolar.
 • Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani între 1 septembrie şi 31 decembrie 2023, inclusiv, pot să îşi înscrie copiii în clasa pregătitoare dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător. În situația copiilor care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar.
 • Evaluarea dezvoltării copiilor se efectuează de către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) doar în situația copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate, pentru copii împlinesc vârsta de 6 ani între 1 septembrie şi 31 decembrie 2023.
 • Potrivit Calendarului înscrierii în învățământul primar, în perioada 5 aprilie – 26 aprilie 2023, se va desfășura Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022 (pentru copiii care NU au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate) și vor fi eliberate recomandările pentru înscrierea în învățământul primar (pentru copiii care au frecventat grădinița).
 • Cererea-tip de înscriere la clasa pregătitoare se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului.
 • În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe proprie răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cerere.
 • Constituirea formațiunilor de elevi în clasa pregătitoare se face după finalizareaprocesului de înscriere, în baza procedurii elaborate de Inspectoratul Școlar Județean/al Municipiului București și aprobată de Consiliul de Administrație, cu respectarea criteriilor de transparență, echitate, nondiscriminare și incluziune (copiii vor fi repartizați în ordine alfabetică în clasele pregătitoare).

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.