Sibiu – Examenul de Titularizare 2023

0
116

La proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, desfăşurată miercuri, 12 iulie, în cele 4 de centre de examen, s-au prezentat  660 decandidaţi (78,38%) din cei 842de candidaţi înscriși, iar 141 dintre candidați (21,62%) au absentat.

Din totalul candidaților prezenți 40decandidați(6,06%) s-au retras din motive personale sau medicale, iar 1 candidat a fost eliminat din examen (ceas SMART conectat la internet aflat în posesia candidatului în sala de examen, disciplina limba și literatura engleză). Candidatul eliminat pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu va fi repartizat pe posturi didactice/catedre în anul şcolar 2023-2024.

Subiectele și baremele de corectare au fost publicate pe site-ul dedidcat, la ora 15:00, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

Primele rezultate vor fi afișate în data de 18 iulie, la sediile inspectoratelor școlare și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile pot fi depuse la sediile inspectoratelor școlare județene sau transmise prin mijloace electronice, în zilele de 18 iulie 2023, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 19 iulie, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site-ul menționat anterior, în data de 26 iulie.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice, organizate de către inspectoratele școlare în 27 – 28 iulie 2023.

Distribuția pezenților, absenților, retrașilor și eliminaților, pe fiecare disciplină de concurs, este următoarea:

Disciplina examenNr candidați înscrisiNr. candidațiabsențiNr. candidați eliminați fraudaNr candidați prezențiNr. candidați retrasi din motive medicaleNr. candidați retrași din motive personale
ALIMENTAȚIE PUBLICĂ200200
ALIMENTAȚIE PUBLICĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI)100100
ARTE VIZUALE (EDUCAȚIE PLASTICĂ / EDUCAȚIE VIZUALĂ)  14  0  0  14  0  0
ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI)  1  0  0  1  0  0
BIOLOGIE28302500
CHIMIE860101
COMERȚ210100
COREGRAFIE100100
CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ1320821
CONFECȚII TEXTILE – TRICOTAJE – FINISAJ TEXTIL  2  1  0  1  0  0
CONFECȚII TEXTILE – TRICOTAJE – FINISAJ TEXTIL (MAIȘTRI INSTRUCTORI)  1  0  0  1  0  0
ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA200200
ECONOMIE, EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ, ECONOMIE APLICATĂ ȘI ECONOMIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE ECONOMICO – FINANCIARĂ    6    2    0    4    0    0
EDUCATIE FIZICĂ ȘI SPORT61705103
EDUCATIE FIZICĂ ȘI SPORT – ANTRENORI220000
EDUCAȚIE MUZICALĂ1120702
EDUCATIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ710600
EDUCAȚIE SOCIALĂ (GÂNDURE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI; EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ, EDUCAȚIE PENTRU O CETĂȚENIE DEMOCRATICĂ)      10      1      0            8        0          1      
EDUCATOR – PUERICULTOR21301800
FILOSOFIE ȘI LOGICĂ, ARGUMENTARE ȘI COMUNICARE  3  0  0  3  0  0
FIZICĂ220000
GEOGRAFIE17001403
INDUSTRIE ALIMENTARĂ100100
INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI  5  0  0  5  0  0
ISTORIE25202102
KINETOTERAPIE100100
LIMBA GERMANĂ MODERNĂ800800
LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ581014601
LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ400400
LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ200200
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ561104512
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICĂ, ELEMENTE DE PEDAGOGIE ȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII/ MATEMATICII ȘI EXPLORĂRII MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMA ROMÂNĂ)            130              26            0            97            0            7
LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, PEDAGOGIE PREȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA GERMANĂ MATERNĂ ȘI METODICA PREDĂRII ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR          14          2          0          12          0          0
LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, MATEMATICĂ, ELEMENTE DE PEDAGOGIE ȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII GERMANE MATERNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ MATERNĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ROMÂNE (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR LIMBA GERMANĂ)              6                1              0                            5              0              0
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, PEDAGOGIA PREȘCOLARĂ ȘI METODICA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN GRĂDINIȚA DE COPII      227          43      0      178      0      6
MATEMATICĂ47603407
MECANICĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI)110000
PROFESORI DOCUMENTARIȘTI100100
PROTECȚIA MEDIULUI100100
PSIHOLOGIE100100
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ16401200
RELIGIE ORTODOXA16201400
SOCIOLOGIE100001
TERAPIE EDUCAȚIONALĂ COMPLEXĂ ȘI INTEGRATĂ (EDUCATOARE, ÎNVĂȚĂTORI, ÎNVĂȚĂTORI-EDUCATORI)    1    0    0    1    0    0
TURISM (MAIȘTRI INSTRUCTORI)100100
TURISM ȘI SERVICII200200
VETERINAR100100
Total județ Sibiu8421411660337

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.