Sibiu – Examenul de Evaluare Națională pentru clasa a IV-a 2023

0
115

În perioada 16- 18.05.2023, 4.095 elevi din 185 de unități de învățământdin județul Sibiu vor susține examenul de Evaluare Națională pentru clasa a IV-a 2023.

Probele din cadrul examenului de Evaluare Națională pentru elevii din clasa a IV-a încep la ora stabilită de fiecare unitate de învățământ, moment în care, în fiecare sală, se deschid plicurile sigilate care conțin subiectul multiplicat. Timpul destinat unei lucrări scrise pentru fiecare din probele simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a IV-a este de 60 minute, începând din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui candidat.

În conformitate cu OMENCȘ nr. 3 051 din 12.01.2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionalela finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, testele elaborate pentru Evaluarea Națională pentru elevii claselor a IV-a sunt structurate astfel:

a) primul test vizează evaluarea competenţelor de înţelegere a textului scris în limba română;

b) al doilea test vizează evaluarea competenţelor de matematică;

c) al treilea test vizează evaluarea competenţelor de înţelegere a textului scris în limba maternă (unde este cazul).

Elevilor aparţinând minorităţilor naţionale, care au urmat cursurile în limba maternă, li seasigură testele de matematică atât în limba în care au studiat, cât şi în limba română.

Sălile în care se susţine Evaluarea Națională pentru elevii claselor a IV-a sunt, de regulă, sălile în care elevii clasei îşi desfăşoarăactivitatea în mod obişnuit. Acestea sunt adaptate în prealabil, după caz, în funcţie de testulplanificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenţa pe elevi în timpuladministrării evaluării și prin respectarea distanțării între elevi conform normelor

Testele de la Evaluarea Națională pentru elevii claselor a IV-ase evaluează în cadrul unităţii de învăţământ, de către cadreledidactice din respectiva unitate.Rezultatele individuale obţinute nu se afişează, nu se comunică public şi nu seînregistrează în catalogul clasei. Aceste rezultate sunt valorificate la nivelul unităţii deînvăţământ prin:

a) elaborarea planurilor individualizate de învăţare, acolo unde aceasta se impune;

b) informarea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formăriişi dezvoltării competenţelor evaluate.

Rezultatele individuale la Evaluarea Națională pentru elevii claselor a IV-a, cuprinse în fişele de evaluare, sunt supuse unuiproces de analiză de către cadrul didactic şi de către colectivul de catedră din fiecare unitateşcolară. În urma acestei analize, cadrul didactic decide, acolo unde este cazul, elaborareaplanului individualizat de învăţare al elevului, instrument fundamental deremediere/dezvoltare/orientare care cuprinde informaţii diagnostice şi prognostice în vedereaorientării şi optimizării învăţării. Decizia privind elaborarea planului individualizat de învăţare alelevului se ia coroborând rezultatele la Evaluarea Națională pentru elevii claselor a IV-acu datele şi observaţiile înregistrate de-a lungulparcursului educaţional al elevului.

Calendar Examen Evaluare Națională 2022 (pentru clasa a IV-a)

16 mai 2023 – Limba română– probă scrisă

17 mai 2023 – Matematică– probă scrisă

18 mai 2023 – Limba maternă – probă scrisă

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.