SIBIU – Campanie națională desfășurată de I.T.M. Sibiu în perioada 07 – 11 noiembrie 2022 la transportatorii rutieri

0
106

În perioada 07 – 11 noiembrie 2022 s-a desfășurat Campania națională privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă și de odihnă a conducătorilor auto (lucrători mobili), a legislației și a directivelor europene ce vizează detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaționale transpuse în legislația națională, cod CAEN 4941 – Transporturi de mărfuri, cod CAEN 4931 – Transporturi urbane, suburbane și metropolitan de călători  .

Acțiunile de control întreprinse de inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Sibiu s-au desfășurat împreună cu inspectorii de trafic din cadrul inspectoratelor teritoriale ale ISCTR Sibiu. Echipele de control au urmărit în mod special realizarea obiectivelor propuse.

Obiectivele campaniei au vizat: identificarea angajatorilor care folosesc muncă nedeclarată și luarea măsurilor care se impun pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă, controlul privind respectarea timpului de muncă și de odihnă, determinarea angajatorilor de a respecta prevederile Codului muncii – Legii nr.53/2003, republicată, modificată și completată, ale H.G. nr.905/2007 cu modificările și completările ulterioare și ale legilor speciale în domeniul transportului rutier privind timpul de muncă și de odihnă al conducătorilor auto, creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și al angajaților în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă, diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfășoară activitate în domeniul transportului rutier, a prevederilor legale privind timpul de muncă și de odihnă,  eliminarea tuturor neconformităților constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicare a sancțiunilor contravenționale corespunzătoare.

În urma controalelor efectuate au fost verificați un număr de 89 de conducători auto și 46 de angajatori (44 angajatori cod CAEN 4941 – Transporturi de mărfuri și 2 angajatori cod CAEN 4931 – Transporturi urbane, suburbane și metropolitan de călători  ) din județul Sibiu. Pentru deficiențele constatate s-au aplicat 31 de sancțiuni contravenționale, dintre care 26 de avertismente și 5 amenzi în valoare totală de 11.000 lei.

Printre cele mai frecvente neconformități constatate de inspectorii de muncă în domeniul relațiilor de muncă se numără: informarea inspectoratului teritorial de muncă Sibiu despre utilizarea frecventă a muncii de noapte, inițierea negocierii colective la nivel de unitate, repartizarea programului de muncă în cadrul contractelor individuale de muncă încheiate cu timp parțial, nerespectarea termenului de transmitere a elementelor contractului individual de muncă în Revisal, angajatorul nu a prevăzut că salariații delegați au dreptul la plata cheltuielilor de transport și de cazare, nerespectarea cu privire la acordarea repausului săptămânal conducătorilor auto, durata maximă a timpului de lucru săptămânal a persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier.

Menționăm că activitatea de tranzit pe teritoriul României a operatorilor de transport rutier înmatriculați pe teritoriul altor state membre a fost exceptată de la prevederile prezentei campanii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.