Sibiu – Campania națională de control în unităţile de producere a energiei electrice

0
113

Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, va desfășura Campania de
control privind verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă în unităţile de producere a energiei electrice, COD CAEN 3511
Campania de control este coordonată de inspectorul general de stat, Dantes Nicolae
BRATU, și se va desfășura în perioada 1 – 28februarie 2023, în toate județele în care
există de întreprinderi mici, mijlocii şi mari, cu capital de stat, privat şi mixt, care
efectuează activităţi de producere a energiei electrice cod CAEN 3511 – această clasă
include activitatea instalațiilor generatoare de energie electrică – prin centrale termice,
nucleare, hidroelectrice, cu turbine cu gaze, diesel și energie regenerabilă (energie
eoliană, energie solară, energie de biomasă).
Inspectorii de muncă vor controla toate unitățile cu activități în domeniul producerii
energiei electrice existente în fiecare județ și vor verifica următoarele:
 modul de respectare, de către angajatori, a legislaţiei în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă în industria extractivă;
 modul în care angajatorii asigură condiții adecvate de desfășurare a activității în
special, în ceea ce privește asigurarea:

 • echipamentului colectiv și individual de protecție;
 • transportului la și de la locurile de muncă;
 • echipamente de muncă corespunzătoare activităților desfășurate și riscurilor
  prezente la locurile de muncă;
 • efectuării, în siguranță, a lucrărilor de mentenanță a utilajelor.
   modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor
  anterioare, acolo unde este cazul.
  Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat, despre această campanie: ”Având în
  vedere dispoziția dată de prim-ministrul Guvernului României, dl. Nicolae Ciucă, în
  ședința de guvern din data de31.01.2023, începând cu data de 1.02.2023, în toate
  unitățile care desfășoară activități economice încadrate în codul CAEN 3511se desfășoară
  activități de control în domeniul securității și sănătății în muncă. Pentru desfăşurarea
  acţiunilor de control, fiecare inspectorat teritorial de muncă a întocmit tematici
  specifice, în funcţie de societatea ce urmează să fie controlată,după anumite criterii,
  cum ar fi: specificul activității de producere a energiei electrice;în funcție de
  neconformitățile identificate la controalele anterioare și de cele mai frecvente cauze de


producere a accidentelor de muncă. Am dispus ca, alături de toți inspectorii de muncă
din compartimentul SSM care, prin fişa postului, au repartizate aceste domenii economice
pentru activitatea de control, să fie angrenați în această acțiune de control și ceilalți
inspectori de muncă, cu prioritate cei specializați în domeniul electric, mecanic. Și de
această dată, acţiunea este motivată și de frecvența evenimentelor ce au loc în acest
domeniu și de numărul de accidente de muncă care au loc în instalațiile de producere a
energiei. În industria producerii energiei electrice, cele mai semnificative riscuri care se
întâlnesc sunt cele legate de: electrocutare prin atingere directă și indirectă, explozie,
incendiu, de neutilizarea mijloacelor și echipamentelor de protecție adecvate și de
nerespectarea procedurilor de lucru. Din cauza riscurilor specifice acestei activități, se
impune intensificarea acțiunilor de verificare și monitorizare a modului în care se
respectă prevederile legale în domeniul securității și sănătății în muncă, precum și a
modului în care angajatorii realizează, în industria producerii energiei electrice, măsurile
de securitate și sănătate dispuse de inspectorii de muncă. Considerăm că este necesară
atât o instruire adecvată, precum și o monitorizare permanentă, astfel încât caracterul
preventiv al activității de inspecție să permită o îmbunătățire a securității și sănătății la
locul de muncă.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.