Sibiu – Amenzi de peste 400.000 de lei acordate de echipe mixte, în urma controalelor la azile

0
137

În urma reverificării informațiilor referitoare la problemele identificate și cuantumul amenzilor aplicate, revenim cu următoarele precizări:

Amenzi aplicate de AJPIS Sibiu:

 • depășire capacitate cu 6 beneficiari neanunțată și fără solicitare de mărire capacitate: 1 amendă de 250 lei; (suma trecută anterior, greșit – 2500 lei)
 • grupuri sanitare nedotate corespunzător, igiena neadecvată a spațiilor și echipamentelor: 1  amendă de 250 lei;
 • lipsa licențiere centru: 1 amendă de 10 000 lei;
 • serviciul social nu este licențiat;  nu a fost instruit personalul asupra procedurilor documentate: evaluare și management situații de risc, procedură documentată transfer beneficiari însituații de urgență; meniurile alimentare nu au fost elaborate cu consultarea /avizului medicului: 1 amendă de 10 000 lei;
 • lipsă licențiere:  1 amendă de 10 000 lei;
 • nerespectarea Standardelor minime de calitate: 1 amendă5000 lei;

Total amenzi aplicate AJPIS Sibiu: 35500 lei

Amenzi aplicate de ITM Sibiu

 • nu a fost întocmită evidența ce vizează orele de începere/ terminare a programului de muncă pentru salariați: 1 amendă în valoare de 3000 lei;
 • pe linie de SSM: instruire necorespunzătoare a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă; fișele de instruire individuală nu au atașate copii după fișele de aptitudine eliberate de medicul de medicina muncii:1 amendă în valoare  de 4000 de lei;
 • pe linie de SSM: instruire necorespunzătoare a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă; lipsă semnalizare de securitate și sănătate la toate locurile de muncă; nu s-a asigurat verificarea periodică a rezistenței de dispersie a prizelor de pământ pentru a se evita pericolul de electrocutare :1 amendăîn valoare de 4000 de lei;
 • încălcarea dispozițiilor art. 119 Codul muncii în ceea ce privește evidența orelor de muncă prestate de salariați;nerespectarea dispozițiilor art. 137 aliniatul 1 Codul muncii pentru neacordarea repausului săptămânal 48 ore consecutive: 2 amenzi în valoare de 1000 lei fiecare;
 • instruire necorespunzătoare în domeniul SSM; lipsă control medical periodic pentru infirmierele care lucrează în tura de noapte; lipsă mână curentă scări de acces bloc alimentar, centrala termică; lipsă semnalizare SSM a încăperii unde se află centrala termică; neacordare spor de noapte: 1 amendă de 4000 lei pe linie de SSM și 1 amendă de 1500 lei  pe relații de muncă;
 • încălcarea dispozițiilor art. 119 Codul muncii în ceea ce privește evidența orelor de muncă prestate de salariați: 1 amendă în valoare de3000 lei;
 • lipsă instruire colaboratori având contract de prestări servicii pe linie de SSM:  1 amendă în valoare de 4000 lei;
 • 3 deficiențe: amendă în valoare de 20000 lei;
 • 4 deficiențe: 1 amendă în valoare de 3500 lei;
 • lipsă semnalizare de securitate și sănătate în muncă; nu s-a putut face dovada acordării echipamentului individual de protecție pentru toți lucrătorii, controalelor medicale periodice pentru  11 salariați, graficului de întreținere și reparații a echipamentelor de muncă aflate în dotarea unității, buletinelor de verificare a prizelor de pământ, verificărilor tehnice periodice la centralele termice, verificărilor tehnice periodice centrală lemne, coșuri fum, evidenței zone risc ridicat și specific, evidenței riscuri de accidentare și îmbolnăvire profesională, asistentului medical și mediatorului social, planului de prevenire în urma evaluării de riscuri, graficului/program de instruire testare pe meserii și activități anul 2023 încălcându-se astfel prevederile art. 13 lit. m) din Legea 319/2006: 1 amendă în valoare de 4000 lei;
 • neprezentare documente SSM, neacordare repaus săptămânal, contracte dublate în registrul general de evidență a salariaților: 1 amendă în valoare de 8000 lei;
 • neevidențierea orelor prestate de către salariați, de începere/terminare a programului, art. 119 din Codul Muncii: 1 amendă în valoare  de 3000 lei;
 • ITM Sbiu: Instruire insuficientă a salariaților în domeniul securității și sănătății în muncă;nu s-a putut face dovada acordării eip pentru toți lucrătorii, controalelor medicale periodice pentru  5  lucrători;   graficului de întreținere și reparații a echipamentelor de muncă aflate în dotarea unității : 4000 lei (omisiune)

Total amenzi aplicate de ITM Sibiu: 68 000

Menționăm că datele comunicate pentru celelalte instituții nu suferă modificări. Astfel, suma corectă, totală, a amenzilor aplicate este de 405 600 LEI.

Prin Ordinul nr.101/07.07.2023 al Viceprim-Ministrului, Ministrul Afacerilor Interne s-a dispus ca în cadrul acțiunilor de control ale centrelor rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilități și cele destinate copiilor, prefecții, prin instituțiile prefectului, centralizează rezultatele acțiunilor de  control efectuate și le transmit, Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și Ministerului Sănătății și, spre informare Direcției Generale pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Astfel prefectul, prin Instituția Prefectului, în cadrul acestor acțiuni de control are doar sarcina de a centraliza rezultatele Comisiei Mixte de Control constituită prin ordin al prefectului și de a comunica rezultatele către instituțiile mai sus menționate.

Având în vedere că sancțiunile au fost aplicate de instituțiile abilitate cu atribuții de control, instituții ce au fiecare un domeniu propriu de activitate și care  au făcut parte din Comisia mixtă de control, respectiv:

 • Agenția Județeană de Prestații și Inspecție Socială
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu
 • Direcția Sanitar Veterinară Sibiu
 • Direcția de Sănătate Publică Sibiu
 • Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu
 • Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Sibiu „Dumitru Croitoru”
 • Oficiul pentru Protecția Consumatorului,

pentru o informare punctuală cu privire la motivele și justificările privind amenzile/sancțiunile aplicate precum și măsurile ce s-au dispus în timpul realizării controlului și termenele de rezolvare, vă rugăm să vă adresați direct instituțiilor care au efectuat controalele, acestea urmând să vă răspundă, în termenul legal, conform propriilor proceduri.

foto ilustrativ

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.