Sibiu – a fost aprobat planul de măsuri pentru gestionarea situațiilor de urgență specifice sezonului de iarnă 2021-2022

0
173

În cadrul ședinței de astăzi a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, în temeiul prevederilor art. 22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. 3 din H.G nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, a fost aprobat planul de măsuri pentru gestionarea situațiilor de urgență specifice sezonului de iarnă 2021-2022.

Hotărârea nr.78/27.10.2021 prin care s-a aprobat planul mai sus menționat, precum și anexa acesteia, care cuprinde planul, pot fi consultate la adresa de internet a Instituției Prefectului – Județul Sibiu: https://sb.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/situatii-de-urgenta/

PLAN DE MĂSURI PENTRU GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ SPECIFICE SEZONULUI DE IARNĂ 2021-2022


I.OBIECTIVE
1- Menținerea climatului de normalitate și asigurarea unor măsuri pentru realizarea prevenirii populației și limitarea urmărilor potențialelor fenomene negative ce se pot produce în sezonul de iarnă.

2- Intensificarea în domeniul de competență a activităților specifice de prevenire și limitare a urmărilor evenimentelor cu consecințe negative specifice sezonului.

3- Asigurarea măsurilor de supraveghere a riscurilor din zonele potențial a fi afectate de situații de urgență i fenomene specifice sezonului de iarnă.

4- Asigurarea măsurilor de prevenire a situațiilor de urgență în zonele și locațiile unde se vor desfășura manifestări sociale și culturale.

5- Realizarea unui parteneriat real între serviciile publice descentralizate și deconcentrate, cu conducerile unor instituții și organizații non guvernamentale, în vederea cunoașterii situației operative, pentru rezolvarea în comun a tuturor problemelor ce pot leza interesele populației.

6- Asigurarea unei capacități optime de acțiune și intervenție pentru îndeplinirea sarcinilor specifice în situația producerii unor situații de urgență generate de incendii, fenomene hidrometeorologice periculoase (inundații ,căderi masive de zăpadă, ger, polei etc.), limitarea și înlăturarea efectelor acestora prin intervenții operative.

II ORGANIZAREA ACȚIUNILOR SI MĂSURILOR
În scopul realizării obiectivelor propuse, premergător, pe timpul și la încheierea sezonului de iarnă, se vor executa următoarele acțiuni și dispune următoarele măsuri specifice:

A. PREMERGĂTOR SEZONULUI DE IARNĂ

 1. Elaborarea de către instituțiile care fac parte din C.J.S.U. Sibiu, a Planurilor proprii de acțiune și intervenție în situații de urgență specifice sezonului rece 2021-2022, cu capacitățile de resurse tehnice și umane avute la dispoziție și transmiterea acestora la Secretariatul Tehnic Permanent al C.J.S.U. Sibiu, din cadrul Centrului Operațional al I.S.U Sibiu;

Termen:15.11.2021
Răspund: Consiliul Județean Sibiu, I.S.U. Sibiu, I.P.J. Sibiu, I.J.J. Sibiu, Direcția de Sănătate Publică Sibiu, Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu, Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureș, S.N.G.N. Romgaz S.A. Mediaș, S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaș, S.C. Transelectrica S.A, S.C. F.D.F.E.E. Electrica Distribuție Transilvania Sud S.A. Sibiu, S.C. Hidroelectrica S.A. Sibiu, Secția Drumuri Naționale Sibiu, S.C. Apă Canal S.A. Sibiu, Garnizoana Sibiu, Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu, Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Sibiu, Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, Direcția Regională de Informații Transilvania Sud-Sibiu, Spitalul Militar de Urgență Sibiu, Secția de Autostrăzi Sibiu, Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu, Comisariatul Județean Sibiu al Gărzii Naționale de Mediu, Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Sibiu și Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență.

2.Luarea în evidență a persoanelor dializate și a gravidelor aflate în zone cu risc de a rămâne izolate în cazul înregistrării unor căderi masive de zăpadă, în vederea asigurării transportului și internării lor preventive în caz de nevoie, la unități spitalicești.

Termen: permanent
Răspund: Comitetele Locale pentru Situații de Urgență, D.S.P.Sibiu

3.Analizarea în cadrul ședințelor Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență a zonelor preponderent dispuse înzăpezirilor, necesarul de materiale pentru intervenție, stocurilor de combustibili pentru încălzire, avându-se în vedere inclusiv identificarea unor resurse tehnice, materiale și umane disponibile la nivelul persoanelor fizice, operatorilor economici și altor instituții de pe raza teritoriilor administrative, pentru asigurarea intervenției operative la deszăpeziri și alte situații de urgență specifice sezonului rece.

Termen: 15.11.2021 și permanent
Răspund: Comitetele Locale pentru Situații de Urgență

4.Verificarea sistemelor de înștiințare pentru asigurarea alarmării în timp util a populației asupra eventualității producerii unor fenomene hidrometeorologice periculoase, pe baza datelor și informațiilor cuprinse în prognozele meteorologice transmise de instituțiile de specialitate.

Termen:15.11.2021 și permanent
Răspund: Comitetele Locale pentru Situații de Urgență

5.Desfășurarea de controale la operatori economici, instituții și localități, pentru remedierea defecțiunilor constatate și asigurarea bunei funcționări pe timpul sezonului rece a instalațiilor și sistemelor de încălzire, instalațiilor de gaze, precum și a sistemelor și instalațiilor de stingere a incendiilor și mijloacelor tehnice de prevenire a incendiilor.

Termen: conform planificării
Răspunde: I.S.U Sibiu și Comitetele Locale pentru Situații de Urgență

6.Acordarea asistenței tehnice de specialitate agenților economici, în domeniul organizării și funcționării sistemelor de pază, protecție și alarmare în situații de urgență, prevenirea cauzelor specifice de incendiu, asigurarea evacuării și menținerea în funcțiune a mijloacelor de intervenție și stabilirea modalităților concrete de legătură cu forțele de intervenție.

Termen: permanent
Răspunde: I.S.U Sibiu

 1. Pregătirea populației în scopul participării active alături de forțele specializate la acțiunile întreprinse de autorități pentru normalizarea situației în cazul căderilor masive de precipitații sub formă de zăpadă prin înlăturarea nămeților din zonele limitrofe amplasării gospodăriilor individuale, inclusiv la operațiunile de deblocare a străzilor și altor elemente de infrastructură care asigura accesul spre comunități.

Termen: permanent
Răspund: Comitetele Locale pentru Situații de Urgență

8.Verificarea viabilității planurilor de intervenție și evacuare în situații de urgență de la obiectivele unde va fi organizată sărbătorirea Crăciunului și a Revelionului, precum și în locurile unde se vor desfășura manifestări culturale și religioase cu public numeros și zonele unde se înregistrează constant o mare afluență de turiști.

Termen: 20.12.2021 și permanent
Răspund: I.S.U Sibiu și Comitetele Locale pentru Situații de Urgență

9.Verificarea si asigurarea funcționării echipamentelor de comunicații și informatică pentru conducerea structurilor proprii, inclusiv a celor necesare cooperării cu celelalte organisme implicate în apărarea vieții, bunurilor și a mediului.

Termen: permanent
Răspund: toate instituțiile și operatorii economici din C.J.S.U, Comitetele Locale pentru Situații de Urgență

10.Asigurarea aprovizionării unităților din rețeaua medicală, cu rezervele de produse farmaceutice necesare continuității profilaxiei, prevenirii îmbolnăvirilor și acordarea asistenței medicale.

Termen: permanent
Răspund: Consiliul Județean Sibiu, D.S.P Sibiu, S.A.J Sibiu, Consiliile Locale

 1. Identificarea, luarea în evidență și sprijinirea în funcție de necesități și posibilități a persoanelor nevoiașe pentru asigurarea condițiilor minime de conform termic în scopul prevenirii deceselor datorate frigului.

Termen:15.11.2021 și permanent
Răspund: Comitetele Locale pentru Situații de Urgență

12.Instruirea serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență în vederea pregătirii corespunzătoare a mijloacelor de intervenție, pentru perioada sezonului rece precum și asupra măsurilor specifice de comportament, protecție și prim-ajutor pe timp de iarnă.

Termen: conform planificării
Răspunde: I.S.U Sibiu

 1. Informarea și pregătirea populației privind măsurile ce trebuie respectate pentru prevenirea incendiilor, a altor situații de urgență ce pot apare pe perioada de iarnă și prevenirea îmbolnăvirilor. Realizarea de materiale informative și transmiterea acestora la mass-media și comitetele locale.

Termen:15.11.2021 și permanent
Răspund: I.S.U Sibiu, D.S.P Sibiu, Comitetele Locale pentru Situații de Urgență

B. PE TIMPUL SEZONULUI DE IARNĂ

 1. În cazul iminenței amenințării, al producerii situațiilor de urgență de amploare și intensitate deosebită, la ordin, la nivelul județului Sibiu se activează Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervențiilor (C.J.C.C.I), care își desfășoară activitatea la sediul I.S.U Sibiu.
  În funcție de situație, C.J.C.C.I funcționează, pe faze de activare, încadrat cu personal din cadrul următoarelor instituții, serviciile publice deconcentrate/descentralizate de pe raza județului, și/sau operatori economici:

galben – alertă – personal din cadrul I.S.U. Sibiu;
portocaliu – activare parțială- personalul din faza precedentă, completat cu specialiști din cadrul I.S.U. Sibiu, I.P.J. Sibiu, I.J.J. Sibiu, Instituția Prefectului – Județul Sibiu;
roșu- activare totală – personalul din fazele precedente, Consiliul Județean Sibiu, Direcția de Sănătate Publică Sibiu, Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu, Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureș, S.N.G.N. Romgaz S.A. Mediaș, S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaș, S.C. Transelectrica S.A, S.C. F.D.F.E.E. Electrica Distribuție Transilvania Sud S.A. Sibiu, S.C. Hidroelectrica S.A. Sibiu, Secția Drumuri Naționale Sibiu, S.C. Apă Canal S.A. Sibiu, Garnizoana Sibiu, Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu, Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Sibiu, Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, Direcția Regională de Informații Transilvania Sud-Sibiu, Spitalul Militar de Urgență Sibiu, Secția de Autostrăzi Sibiu, Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu, Comisariatul Județean Sibiu al Gărzii Naționale de Mediu, Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Sibiu;
La nevoie, în această fază, pot fi cooptați și specialiști din alte instituții, operatori economici sau servicii publice deconcentrate/descentralizate.

Termen: permanent
Răspund: Instituția Prefectului –Județul Sibiu, I.S.U Sibiu, I.P.J Sibiu, I.J.J Sibiu și operatorii economici sau serviciile publice deconcentrate/descentralizate de pe raza județului Sibiu, cu atribuții în domeniu.

 1. Executarea unor activități de control la:
  operatori economici cu specific de alimentație publică, angrenați în organizarea și desfășurarea Revelionului;
  spații de cazare din hoteluri, pensiuni turistice și cabane montane amplasate izolat;
  lăcașe de cult în perioada sărbătorilor de iarnă;
  operatori economici care comercializează materiale pirotehnice;
  complexe comerciale cu afluență mare de public.
  Termen: conform planificării și în raport cu nevoile operative
  Răspund: instituțiile cu atribuții în domeniu-I.S.U Sibiu, I.P.J Sibiu, D.S.P Sibiu și D.S.V.S.A Sibiu

3.Orientarea forțelor, mijloacelor și materialelor pentru intervenție, conform competențelor, în funcție de solicitări și posibilități, pe perioada sezonului rece și cu precădere pe timpul sărbătorilor de iarnă, pentru acoperirea întregului teritoriu al județului, punându-se accent îndeosebi pe zonele unde se înregistrează constant o mare afluență de turiști, în scopul prevenirii sau limitării efectelor blocajelor traficului rutier, produse de polei, ceață sau căderi masive de zăpadă. Pregătirea rezervelor de forte și mijloace, pentru a desfășura activități operative, destinate înlăturării urmărilor fenomenelor specifice sezonului de iarnă.

Termen: permanent
Răspund: Consiliul Județean Sibiu, Secția Drumuri Naționale Sibiu, Secția de Autostrăzi Sibiu, I.S.U Sibiu, I.P.J Sibiu, Comitetele Locale pentru Situații de Urgență

 1. Efectuarea unei campanii de informare privind îndatoririle ce revin populației pe timpul sezonului rece (înlăturarea țurțurilor de gheață, deszăpezirea trotuarelor și aleilor din apropierea locuințelor).

Termen:15.11.2021
Răspund: Comitetele Locale pentru Situații de Urgență

5.Asigurarea colaborării și sprijinului reciproc în executarea atribuțiilor specifice ce revin fiecărei instituții/agent economic potrivit competențelor, realizându-se totodată un schimb permanent de date și informații cu privire la evoluția situației operative.

Termen: permanent
Răspund: toate instituțiile și operatorii economici din C.J.S.U, Comitetele Locale pentru Situații de Urgență

6.Asigurarea timpului optim de răspuns a structurilor de intervenție în situația producerii unor evenimente, în zona de responsabilitate, prin cooperarea la acțiunile de intervenție a forțelor și mijloacelor în raport cu distanța față de obiective și/sau posibilitățile de acces la locul intervențiilor.

Termen: permanent
Răspund: toate instituțiile și operatorii economici din C.J.S.U. Sibiu și Comitetele Locale pentru Situații de Urgență

7.Intensificarea recunoașterilor, în perioada Crăciunului, a Anului Nou și a celorlalte sărbători legale, în scopul stabilirii măsurilor pentru prevenirea producerii evenimentelor care pot perturba starea de normalitate.

Termen: 15.12.2021 – 09.01.2022
Răspund: Comitetele Locale pentru Situații de Urgență

8.Intervenția operativă a personalului formațiunilor de intervenție de la instituții publice, agenți economici și localități în situațiile în care traficul rutier sau feroviar este îngreunat de căderi masive de zăpadă sau de alte fenomene meteorologice (polei, ceață) care pot afecta fluența circulației rutiere, pe principalele artere de circulație, precum și pe calea ferată.

Termen: la nevoie
Răspund: Consiliul Județean Sibiu, I.P.J Sibiu, Secția Drumuri Naționale Sibiu, Secția de Autostrăzi Sibiu, I.J.J. Sibiu, I.S.U. Sibiu, S.N.G.N. Romgaz S.A. Mediaș, S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaș, S.C. Transelectrica S.A, S.C. F.D.F.E.E. Electrica Distribuție Transilvania Sud S.A. Sibiu, S.C. Hidroelectrica S.A. Sibiu și Comitetele Locale pentru Situații de Urgență

 1. Dispunerea la nevoie a unor restricții temporare, parțiale sau totale de circulație pe drumurile publice, în condiții de polei sau căderi masive de zăpadă, în scopul desfășurării lucrărilor necesare pentru împrăștierea materialului antiderapant sau de deszăpezire ori în scopul evitării creării ambuteiajelor rutiere.

Termen: la nevoie
Răspund: Consiliul Județean Sibiu, Secția Drumuri Naționale Sibiu și Secția de Autostrăzi Sibiu

 1. Informarea operativă a Centrului Operațional Județean din cadrul I.S.U Sibiu și a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Sibiu, despre pericolul ori producerea unor situații de urgență.

Termen: permanent
Răspund: Consiliul Județean Sibiu, I.P.J Sibiu, Secția Drumuri Naționale Sibiu, Secția de Autostrăzi Sibiu, I.J.J. Sibiu, I.S.U. Sibiu, S.N.G.N. Romgaz S.A. Mediaș, S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaș, S.C. Transelectrica S.A, S.C. F.D.F.E.E. Electrica Distribuție Transilvania Sud S.A. Sibiu, S.C. Hidroelectrica S.A. Sibiu și Comitetele Locale pentru Situații de Urgență

 1. Solicitarea efectuării de zboruri de recunoaștere și supraveghere, ori pentru transportul unor efective și mijloace de intervenție în cazuri de urgență, cu mijloacele Inspectoratului General de Aviație al M.A.I. și ale M.Ap.N. în baza ordinelor și dispozițiilor în vigoare, a planurilor de cooperare aprobate de conducerea celor două ministere și în funcție de condițiile de anotimp și starea vremii.

Termen: în raport cu nevoile operative
Răspunde: C.J.S.U. Sibiu

 1. Controlul permanent și analiza periodică a modului în care se desfășoară activitățile planificate, în Comitetele Locale pentru Situații de Urgență și adaptarea planurilor în funcție de situațiile apărute.

Termen: lunar sau la nevoie
Răspunde: Comitetele Locale pentru Situații de Urgență

C. LA ÎNCHEIEREA SEZONULUI DE IARNĂ

Comitetele locale, instituțiile și operatorii economici cu funcții de sprijin din cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Sibiu, vor analiza modul în care s-a desfășurat activitatea în perioada de referință și vor înainta Secretariatului Tehnic Permanent, sinteza acțiunilor desfășurate, rezultatele obținute și propunerile pentru eficientizarea acestui segment de activitate în vederea analizării lor în cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Sibiu.

Termen: 31 martie 2022
Răspund: toate instituțiile și operatorii economici din C.J.S.U. Sibiu, cu atribuții în domeniu și Comitetele Locale pentru Situații de Urgență

III. DISPOZIŢII FINALE

Gestionarea situațiilor de urgență produse în domeniile de competență ale instituțiilor și operatorilor economici revin acestora, iar cele produse pe teritoriile administrative ale localităților revin Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență;
Acțiunile de prevenire, coordonare și intervenție în situații de urgență desfășurate la nivel județean, pe timpul sezonului de iarnă, revin Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și se realizează prin Grupa Operativă Județeană sau prin Centrul Operațional din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,, Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu;
Comunicarea publică, privind situațiile de urgență specifice sezonului de iarnă înregistrate pe raza județului, a măsurilor și acțiunilor de intervenție desfășurate, se va realiza pe principiul „VOCEA UNICĂ” prin intermediul purtătorului de cuvânt al Comitetului Județean, sub coordonarea Instituției Prefectului – județul Sibiu.

Întocmit,
Secretariatul Tehnic Permanent al C.J.S.U.
Plutonier adjutant,
Valentin LARIE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.