SIBIU – 82,9% rata de promovare a concursului național de titularizare, sesiunea 2021 (note între 5 – 6,99 și 7 – 10) (rezultate finale)

0
2309

Ministerul Educației a publicat pe site-ul titularizare.edu.ro rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar – sesiunea 2021 (după soluționarea contestațiilor).
La nivelul județului Sibiu
Procentul notelor egale sau mai mari de 7 (șapte) obținute de candidații care au susținut proba scrisă este de 48,2% (locul 10 la nivelul țării, în creștere cu 1,3% față de rezultatele inițiale), inferior în raport cu procentul consemnat în anul 2020 (62%), dar superior celui din 2019 (40,03%);

Procentul notelor între 5 și 6,99 este de 34,7% (în scădere cu 0,4% față de rezultatele inițiale), în creștere comparativ cu anul trecut (27,23%).
2 candidați (limba germană modernă și limba și literatura română, pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv-educative în grădinița de copii) au obținut nota 10 (6 candidați în 2020 și niciun candidat în 2019);
Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).
Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante, publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 4 – 5 august 2021.
Distribuția notelor pe discipline:

Disciplina examen Nr. lucrări evaluate Nr. candidați cu note sub 5 Nr. candidați cu note între 5 și 6,99 Nr candidați cu note între 7 și 9,99 Nr. candidați cu note de 10 Procent note între 7 și 10
AGRICULTURĂ – HORTICULTURĂ 2 0 1 1 0 50,0%
ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 2 0 1 1 0 50,0%
ALIMENTAȚIE PUBLICĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI) 5 3 2 0 0 0,0%
ARTE VIZUALE (EDUCAȚIE PLASTICĂ / EDUCAȚIE VIZUALĂ / EDUCAȚIE ARTISTICĂ)
8
2
3
3
0
37,5%
BIOLOGIE 17 5 4 8 0 47,0%
CHIMIE 4 2 2 0 0 0,0%
COMERȚ 3 0 3 0 0 0,0%
CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ 9 0 5 4 0 44,4%
ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POȘTĂ 6 1 0 5 0 83,3%
ECONOMIE, EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ, ECONOMIE APLICATĂ ȘI EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE ECONOMICO-FINANCIARĂ

7

5

2

0

0

0,0%
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 46 21 11 14 0 30,4%
EDUCATIE MUZICALĂ 6 2 1 3 0 50,0%
EDUCAȚIE SOCIALĂ (GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI, EDUCAȚIE INTERCULTU-RALĂ, EDUCAȚIE PENTRU CETĂȚENIE DEMOCRATĂ)

8

0

2

6

0

75,0%
EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE 1 0 0 1 0 100%
ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAȚII
1
0
0
1
0
100%
ELECTROTEHNICĂ, ELECTROMECANICĂ 1 0 0 1 0 100%
FILOSOFIE ȘI LOGICĂ, ARGUMENTARE ȘI COMUNICARE
2
0
0
2
0
100%
FIZICĂ 5 4 0 1 0 20,0%
GEOGRAFIE 13 3 7 3 0 23,0%
INDUSTRIE ALIMENTARĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI) 1 0 0 1 0 100%
INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI 6 0 6 0 0 0,00%
ISTORIE 20 7 5 8 0 40,0%
KINETOTERAPIE 2 0 1 1 0 50,0%
LIMBA GERMANĂ MODERNĂ 10 0 0 9 1 100%
LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ 40 2 7 31 0 77,5%
LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ 6 0 4 2 0 33,3%
LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ 3 0 0 3 0 100%
LIMBA LATINĂ 1 0 1 0 0 0,0%
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 52 3 17 32 0 61,5%
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICĂ, ELEMENTE DE PEDAGOGIE ȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE /COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII /MATEMATICII ȘI EXPLORĂRII MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ)

101

32

44

25

0

24,7%
LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU COPII, PEDAGOGIE PREȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA GERMANĂ MATERNĂ ȘI METODICA PREDĂRII ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA GERMANĂ)

19

2

5

12

0

63,1%
LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, MATEMATI-CĂ, ELEMENTE DE PEDAGOGIE ȘCOLARĂ, ME-TODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII MAGHIARE MATERNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA MAGHIARĂ MATER-NĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII / MATEMATI-CII ȘI EXPLORĂRII MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA MAGHIARĂ)

1

0

0

1

0

100%
LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, MATEMATI-CĂ, ELEMENTE DE PEDAGOGIE ȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII GERMANE MATERNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ MATER-NĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII/MATEMATICII ȘI EXPLORĂRII MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA GERMANĂ)

2

0

1

1

0

100%
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, PEDAGOGIA PRE-ȘCOLARĂ ȘI METODICA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚI-LOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN GRĂDINIȚA DE COPII (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ)

153

8

51

92

1

60,1%
MATEMATICĂ 40 2 28 10 0 20,0%
MECANICĂ 3 2 0 1 0 33,3%
MECANICĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI) 2 0 1 1 0 50,0%
PRELUCRAREA LEMNULUI 1 0 0 1 0 100%
PROFESORI DOCUMENTARIȘTI 2 0 1 1 0 50,0%
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ 15 0 0 15 0 100%
RELIGIE BAPTISTĂ 1 0 0 1 0 100%
RELIGIE ORTODOXĂ 19 2 7 10 0 52,6%
TERAPIA EDUCAȚIONALĂ COMPLEXĂ ȘI INTEGRATĂ (EDUCATOARE, ÎNVĂȚĂ-TORI, ÎNVĂȚĂTORI-EDUCATORI)

1

0

1

0

0

0,0%
TRANSPORTURI (MAIȘTRI INSTRUCTORI) 1 0 1 0 0 0,0%
TURISM ȘI SERVICII 3 2 1 0 0 0,0%
Total judet Sibiu 652 110 226 312 2 48,2%

Situația rezultatelor la contestații pe discipline:

Proba de concurs Număr note mărite Număr note micșorate Număr note nemodificate Număr total contestații depuse
ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 0 1 0 1
ALIMENTAȚIE PUBLICĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI) 3 0 0 3
ARTE VIZUALE (EDUCAȚIE PLASTICĂ / EDUCAȚIE VIZUALĂ / EDUCAȚIE ARTISTICĂ) 0 3 0 3
BIOLOGIE 3 2 0 5
ECONOMIE, EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ, ECONOMIE APLICATĂ ȘI EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE ECONOMICO-FINANCIARĂ
1
0
0
1
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 11 14 1 26
EDUCATIE MUZICALĂ 1 0 0 1
EDUCAȚIE SOCIALĂ (GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI, EDUCAȚIE INTERCULTU-RALĂ, EDUCAȚIE PENTRU CETĂȚENIE DEMOCRATĂ)
1

0

0

1
FIZICĂ 2 0 0 2
GEOGRAFIE 1 0 0 1
INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI 1 0 0 1
ISTORIE 3 2 1 6
LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ 5 0 0 5
LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ 0 1 0 1
LIMBA LATINĂ 0 0 1 1
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 8 0 0 8
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICĂ, ELEMENTE DE PEDAGOGIE ȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE /COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII /MATEMATICII ȘI EXPLORĂRII MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ)

15

13

0

28
LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU COPII, PEDAGOGIE PREȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA GERMANĂ MATERNĂ ȘI METODICA PREDĂRII ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA GERMANĂ)

4

0

0

4
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, PEDAGOGIA PRE-ȘCOLARĂ ȘI METODICA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚI-LOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN GRĂDINIȚA DE COPII (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ)

14

7

0

21
MATEMATICĂ 8 2 0 10
MECANICĂ 1 0 0 1
RELIGIE ORTODOXĂ 2 0 0 2
Total general 84 45 3 132

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.