SIBIU – 284 de candidați au fost prezenți la examenul de Definitivat din 14 iulie 2021

0
271

Regulile pe care profesorii trebuie să le respecte la examenul de Definitivat 2021 sunt stipulate în Ordinul nr. 5343/31.08.2020, Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenului national pentru definitivare în învățământul preuniversitar.

            Accesul candidaţilor în centrul de examen la proba scrisă s-a realizat în intervalul 7:30 – 8:00, pe baza actului de identitate valabil – carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate – ori, în lipsa acestuia, pe baza paşaportului în termen de valabilitate.

Au fost prezenți 267 candidați (94,01%), 17 candidați (5,99%) au absentat. Din numărul total de candidați prezenți 18 candidați (6,74%) s-au retras din proprie iniţiativă și au solicitat anularea lucrării scrise.

Situația candidaților absenți și retrași, pe discipline de concurs:

Disciplina de examenNumăr candidați absențiNumăr candidați retrași
ALIMENTAȚIE PUBLICĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)01
ALIMENTAȚIE PUBLICĂ – MAIȘTRI INSTRUCTORI (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)  0  1
BIOLOGIE (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)01
CHIMIE (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)02
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)37
EDUCAȚIE MUZICALĂ ȘI STUDII MUZICALE TEORETICE (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)  2  1
LIMBA ROMÂNĂ ȘI LITERATURĂ PENTRU COPII, METODICA ACTIVITĂȚII INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN GRĂDINIȚA DE COPII (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ)  0  3
LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MODERNĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)  1  0
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)30
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICĂ, METODICA PREDĂRII ACESTORA (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ)  1  2
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, LB. SI LIT. GERMANĂ MATERNĂ, MATEMATICĂ, METODICA PREDĂRII ACESTORA (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA GERMANĂ)  1  0
MATEMATICĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)10
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ (PENTRU PROFESORI) (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)  4  0
SOCIOLOGIE (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)10

Pentru promovarea examenului de definitivare în învăţământ, candidatul trebuie să obţină media (nota) minimă a examenului de 8  (opt).

Media (nota) obţinută la examen se calculează după formula: ND = (NI1 + NI2 + NP + 7NS)/10, unde:

ND – reprezintă nota (media) la examen;

NI1 – reprezintă nota inspecţiei de specialitate 1;

NI2 – reprezintă nota inspecţiei de specialitate 2;

NP – reprezintă nota acordată pentru portofoliu;  

NS – reprezintă nota la proba scrisă.

Toate notele trebuie obţinute de candidat în sesiunea de examen curentă.

Rezultatele probei scrise, înainte de contestații, se afişează la sediul centrului de examen şi se publică pe site-ul www.definitivat.edu.ro, la data de 21.07.2021.

Eventualele contestații se înregistrează în zilele 21.07.2021 (între orele 16:00 – 20:00) și 22.07.2021 (între orele 08:00 – 12:00) la centrul de examen (Colegiul Național ”Octavian Goga” Sibiu), iar rezultatele finale se afișază în 28.07.2021.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.