Sibiu – 226 de candidați au fost prezenți la examenul de Definitivat din 19 iulie 2023

0
90

Accesul candidaţilor în centrul de examen la proba scrisă s-a realizat în intervalul 7:30 – 8:00, pe baza actului de identitate valabil – carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate – ori, în lipsa acestuia, pe baza paşaportului în termen de valabilitate.

Au fost prezenți 226 candidați (91,87%), iar 20 candidați (8,13%) au absentat. Din numărul total de candidați prezenți, 8 candidați (3,54%) s-au retras din proprie iniţiativă și au solicitat anularea lucrării scrise. Nu au existat candidați eliminați din examen pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Situația candidaților absenți și și a celor care s-au retras, pe discipline de concurs:

Disciplina de examenNumăr candidați înscrișiNumăr candidați absențiNumăr candidați retrași
AGRICULTURĂ – HORTICULTURĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)10  0  
ALIMENTAȚIE PUBLICĂ – PREGĂTIRE INSTRUIRE PRACTICĂ (MAISTRU INSTRUCTOR)100
ALIMENTAȚIE PUBLICĂ – PROFESOR (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)100
ARTE VIZUALE (EDUCAȚIE PLASTICĂ/EDUCAȚIE VIZUALĂ – SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)  2  0  0
BIOLOGIE (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)10  0  
COMERȚ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)10  0
CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)10  0  
ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POȘTĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)200
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)2551
EDUCAȚIE MUZICALĂ ȘI STUDII TEORETICE (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)412
EDUCAȚIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ – ARTĂ VOCALĂ, MUZICĂ INSTRUMENTALĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)40  0  
EDUCAȚIE SOCIALĂ – GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI, EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ, EDUCAȚIE PENTRU CETĂȚENIE DEMOCRATICĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)    3      0    0
FILOSOFIE, LOGICĂ, ARGUMENTARE ȘI COMUNICARE (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)  1  0    0  
GEOGRAFIE (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)100
INFORMATICĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)110
INSTALAȚII PENTRU CONSTRUCȚII (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)100
ISTORIE (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)300
LIMBA ROMÂNĂ ȘI LITERATURĂ PENTRU COPII ȘI METODICA ACTIVITĂȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN GRĂDINIȚA DE COPII (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ)  75    7  0  
LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)60  0  
LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)100
LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MODERNĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)210
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)1011
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII/MATEMATICII ȘI EXPLOATĂRII MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ)    56    0    4
LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, MATEMATICĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII GERMANE MATERNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ MATERNĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII/MATEMATICII ȘI EXPLOATĂRII MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA GERMANĂ)      2        1      0
LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, METODICA PREDĂRII ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA GERMANĂ MATERNĂ ȘI METODICA PREDĂRII ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA GERMANĂ)      8      0      0  
LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, METODICA PREDĂRII ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA MAGHIARĂ MATERNĂ ȘI METODICA PREDĂRII ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA MAGHIARĂ)      1        0      0
MATEMATICĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)1220
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ (PENTRU PROFESORI) (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)1100
RELIGIE CULTUL BAPTIST (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)100
RELIGIE ORTODOXĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)600
SOCIOLOGIE (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)110
TERAPIE EDUCAȚIONALĂ COMPLEXĂ ȘI INTEGRATĂ – EDUCATOARE, ÎNVĂȚĂTORI, ÎNVĂȚĂTORI-EDUCATORI (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)  1  0  0
Total județ Sibiu246208

Pentru promovarea examenului de definitivare în învăţământ, candidatul trebuie să obţină media (nota) minimă a examenului de 8  (opt).

Media (nota) obţinută la examen se calculează după formula: ND = (NI1 + NI2 + NP + 7NS)/10, unde:

ND – reprezintă nota (media) la examen;

NI1 – reprezintă nota inspecţiei de specialitate 1;

NI2 – reprezintă nota inspecţiei de specialitate 2;

NP – reprezintă nota acordată pentru portofoliu;  

NS – reprezintă nota la proba scrisă.

Toate notele trebuie obţinute de candidat în sesiunea de examen curentă.

Rezultatele probei scrise, înainte de contestații, se afişează la sediul centrului de examen şi se publică pe site-ul www.definitivat.edu.ro, în data de 25.07.2023.

Eventualele contestații se înregistrează în zilele 25.07.2023 (între orele 16:00 – 20:00) și 26.07.2023 (între orele 08:00 – 12:00) la centrul de examen (Colegiul Național ”Octavian Goga” Sibiu), iar rezultatele finale se afișază în 01.08.2023.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.