SIBIU – 132 de contestații depuse de către participanții din județul Sibiu, la examenul de titularizare 2021

0
63

Astăzi, 28.07.2021, ora 12.00, la sediul I.Ș.J. Sibiu s-a finalizat etapa de depunere a contestațiilor la rezultatele obținute de candidații care au susținut examenul de Titularizare 2021. Notele obținute în urma soluționării acestor contestații sunt note finale, indiferent cu cât au fost mărite sau micșorate, conform OMEC 5259/2019.
Rezultatele finale se afișează la sediul I.Ș.J. Sibiu și pe site-ul www.titularizare.edu.ro, în data de 03 august 2021.
Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).
Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante, publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 04 – 05 august 2021.

Distribuția contestațiilor pe discipline de concurs:

Disciplina examen Număr candidați cu note afișate Număr contestații depuse Procent din candidați cu note afișate
AGRICULTURĂ – HORTICULTURĂ 2 0 0%
ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 2 1 50%
ALIMENTAȚIE PUBLICĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI) 5 3 60%
ARTE VIZUALE (EDUCAȚIE PLASTICĂ / EDUCAȚIE VIZUALĂ / EDUCAȚIE ARTISTICĂ) 8 3 37,5%
BIOLOGIE 17 5 23,52%
CHIMIE 4 0 0%
COMERȚ 3 0 0%
CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ 9 0 0%
ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POȘTĂ 6 0 0%
ECONOMIE, EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ, ECONOMIE APLICATĂ ȘI EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE ECONOMICO-FINANCIARĂ
7
1
14,28%
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 46 26 56,52%
EDUCATIE MUZICALĂ 6 1 16,66%
EDUCAȚIE SOCIALĂ (GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI, EDUCAȚIE INTERCULTU-RALĂ, EDUCAȚIE PENTRU CETĂȚENIE DEMOCRATĂ)
8
1

12,5%
EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE 1 0 0%
ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAȚII 1 0 0%
ELECTROTEHNICĂ, ELECTROMECANICĂ 1 0 0%
FILOSOFIE ȘI LOGICĂ, ARGUMENTARE ȘI COMUNICARE 2 0 0%
FIZICĂ 5 2 40%
GEOGRAFIE 13 1 7,69%
INDUSTRIE ALIMENTARĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI) 1 0 0%
INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI 6 1 16,66%
ISTORIE 20 6 30%
KINETOTERAPIE 2 0 0%
LIMBA GERMANĂ MODERNĂ 10 0 0%
LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ 40 5 12,5%
LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ 6 0 0%
LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ 3 1 33,33%
LIMBA LATINĂ 1 1 100%
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 52 8 15,38%
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICĂ, ELEMENTE DE PEDAGOGIE ȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE /COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII /MATEMATICII ȘI EXPLORĂRII MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ)

101

28

27,72%
LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU COPII, PEDAGOGIE PREȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA GERMANĂ MATERNĂ ȘI METODICA PREDĂRII ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA GERMANĂ)

19

4

21,05%
LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, MATEMATI-CĂ, ELEMENTE DE PEDAGOGIE ȘCOLARĂ, ME-TODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII MAGHIARE MATERNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA MAGHIARĂ MATER-NĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII / MATEMATI-CII ȘI EXPLORĂRII MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA MAGHIARĂ)

1

0

0%
LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, MATEMATI-CĂ, ELEMENTE DE PEDAGOGIE ȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII GERMANE MATERNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ MATER-NĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII/MATEMATICII ȘI EXPLORĂRII MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA GERMANĂ)

2

0

0%
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, PEDAGOGIA PRE-ȘCOLARĂ ȘI METODICA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚI-LOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN GRĂDINIȚA DE COPII (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ)

153

21

13,72%
MATEMATICĂ 40 10 25%
MECANICĂ 3 1 33,33%
MECANICĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI) 2 0 0%
PRELUCRAREA LEMNULUI 1 0 0%
PROFESORI DOCUMENTARIȘTI 2 0 0%
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ 15 0 0%
RELIGIE BAPTISTĂ 1 0 0%
RELIGIE ORTODOXĂ 19 2 10,52%
TERAPIA EDUCAȚIONALĂ COMPLEXĂ ȘI INTEGRATĂ (EDUCATOARE, ÎNVĂȚĂTORI, ÎNVĂȚĂTORI-EDUCATORI)
1
0
0%
TRANSPORTURI (MAIȘTRI INSTRUCTORI) 1 0 0%
TURISM ȘI SERVICII 3 0 0%
Total judet Sibiu 652 132 20,24%

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.