Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şigaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023

0
82

Având în vedere că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile
aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie
2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din
domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu
modificările și completările ulterioare, a fost aprobată o schemă de sprijin pentru clienţii
finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale, schemă de sprijin care se aplică
începând cu data de 1 aprilie 2022,
având în vedere obiectul propus reprezentat de importanța asigurării în plan economic și
social a unui nivel ridicat de protecție a vieții, sănătății și securității consumatorilor, precum
și necesitatea garantării dreptului acestora cu privire la implementarea măsurilor de sprijin
stabilite prin norme de nivel primar în scopul asigurării unei mai bune funcționalități a
pieței de energie și a unui nivel înalt de protecție a consumatorilor cu privire la practicile
comerciale, ce pot aduce atingere intereselor economice ale acestora, printr-o protecție
sporită a consumatorilor,
pentru a evita facturarea diferită a consumatorilor casnici proprietari în raport consumatorii
casnici chiriași, fapt ce necesită asigurarea unui tratament egal și nediscriminatoriu intre
aceste două categorii de consumatori casnici, regim diferențiat pe care îl stabilește, la
momentul actual, la art. 1 alin. (10), Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și
completările ulterioare, ,
întrucât menținerea acestei prevederi poate afecta grav persoanele care locuiesc cu chirie,
persoane care, chiar dacă în conformitate cu consumul lunar realizat sau dacă se găsesc în
situațiile speciale menționate la art. 1 alin (1) lit a, pct. ii), iii) sau iv) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 27/2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
206/2022, cu modificările și completările ulterioare ar avea dreptul să beneficieze de preț
plafonat, nu ar putea beneficia de facilitățile oferite în lipsa unei eventuale declarații depuse
de proprietar sau în lipsa unui contract încheiat direct cu un furnizor de energie electrică
luând în considerare necesitatea de interes public reprezentată de asigurarea unei protecții
similare pentru locurile de consum utilizate de către alte persoane decât proprietarii
acestora,
in considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o
situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență:
Art. Unic.
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali
din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023,
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 22 martie 2022, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatul (10) se abrogă.
2. La articolul 16, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
” (3) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (11), (12) şi (14), art. 9 alin. (1)-
(3), (7), (9) şi (13), art. 15 alin. (3), art. 20 şi art. 23 alin. (5) constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă contravenţională de la 100.000 de lei la 400.000 de lei.”
PRIM-MINISTRU
Nicolae-Ionel CIUCĂ

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.