Medicii Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu explică impactul poluării asupra sănătății

0
388

ZiuaMondială a Sănătății, marcatăanualîn data de 7 aprilie, aduceînacest an înatenție un subiect de o importanțămajorăpentrusănătateaglobală: Impactulpoluăriiaeruluiasuprasănătății. Astfel, sloganulpentruanul 2022 este„PlanetaNoastră – SănătateaNoastră. Săînlăturămpoluareaaerului, apeișihranei! Pentru un Viitorsănătos”.

„Campania derulată de MinisterulSănătățiiprinProgramul national de EvaluareșiPromovare a Sănătățiiatrageatențiaasupracrizeiclimatice, considerată a fi ceamai mare amenințarepentrusănătate cu care se confruntăumanitatea. Este timpulsă ne implicăm, fiecaredintrenoi, pentruprotejareamediuluiînconjurătorșisăconștientizămimpactul major pe care poluareaîl are asuprasănătății.Trebuiemenționatcă o partedintrepatologiiletratateînspitalulnostru, precum astmulșiinsuficiențarespiratorie, bronhopneumopatiaobstructivăcronică (BPOC) saucancerulpulmonarau printrefactoriideterminanțișipoluarea”, a declarat Alina Graur, Manager Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu.

Potrivitdatelortransmise de MinisterulSănătății, OrganizațiaMondială a Sănătății (OMS) estimeazăcăpeste 13 milioanedintredeceseleproduseanualînîntreagalume au la bazăcauze de mediu, care pot fi evitate, iarpeste 90% dintreoamenirespirăaernesănătosrezultat din ardereacombustibililorfosili.

„Înfiecare an,milioane de pacienți din întreagalumeajung la camerele de primiriurgențepentrucărespirăaerpoluat.Experiențanoastră, ca mediciclinicieni, susținută de studiiclinice, indicăimpactulcovârșitor al poluăriiasuprabolilorrespiratoriicronice – astmulbronșic, bronhopneumopatiaobstructivăcronică (BPOC), cancerulbronhopulmonarșiasuprainfecțiilorcăilorrespiratoriiinferioare.De altfel, emisiile auto șialtetipuri de poluare sunt o cauzăimportantăpentrudeclanșareacrizelor de astmbronșicșiaexacerbărilor din BPOC. Factorii de decizietrebuiesăaplicepoliticimaiagresivefață de surselecunoscute de poluare. Un prim pas arputea fi o atitudinefermăfață de emisiileprovenite de la autovehicule, în special înorașelemari. Cunoaștem cu toțiitraficulsupraaglomerat, îndeosebi la orele de vârf, iaracestfaptinfluențeazănegativcalitateaaerului pe care îlrespirăm. Pentrumajoritateadintrenoi a fostgreusăpurtămmăști de protecțieînperioadapandemiei, dargândiți-văcearînsemnasăpurtămînpermanențăacestemăștipentru a neprotejasănătatea. Astfel de politici, cu siguranță nu ar fi benefice doarpentrupacienții cu afecțiunirespiratorii, ci vorajutaîntreagapopulațiesă respire mai bine”, declară Dr. Adriana Rădulescu, medic primarpneumolog, ȘefSecțiaClinicăPneumologie I din cadrulSpitalului de PneumoftiziologieSibiu .

Poluareaaerului are un efectdezastruosșiasupracopiilor. La nivelmondial, până la 14% dintrecopiii cu vârstacuprinsăîntre 5 și 18 ani suferă de astmbronșiclegat de factori de mediu, inclusivpoluareaaerului. Înfiecare an, 543 000 de copii sub 5 ani mor din cauzabolilorrespiratorii legate de poluareaaerului.

„Factoriifavorizanțipentruinfecțiilerespiratoriirecurente la copii pot fi regăsițidupă o discuție cu părinții, pentrucă pot fi factori care pornescchiarînainte de a se naștecopilul. De exemplu, sunt situațiiîn care sunt mămicifumătoare pe perioadasarcinii. Studiile au demonstratcăaceicopii care se nasc din mamefumătoaredezvoltămultmaifrecvent wheezing (respirațieșuierătoare) recurentdecâtceilalțicopii. 40% dintrecopiii cu wheezing recurentvordezvolta, ulterior, astmbronsic. Dupănaștereintervinalțifactori- de exemplu,expunerea la noxerespiratorii. Prinurmare, dacăcel mic se nașteîntr-un mediuîn care se fumează, eldevinefumătorpasiv. La noiînțarăarmai fi șifaptulcă sunt foartemultefamilii care nu au posibilitatea de încălziredecât cu lemneșiatunci, înperioadatoamnă-iarnă, se confruntă cuexpunerea la prafulacela de cenușă. Nocivăesteșifolosireasobelor de gătitșicopiiiținuțiînbucătărie cu mama câttimpgătește, pentrucă, șiacolo se elimină gaze care pot devenitoxice. O atentiedeosebitatrebuieacordatași la odorizantele de camerăși la soluțiile de curățatfiindsoluții cu mulțicompușichimici. Pe prim plan, ca factorifavorizantipentruaparitia  astmuluibronsic, una din celemai „moderne” boli ale secoluluinostru, rămân, însă, industrializareasi „urbanizarea”, accelerate în ultima perioadă. Crestereaindustrializăriisi a numărului de automobile care functionează pe bază de produsipetroliericonduc la o poluareexageratăaaeruluisifavorizeazăaparițiabolilorrespiratoriicronice”,declară Dr. Iulia Simina, medic specialist pediatruși medic specialist pneumologîncadrulSpitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.

Iatăcâtevamoduripentruprotejareacopiilor de poluareaaerului din interior:

  • Nu fumațiîn interior saulângăcopii, însăasigurați-văcăaceștiarămânsupravegheați
  • Utilizațicombustibilișitehnologiimai curate pentru a văgăti, încălziși lumina casa – alegețielectricitate, gaz natural, gazpetrolierlichefiat, biogazsausobeșicuptoaresolare
  • Gătițiîntotdeaunaîntr-o zonă bine ventilate sauafară, dacăestegreusăvăventilațibucătăriasau zona de gătit
  • Evitațiutilizarealămpilor cu kerosensau a sobelorpentrugătitsauiluminat
  • Nu ardețilumânăriși nu folosițiodorizante, care adaugăsubstanțechimicetoxiceînaer

MinisterulSănătățiirecomandăși 5 moduri de a limitarespirațiaaeruluipoluat

  1. Limitațimersul pe străzileaglomerateînorele de vârf – încazulîn care aveți un copil mic cu dumneavoastră, încercațisăîlridicațideasupranivelului de evacuare al vehiculelor
  2. Limitațitimpulpetrecutînanumitepunctefierbinți de trafic, cum ar fi înzoneleîn care mașinilestauoprite la semafoare
  3. Cândfacețiactivitatefizicăînaer liber, încercațisăfacețiexercițiiîn zone maipuținpoluate
  4. Limitațiutilizareamașinilorînzilelefoartepoluate
  5. Nu ardețideșeurile, deoarecefumul care rezultădăuneazăsănătății

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.