Licitație pentru contract de prestări servicii de preparare a mâncării în blocul alimentar al SCJU Sibiu

0
10

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu a inițiat licitația pentru atribuirea contractului de prestări servicii de preparare a mâncării în blocul alimentar recent renovat, pentru pacienții SCJU Sibiu și medicii de gardă.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu a inițiat procedura de atribuire în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice prevăzute în Anexa 2 la Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, în vederea încheierii unui acord cadru de prestări servicii de preparare a mâncării pentru pacienții internați în cadrul SCJU Sibiu și medicii de gardă. A inițiat procedura la data de 05.07.2024, prin transmiterea unui anunț de intenție valabil în mod continuu în SEAP, cu transmiterea acestuia la JOUE (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).

Documentația de atribuire va fi publicată în data de 08.07.2024 pe site-ul http://www.scjus.ro/, la secțiunea „Comunicate”, conform temeiului legal: art. 7 alin. 1 lit. d), art. 68 alin. 1 lit. h) și art. 111 alin 1 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și art. 9 alin 2 și 3 din HG. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii 98/2016 privind achizițiile publice.

Operatorii economici interesați care îndeplinesc condițiile solicitate de Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu sunt invitați să acceseze documentația de atribuire și să depună oferte în condițiile stabilite prin anunțul de intenție, până la data limită de 14.08.2024. Eventuale neclarități pot fi soluționate prin adresarea unor solicitări de clarificări, care vor fi transmise prin intermediul unui e-mail, la adresa achizitii@scjus.ro, până cel târziu la data de 26.07.2024. Toate solicitările de clarificări își vor găsi răspuns care va fi publicat în data de 31.07.2024, pe site-ul http://www.scjus.ro/, la secțiunea „Comunicate”.

Prin această procedură de atribuire, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu urmărește utilizarea blocului alimentar recent renovat pentru activitatea de preparare a mâncării pentru pacienții internați și medicii de gardă, ținând cont de experiența anterioară avută cu SC Ansamble Catering & Services SRL. Cu toate că serviciile de catering prestate de operatorul economic actual s-au desfășurat fără incidente, există anumite riscuri care pot fi eliminate prin prepararea hranei și distribuirea ei în interiorul spitalului. De asemenea, această variantă este cea optimă și din punct de vedere economic, fapt rezultat din studiul de fezabilitate privind externalizarea serviciilor de preparare hrană, avizat de către Consiliul de Administrație al SCJU Sibiu și de către Consiliul Județean Sibiu, din care reiese faptul că prin externalizarea activității se obține o economie de 15,03% față de valoarea estimată a costurilor aferente internalizării acestei activități.

Viitorul operator economic va trebui să doteze blocul alimentar cu toate utilajele și accesoriile necesare activității de preparare hrană, în condițiile prevăzute de reglementările legale din domeniu. De asemenea, viitorul prestator se obligă să asigure un sistem de distribuție hrană cu tăvi compacte. În cadrul acestui sistem, este obligatoriu să se asigure tăvile compacte izoterme cu farfurii, cărucioare de transport tăvi complete, cărucioare mobile pentru transport tăvi și alte accesorii care vor asigura ca alimentele să ajungă la pacient la temperatura și condițiile optime de servire a hranei. Toate aceste detalii se regăsesc în caietul de sarcini publicat pe site-ul http://www.scjus.ro/, la secțiunea „Comunicate”.

Viitorul acord-cadru de prestări servicii va fi semnat pe o perioadă de 4 ani și are o valoare maximă estimată de 23.852.882,40 lei, plus TVA.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.