Inspectoratul de Jandarmi Județean Sibiu organizează concurs pentru încadrarea directă a unui post, personal contractual, respectiv Fochist

1
20

Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și cerințe specifice: 

a) să aibă cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) să cunoască limba română, scris și vorbit;
c) să aibă capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) să îndeplinească condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu a executat o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de acesta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii.

Cerințele postului: 

  • Studii de specialitate: studii gimnaziale
  • Perfecționări (specializări): să fie absolvenţi de studii gimnaziale, cu certificat de capacitate sau a învăţământului de 8 ani/ şcoală de arte şi meserii/şcoală profesională având una din următoarele calificări profesionale: lucrător instalator pentru construcţii, instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze, instalator instalaţii de încălzire centrală;
  • liceu având una din următoarele calificări profesionale: tehnician instalator pentru construcţii;
  • şcoală postliceală/şcoală de maiştri având una din următoarele calificări profesionale: maistru instalator în construcţii;
  • Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nu este cazul
  • Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu este cazul
  • Abilități, calități și aptitudini necesare: cultură generală, cunoştinţe în domeniul instalaţiilor sub presiune
  • Cerințe specifice: să deţină autorizaţia ISCIR – clasa C, sau superioară
    pentru calificarea de fochist.

Data limită pentru depunerea dosarului este 01.07.2024, ora 12:00.

Anunțul este postat pe adresa https://hub.mai.gov.ro/recrutare/anunt/view?id=2199, iar detalii privind organizarea şi desfăşurarea concursului pot fi obţinute de la reprezentanții Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sibiu, telefon 0269/233170, interior 24535/24534/24537, de luni până vineri între orele 08.30-15.00.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.