marți, noiembrie 30, 2021
AcasăLOCALHOTĂRÂREA nr. 43 din 01.07.2021

HOTĂRÂREA nr. 43 din 01.07.2021

spot_img

Având în vedere adoptarea măsurilor pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru
eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al UE privind COVID pentru a facilita libera
circulație pe durata pandemiei de COVID-19, precum și propunerile formulate în cadrul ședințelor
Grupului de Suport Tehnico-Științific,
luând în considerare propunerile Institutului Național de Sănătate Publică referitoare la
țările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie măsura carantinei asupra
persoanelor care sosesc în România din acestea,
în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din O.U.G. nr. 21/2004 privind
Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 4 și art. 11 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 republicată, privind
instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, ale
art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management
al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările
și completările ulterioare, și ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind
organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență,
Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1 – (1) Se aprobă lista și clasificarea țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic în vederea
stabilirii persoanelor asupra cărora se instituie măsura carantinei de 14 zile cu privire la cei care
sosesc în România din acestea, prevăzută în anexă la prezenta hotărâre.
(2) Criteriul pe baza căruia se stabilește încadrarea țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic
ridicat, este reprezentat de rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele 14
zile raportată la 1.000 de locuitori.
(3) Pe baza criteriului prevăzut la alin. (2), Institutul Național de Sănătate Publică, în temeiul
indicatorilor publicați de European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), actualizează
săptămânal și propune Comitetului Național pentru Situații de Urgență aprobarea clasificării
Pagina 2 din 6
țărilor/teritoriilor pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în
România din acestea, conform art. 2.
(4) Clasificarea prevăzută la alin. (3) se publicată pe site-ul www.insp.gov.ro.
Art.2 – (1) Clasificarea țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic, în funcție de rata de incidență
cumulată la 14 zile, se realizează în 3 categorii astfel:
a) Zona Verde – unde rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele
14 zile raportată la 1.000 de locuitori este mai mică sau egală cu 1,5;
b) Zona Galbenă – unde rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din
ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori este cuprinsă între 1,5 și 3;
c) Zona Roșie – unde rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele
14 zile raportată la 1.000 de locuitori este mai mare sau egală cu 3.
(2) Încadrarea din zona galbenă sau verde în zona roșie, precum și încadrarea din zona
verde în zona galbenă, intră în vigoare la 24 de ore de la data publicării în Monitorul Oficial al
României a Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență prin care este aprobată lista
țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic.
(3) Încadrarea din zona roșie în zona verde sau galbenă, precum și încadrarea din zona
galbenă din zona verde, intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României a
Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență prin care este aprobată lista țărilor/teritoriilor
de risc epidemiologic.
Art.3 – (1) În funcție de încadrarea țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic prevăzute la art.
2, la intrarea persoanelor pe teritoriul României se aplică următoarele măsuri:
a) Pentru persoanele care sosesc pe teritoriul României din zona prevăzută la art. 2 lit. a)
nu se instituie măsura carantinei;
b) Pentru persoanele care sosesc pe teritoriul României din zonele prevăzute la art. 2 lit. b)
și c) se instituie măsura carantinei la domiciliu, la locația declarată sau spațiul special destinat pentru
o perioadă de 14 zile.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru cetățenii străini și apatrizi, definiți
potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sosesc în România din țările terțe (altele
decât statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau Confederația
Elvețiană), se instituie măsura carantinei pentru o perioadă de 14 zile indiferent de zona în care este
încadrată țara din care sosesc, cu următoarele excepții:
a) persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de
la finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România;
b) persoanele care rămân pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de
ore) și prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2,
efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport
în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii). În situația
în care persoanele nu părăsesc teritoriul național în cele 3 zile (72 de ore), cu informarea Direcției
de Sănătate Publică din județul în care locuiesc sau în care au adresa declarată la intrarea în țară,
vor fi carantinate pentru o perioadă de 14 zile, începând cu cea de-a patra zi ulterioară intrării pe
teritoriul României;
Pagina 3 din 6
c) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în
ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data
confirmării până la data intrării în țară;
d) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 3 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului
negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2;
e) copiii cu vârsta mai mare de 3 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ
al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea
îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul
național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);
f)persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea
pe teritoriul tării;
g) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau
Republica Moldova, precum şi cetățenii români angajați ai operatorilor economici din țările
menționate, care la intrarea în țară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici
respectivi;
h) elevii/studenții cetățeni cu domiciliul sau reședința în afara României, care frecventează
cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării, fac naveta zilnic către acestea
și prezintă documente doveditoare, sau care au de susținut examene de admitere ori pentru
finalizarea studiilor sau care încep studiile în unități/instituții de învățământ de pe teritoriul țării ori se
deplasează pentru activități legate de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor,
precum și însoțitorii acestora în situația în care sunt minori;
i) persoanele predate autorităților române în baza Acordurilor de Readmisie, returnate în
procedură accelerată.
(2) Pentru cetățenii străini și apatrizi, definiți potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, care sosesc în România din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului
Economic European sau Confederația Elvețiană se instituie măsura carantinei în condițiile alin.
(1)
Art.4 – (1) Sunt exceptate de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele care
sosesc din țările/teritoriile de risc epidemiologic ridicat prevăzute la art. 2 lit. b) următoarele categorii
care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind
utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19:
a) persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de
la finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România;
b) persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu
mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu
mijloace proprii);
c) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în
ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data
confirmării până la data intrării în țară;
d) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 3 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului
negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2;
Pagina 4 din 6
e) copiii cu vârsta mai mare de 3 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ
al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea
îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul
național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);
f)persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea
pe teritoriul tării;
g) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau
Republica Moldova, precum şi cetățenii români angajați ai operatorilor economici din țările
menționate, care la intrarea în țară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici
respectivi;
h) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățenii cu domiciliul sau reședința în afara
României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării,
fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare, sau care au de susținut examene
de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unități/instituții de învățământ de
pe teritoriul țării ori se deplasează pentru activități legate de începerea, organizarea, frecventarea
sau finalizarea studiilor, precum și însoțitorii acestora în situația în care sunt minori;
i) persoanele predate autorităților române în baza Acordurilor de Readmisie, returnate în
procedură accelerată.
Art.5 – (1) Sunt exceptate de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele care
sosesc din țările/teritoriile de risc epidemiologic ridicat prevăzute la art. 2 lit. c) următoarele categorii
care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind
utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19:
a) persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de
la finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România;
b) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în
ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data
confirmării până la data intrării în țară;
c) persoanele care rămân pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de
ore) și prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2,
efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport
în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii). În situația
în care persoanele nu părăsesc teritoriul național în cele 3 zile (72 de ore), cu informarea Direcției
de Sănătate Publică din județul în care locuiesc sau în care au adresa declarată la intrarea în țară,
vor fi carantinate pentru o perioadă de 14 zile, începând cu cea de-a patra zi ulterioară intrării pe
teritoriul României;
d) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 3 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului
negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2;
e) copiii cu vârsta mai mare de 3 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ
al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea
îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul
național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);
f)lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau
Republica Moldova, precum şi cetățenii români angajați ai operatorilor economici din țările
Pagina 5 din 6
menționate, care la intrarea în țară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici
respectivi;
g) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățeni cu domiciliul sau reședința în afara României,
care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării, fac naveta
zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare, sau care au de susținut examene de
admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unități/instituții de învățământ de pe
teritoriul țării ori se deplasează pentru activități legate de începerea, organizarea, frecventarea sau
finalizarea studiilor, precum și însoțitorii acestora în situația în care sunt minori;
h) persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea
pe teritoriul tării;
i) persoanele predate autorităților române în baza Acordurilor de Readmisie, returnate în
procedură accelerată.
Art.6 – (1) Exceptarea de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele contact
direct ale unei persoane confirmate se aplică pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARSCoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare până la data
contactului direct.
(2) Exceptarea de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele contact direct ale
unei persoane confirmate se aplică și pentru persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru
infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare contactului, pentru care au trecut
cel puțin 14 zile de la data confirmării până la data contactului.
Art.7 – (1) Dovada administrării vaccinului, inclusiv data finalizării schemei complete de
vaccinare, necesară pentru aplicarea excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin
intermediul certificatului digital al UE privind COVID sau a documentului emis de unitatea sanitară
care l-a administrat, din România sau din afara țării și prezentat în limba țării unde a fost administrat
vaccinul și în limba engleză.
(2) Dovada confirmării pozitive pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, necesară în vederea
aplicării excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului
digital al UE privind COVID, sau a testului RT-PCR pozitiv la data diagnosticului emis de autoritatea
competentă, din România sau din afara țării și prezentat în limba țării unde a fost efectuat testul și în
limba engleză.
(3) Dovada testării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, necesară în vederea aplicării
excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului digital al UE
privind COVID, sau prin rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de
transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii)
și prezentat în limba țării unde a fost efectuat testul și în limba engleză.
(4) Persoanele prevăzute la art. 2 lit. b), dacă nu prezintă la intrarea în țară rezultatul negativ
al unui test RT-PCR, pot ieși din carantină, dacă efectuează un test RT-PCR , iar rezultatul acestuia
este negativ și nu prezintă simptomatologie specifică.
(5) Persoanele prevăzute la art. 2 lit. c) pot ieși din carantină după a 10 a zi, dacă efectuează
un test RT- PCR în a 8 a zi de carantină, iar rezultatul acestuia este negativ și nu prezintă
simptomatologie specifică.
Art.8 – (1) Pentru situații deosebite care vizează participarea la evenimente familiale legate
de naștere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenții/tratamente medicale în cazuri care nu
Pagina 6 din 6
suportă amânare cum ar fi afecțiuni oncologice, insuficiență renală cronică în program de
hemodializă, fără a se limita la acestea, preschimbare documente de identitate, părăsirea țării,
prezentarea la centrul de vaccinare conform programării în vederea vaccinării ș.a., poate fi analizată
suspendarea temporara a măsurii de carantină, pe baza documentelor justificative.
(2) Analiza situațiilor prevăzute la alin. (1) este realizată la nivelul centrelor județene de
coordonare și conducere a intervenției și, cazurile considerate ca justificate, pot face obiectul
suspendării temporare a măsurii de carantină, prin decizie cu caracter individual, emisă de Direcția
de Sănătate Publică.
(3) În decizia de suspendare se va menționa, în mod obligatoriu, intervalul de timp pentru care
aceasta se aplică și măsurile de prevenire a răspândirii noului coronavirus SARS-CoV-2.
Art.9 – Pentru persoanele care sosesc pe teritoriul României din Marea Britanie, Brazilia,
Nepal, Africaj de Sud și India se aplică doar următoarele excepții de la măsura carantinei:
a) persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de
la finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România;
b) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în
ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, și pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data
confirmării până la data intrării în țară;
c) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 3 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului
negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2;
d) copiii cu vârsta mai mare de 3 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ
al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea
îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul
național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);
Art.10 – Începând cu data prezentei hotărâri se abrogă HCNSU nr. 28 din data de 14.05.2021
cu modificările și completările ulterioare.
Art.11 – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României Partea I și se
comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență,
pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.

Astfel, în zona roşie se regăsesc:
* Seychelles
* Mongolia
* Namibia
* Uruguay
* Columbia
* Argentina
* Oman
* Maldive
* Kuweit
* Brazilia
* Suriname
* Saint Kitts si Nevis
* Costa Rica
* Bahrain
* Paraguay
* Chile
* Botswana
* Tunisia
* Africa de Sud
* Panama
* Marea Britanie
* Nepal
* India

În zona galbena se afla următoarele ţări:
* Fiji
* Emiratele Arabe Unite
* Trinidad si Tobago
* Georgia
* Malaysia
* Cuba
* Bolivia
* Sint Maarten
* Zambia
* Guyana
* Cipru
* Irak
* Federaţia Rusa
* Kârgâzstan
* Portugalia
* Insulele Virgine Britanice
* Iran
* Jersey

spot_img
RELATED ARTICLES

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

spot_img

Recent Comments

Vultureanu Bogdan on Viteza face victime
Alexandru on NU luati teapa!
Johnf551 on Donatii pentru spital
Sofia Esguerra Sorea on Cursuri de romana pentru straini
Leonor on Jocul de acasa