HOTĂRÂRE nr. 7 din 04.02.2021

0
100

HOTĂRÂRE nr. 7 din 04.02.2021
privind completarea Hotărârii nr. 6 din 04.02.2021 a Comitetului Național pentru
Situații de Urgență
În vederea stabilirii condițiilor necesare pentru punerea în aplicare a
prevederilor art. 2 din Hotărârea nr. 6 din 04.02.2021 a Comitetului Național pentru
Situații de Urgență,
în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din O.U.G. nr.
21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu
modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 4 și art. 11 alin. (1) din Legea nr. 136/2020
republicată, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de
risc epidemiologic și biologic, ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și
completările ulterioare, și ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014
privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații
Speciale de Urgență,
Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1 – Se completează art. 2 din Hotărârea nr. 6 din 04.02.2021 a Comitetului
Național pentru Situații de Urgență cu 2 noi alineate, care vor avea următorul cuprins:
(4) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele categorii de
persoane:
a) copii cu vârsta mai mică sau egală de 3 ani;
b) persoane care au efectuat vaccinul împotriva virusului SARS-CoV-2,
inclusiv cea de a 2-a doză și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la administrarea
celei de a 2-a doză până la data contactului direct sau până la data intrării în România.
Dovada efectuării vaccinului, inclusiv data administrării celei de a 2-a doze se
realizează prin intermediul documentului emis de unitatea sanitară care l-a
administrat, din România sau din afara țării;
c) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 în ultimele 90 de zile anterioare intrării în țară, fapt dovedit prin documente
medicale sau prin verificarea bazei de date Corona-forms și pentru care au trecut cel
puțin 14 zile de la data confirmării până la intrarea în țară;
Pagina 2 din 2
d) conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă
autorizată mai mare de 2,4 tone;
e) conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult
de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului;
f) conducătorii auto prevăzuți la lit. a) şi lit. b) care se deplasează în interesul
desfășurării profesiei din statul de rezidență al acestora într-un alt stat membru al
Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în statul de rezidență,
indiferent dacă deplasarea se face prin mijloace individuale sau în cont propriu;
g) piloții de aeronave şi personalul navigant;
h) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi ai altor reprezentanţe
diplomatice acreditate la București, posesori de paşapoarte diplomatice, personalul
asimilat personalului diplomatic, precum şi membrii Corpului Diplomatic şi Consular
al României şi posesorii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, precum şi membrii
familiilor acestora;
i) personalul navigant român, maritim şi fluvial care se repatriază prin orice
mijloc de transport, care prezintă autorităţilor competente „certificatul pentru
lucrătorii din sectorul transporturilor internaţionale“, al cărui model este publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 96 I din 24 martie 2020;
j) personalul navigant maritim şi fluvial care efectuează schimbul de echipaj
la bordul navelor aflate în porturile româneşti, indiferent de pavilionul pe care îl
arborează, dacă la intrarea în ţară, precum şi la îmbarcarea/debarcarea de pe navă
prezintă autorităţilor competente „certificatul pentru lucrătorii din sectorul
transporturilor internaţionale“, al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, seria C, nr. 96 I din 24 martie 2020;
k) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigaţie
interioară, care arborează pavilion român, într-un port românesc, cu condiţia
asigurării de către angajatori a certificatului pentru lucrătorii din transportul
internaţional şi a echipamentelor individuale de protecţie împotriva COVID-19, pe
timpul deplasării de la navă la locaţia unde poate fi contactat în perioada dintre
voiajuri;
l) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria,
Serbia, Ucraina sau Republica Moldova, precum şi cetăţenii români angajaţi ai
operatorilor economici din ţările menţionate, care la intrarea în ţară fac dovada
raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi.
(5) Măsurile prevăzute la alin. (1), (2) și (3) intră în vigoare începând cu data
de 12.02.2021, ora 00.00.
Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului
Național de Management al Situațiilor de Urgență pentru punere în aplicare prin
ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.
PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.