HOTĂRÂRE nr. 32 din 27.05.2021 privind propunerea adoptării unor măsuri de relaxare în contextul evoluției pandemiei de COVID-19 și completarea Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 28 din 14.05.2021

0
99

Având în vedere propunerile formulate în cadrul ședinței de lucru organizate în
data de 13.05.2021 la nivelul Președinției României precum și analiza factorilor de risc
privind managementul situației de urgență generată de virusul SARS-CoV-2, pe
teritoriul României la data de 24.05.2021, realizată la nivelul Centrului Național de
Coordonare și Conducere a Intervenției,
luând în considerare propunerile formulate de Institutul Național de Sănătate
Publică referitoare la exceptarea de la testare a copiilor cu vârsta mai mică sau egală
de 3 ani precum și exceptarea de la măsura carantinei a persoanelor care au fost
confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 și care se află în perioada
cuprinsă între a 14 și a 90 zi de la confirmare și solicitarea Ministerului Sănătății
referitoare la introducerea unor excepții pentru intrarea pe teritoriul național a
cetățenilor străini și apatrizi și creșterea gradului de ocuparea a locațiilor de
desfășurare a evenimentelor sportive,
în contextul necesității de îmbunătățire a condițiilor socio–economice necesare
desfășurării activităților specifice economiei naționale, concomitent cu menținerea
unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Național de
Management al Situațiilor de Urgență,
în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din O.U.G. nr.
21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu
modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 9 alin. (1), art. 32 alin. (2), art. 37, art. 38 alin.
(14), art. 41, art. 42 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 44 alin. (2) și (3), art. 45 alin.
(1) și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 4 și art. 11 alin. (1) din Legea
nr. 136/2020 republicată, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
în situații de risc epidemiologic și biologic și ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de
Urgență, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările
şi completările ulterioare, şi ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014
Pagina 2 din 7
privind organizarea, funcționarea şi componența Comitetului Național pentru Situații
Speciale de Urgență,
Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1 – (1) Începând cu data de 01.06.2021, se propune ca activitățile
culturale, artistice și de divertisment să poată fi organizate și desfășurate în spații
deschise cu participarea a cel mult 1.000 de persoane, în condițiile asigurării unei
suprafețe minime de 2 mp pentru fiecare persoană, cu obligativitatea purtării măștii
de protecție și doar dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate
este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
(2) Participarea la activitățile prevăzute la alin. (1), este permisă doar pentru
persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen
rapid nu mai vechi de 24 de ore, precum și pentru persoanele care se află în perioada
cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2,
fapt dovedit prin documente medicale (test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet
de externare din spital sau test care să dovedească prezența de anticorpi de tip IgG
efectuat cu maxim 14 zile anterior desfășurării activității).
(3) În condițiile stabilite la alin. (1) organizatorul poate decide organizarea și
desfășurarea activității cu un număr cuprins între 1.000 și 5.000 de persoane, dacă
toți participanții fac dovada vaccinării împotriva SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10
zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.
Art.2 – Începând cu data de 01.06.2021, se propune creșterea numărului de
persoane care nu aparțin aceleiași familii ce pot circula în grupuri pietonale de la 6
persoane la 8 persoane.
Art.3 – (1) Se propune ca organizarea de evenimente private (nunți, botezuri,
mese festive, parastase etc.) să fie permisă începând cu data de 01.06.2021, cu
participarea a maxim 70 de persoane în spații deschise, sau cu participarea a maxim
50 de persoane în spații închise, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din
județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și sunt respectate
măsurile de protecție sanitară. La stabilirea numărului maxim de persoane, nu sunt
incluși copiii cu vârsta mai mică de 16 ani.
(2) În condițiile stabilite la alin. (1) organizatorul poate decide organizarea și
desfășurarea evenimentului cu un număr mai mare de participanți dacă toți
participanții fac dovada vaccinării împotriva SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile
de la finalizarea schemei complete de vaccinare și este asigurată o suprafață de minim
4 mp/persoană.
Art.4 – (1) Începând cu data de 01.06.2021, se propune ca activitățile
culturale, artistice și de divertisment să poată fi organizate și desfășurate în spații
închise cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spațiului, dacă
Pagina 3 din 7
incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală
cu 3/1.000 de locuitori, cu obligativitatea purtării măștii de protecție.
(2) În condițiile alin. (1) organizatorul poate decide organizarea și desfășurarea
activității cu un număr mai mare de persoane cu condiția ca toți participanții să fie
persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de
la finalizarea schemei complete de vaccinare.
Art.5 – (1) Începând cu data de 01.06.2021, se propune ca organizarea de
cursuri de instruire și workshop-uri pentru adulți, inclusiv cele pentru implementarea
proiectelor finanțate din fonduri europene, să fie permisă cu participarea unui număr
de maximum 70 de persoane în interior și 200 în exterior, dacă incidența cumulată la
14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori,
cu respectarea măsurilor de distanțare, asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp
pentru fiecare persoană și obligativitatea purtării măștii de protecție.
(2) În condițiile alin. (1) organizatorul poate decide organizarea și desfășurarea
activității cu un număr mai mare de persoane cu condiția ca toți participanții să fie
persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de
la finalizarea schemei complete de vaccinare.
Art.6 – (1) Începând cu data de 01.06.2021, se propune permiterea organizării
de conferințe în spații închise, cu participarea unui număr de maximum 100 de
persoane în interior, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate
este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu respectarea măsurilor de distanțare
și cu obligativitatea purtării măștii de protecție.
(2) În condițiile alin. (1) organizatorul poate decide organizarea și desfășurarea
activității cu un număr mai mare de persoane cu condiția ca toți participanții să fie
persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de
la finalizarea schemei complete de vaccinare.
Art.7 – Se propune reluarea activității operatorilor economici care gestionează
locurile de joacă în spații închise, începând cu data de 01.06.2021, cu participarea
publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului și sub condiția ca însoțitorii
copiilor să facă dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, ori se află în perioada
cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2,
fapt dovedit prin documente medicale (test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet
de externare din spital sau test care să dovedească prezența de anticorpi de tip IgG
efectuat cu maxim 14 zile anterior desfășurării activității).
Art.8 – (1) Începând cu data de 01.06.2021, se propune ca organizarea și
desfășurarea competițiilor sportive în spații închise sau deschise să fie permisă cu
participarea spectatorilor până la 25% din capacitatea maximă a spațiului, dacă
incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală
cu 3/1.000 de locuitori.
(2) Participarea la activitățile prevăzute la alin. (1), este permisă doar pentru
persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
Pagina 4 din 7
vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai
vechi de 24 de ore, precum și pentru persoanele care se află în perioada cuprinsă între
a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, fapt dovedit prin
documente medicale (test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare din
spital sau test care să dovedească prezența de anticorpi de tip IgG efectuat cu maxim
14 zile anterior desfășurării evenimentului).
(3) În condițiile stabilite la alin. (1) organizatorul poate decide organizarea și
desfășurarea competițiilor sportive cu participarea spectatorilor până la capacitatea
maximă a spațiului, dacă toți participanții fac dovada vaccinării împotriva SARS-CoV2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau
prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2
nu mai vechi de 72 de ore ori al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore și
se vaccinează înaintea intrării în locația de desfășurare a evenimentului.
Art.9 – (1) Se propune activitatea operatorilor economici desfășurată în spații
închise, în domeniul sălilor de sport/fitness, să fie permisă începând cu data de
01.06.2021 cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a
spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai
mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, fără purtarea măștii de protecție și cu
asigurarea unei suprafețe de 7 mp/persoană.
(2) Activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul
sălilor de sport și/sau fitness în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai
mare de 3/1.000 dar mai mică sau egală cu 4/1.000 de locuitori, se desfășoară fără a
depăși 50% din capacitatea permisă.
(3) În condițiile stabilite la alin. (1) administratorul poate permite accesul mai
multor persoane cu condiția ca toți participanții să facă dovada vaccinării împotriva
virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, asigurând o suprafață de 4 mp/persoană.
Art.10 – Se propune reluarea activității operatorilor economici care gestionează
piscine în spații închise, începând cu data de 01.06.2021, cu participarea publicului
până la 70% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a
cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
Art.11 – (1) Se propune, începând cu data de 01.06.2021, creșterea gradului
de ocupare, la 70% din capacitatea maximă spațiilor închise pentru operatorii
economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al
produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor
și cafenelelor, în intervalul orar 5,00-24,00, dacă incidența cumulată la 14 zile a
cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
(2) În condițiile stabilite la alin. (1) administratorul poate permite accesul mai
multor persoane cu condiția ca toate acestea să facă dovada vaccinării împotriva
SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare.
Art.12 – (1) Începând cu data de 01.06.2021, se propune creșterea gradului
de ocupare a spațiilor de cazare din cadrul structurilor de primire turistică astfel cum
sunt definite la art. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea
Pagina 5 din 7
și desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și completările
ulterioare, la cel mult 85% din capacitatea maximă a acestora, în următoarele
localități:
a) zona Mamaia Nord, județul Constanța;
b) Năvodari, județul Constanța;
c) Mamaia și Mamaia-Sat, județul Constanța;
d) Constanța, județul Constanța;
e) Agigea, județul Constanța;
f) Eforie Nord, județul Constanța;
g) Eforie Sud, județul Constanța;
h) Techirghiol, județul Constanța;
i) Tuzla, județul Constanța;
j) Costinești, județul Constanța;
k) Neptun-Olimp, județul Constanța;
l) Jupiter, județul Constanța;
m) Cap Aurora, județul Constanța;
n) Venus, județul Constanța;
o) Saturn, județul Constanța;
p) Mangalia, județul Constanța;
q) 2 Mai, județul Constanța;
r) Vama Veche, județul Constanța.
(2) În condițiile stabilite la alin. (1) administratorul poate permite ocuparea
unității de cazare până la capacitatea maximă, dacă toate persoanele fac dovada
vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare.
Art.13 – (1) Se propune permiterea desfășurării activității în baruri, cluburi,
discoteci și săli de jocuri, în intervalul orar 5,00-24,00, începând cu data de
01.06.2021, cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a
spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai
mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
(2) Participarea la activitățile prevăzute la alin. (1), este permisă doar pentru
persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.
Art.14 – Începând cu data de 01.06.2021, se propune creșterea gradului de
ocupare, la 70% din capacitatea maximă a spațiilor pentru operatorii economici
licențiați în domeniul jocurilor de noroc, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor
din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
Art.15 – Se propune eliminarea interdicțiilor de intrare în România a cetățenilor
străini și apatrizi, prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 7 și art. 2 alin. (5) din anexa nr. 3
la Hotărârea Guvernului nr. 531 din 10 mai 2021 privind prelungirea stării de alertă
pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum și stabilirea măsurilor
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei
de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.
Pagina 6 din 7
Art.16 – Se propune ca festivitățile organizate în spații deschise, prilejuite de
terminarea anului școlar să poată fi desfășurate cu participarea elevilor și personalului
didactic, precum și a aparținătorilor, dacă aceștia din urmă sunt persoane vaccinate
împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, ori prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ
certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore sau se află în perioada
cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2,
fapt dovedit prin documente medicale (test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet
de externare din spital sau test care să dovedească prezența de anticorpi de tip IgG
efectuat cu maxim 14 zile anterior desfășurării activității) în condițiile stabilite prin
ordinul comun al ministrului educației și ministrului sănătății.
Art.17 – Se propune exceptarea de la obligativitatea purtării măștii de protecție
la locurile de muncă în spații închise unde își desfășoară activitatea maxim 5 persoane,
cu condiția ca acestea să fie vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care
au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, iar în zonele
respective nu este permis accesul publicului sau a altor lucrători, rămânând obligatorie
în toate spațiile închise comune.
Art.18 – Se propune ca organizarea activității la locul de muncă, să fie realizată
cu respectarea prevederilor legale emise de autoritățile competente în ceea ce privește
prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2, pentru asigurarea securității
și sănătății în muncă a lucrătorilor, ținând cont și de gradul de vaccinare al angajaților
de la acel loc de muncă, atestat prin certificat de vaccinare împotriva virusului SARSCoV-2 prezentat de salariații pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare precum și de numărul de angajații aflați în intervalul de 90 de
zile de la data testului pozitiv, pentru salariații care au fost confirmați pozitiv pentru
infecția cu virusul SARS-COV-2, care dețin și prezintă angajatorului adeverință
eliberată de medicul de familie.
Art.19 – Hotărârea nr. 28 din 14.05.2021 a Comitetului Național pentru Situații
de Urgență se modifică și completează astfel:
1.La art. 4 litera x) se modifică și va avea următorul cuprins:
x)persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut
10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România;
2.La art. 4, după litera x) se introduc trei noi litere, y), z) și aa) cu următorul
cuprins:
y)persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 în ultimele 90 de zile anterioare intrării în țară, fapt dovedit prin documente
medicale (test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare din spital sau
test care să dovedească prezența de anticorpi de tip IgG efectuat cu maxim 14 zile
anterior intrării în țară) sau prin verificarea bazei de date Corona-forms și pentru care
au trecut cel puțin 14 zile de la data confirmării până la data intrarea în țară;
z) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 3 ani, fără a fi necesară prezentarea
rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2;
Pagina 7 din 7
aa)copiii cu vârsta mai mare de 3 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat
cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de
transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu
mijloace proprii).
3.La art. 5 litera w) se modifică și va avea următorul cuprins:
w) persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut
10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România;
4.La art. 5, după litera w) se introduc patru noi litere, x), y), z) și aa) cu
următorul cuprins:
x) persoanele care rămân pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de
3 zile (72 de ore) și prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult
72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în
comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace
proprii). În situația în care persoanele nu părăsesc teritoriul național în cele 3 zile (72
de ore), cu informarea Direcției de Sănătate Publică din județul în care locuiește sau
în care are adresa declarată la intrarea în țară, vor fi carantinate pentru o perioadă de
14 zile, începând cu cea de-a patra zi ulterioară intrării pe teritoriul României;
y) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 în ultimele 90 de zile anterioare intrării în țară, fapt dovedit prin documente
medicale (test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare din spital sau
test care să dovedească prezența de anticorpi de tip IgG efectuat cu maxim 14 zile
anterior intrării în țară) sau prin verificarea bazei de date Corona-forms și pentru care
au trecut cel puțin 14 zile de la data confirmării până la data intrării în țară;
z) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 3 ani, fără a fi necesară prezentarea
rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2;
aa)copiii cu vârsta mai mare de 3 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat
cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de
transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu
mijloace proprii).

 1. La art. 6 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
  (1) Exceptarea de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele contact
  direct ale unei persoane confirmate se aplică pentru persoanele vaccinate împotriva
  virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
  complete de vaccinare până la data contactului direct.
  Art.20 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului
  Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine
  și acte administrative ale conducătorilor acestora.
  PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.