HOTĂRÂRE nr. 22 din 08.04.2021

0
107

Având în vedere analiza factorilor de risc privind managementul situației de
urgență generată de virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României la data de
06.04.2021, realizată la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a
Intervenției,
luând în considerare propunerile Institutului Național de Sănătate Publică
referitoare la țările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic pentru care se instituie
măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea,
în contextul necesității menținerii condițiilor socio–economice necesare
desfășurării activităților specifice economiei naționale, concomitent cu realizarea
unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Național de
Management al Situațiilor de Urgență,
în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din O.U.G. nr.
21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgenţă, cu
modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 9 alin. (1), art. 32 alin. (2), art. 37, art. 38 alin.
(14), art. 41, art. 42 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 44 alin. (2) și (3), art. 45 alin.
(1) și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 4 și art. 11 alin. (1) din Legea
nr. 136/2020 republicată, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
în situații de risc epidemiologic şi biologic și ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de urgenţă
a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de
Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările
şi completările ulterioare, şi ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014
Pagina 2 din 2
privind organizarea, funcționarea şi componența Comitetului Național pentru Situații
Speciale de Urgență,
Comitetul Național pentru Situații de Urgenţă adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1 – Se propune prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul național,
pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 13.04.2021.
Art.2 – Măsurile de prevenire și control a infecțiilor generate de virusul SARSCoV-2, necesar a fi adoptate începând cu data de 13.04.2021, în contextul
epidemiologic actual, sunt prevăzute în anexa nr.1.
Art.3 – Se aprobă lista țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat
pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România
din acestea, prevăzută în anexa nr. 2.
Art.4 – Anexa la Hotărârea nr. 9 din 11.02.2021 a Comitetului Național pentru
Situații de Urgență, modificată prin Hotărârea nr. 21 din 02.04.2021, se modifică și
se înlocuiește cu lista prevăzută în anexa nr. 2.
Art.5 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului
Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin
ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.