Conferințe, spirometrii gratuite și povești de renunțare la fumat

0
1105

Campania desfășurată de Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, prin care se urmăreșteconstientizareapopulației cu privire la efectelenocive pe care fumatul le are asuprasănătății, continuășiînacest an, derulându-se înpreajmaZilei Mondiale fărăTutun, marcatăanualîn data de 31 Mai. 

A devenitdeja o tradiție ca Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu să fie un factor activînprocesul de prevenție a fumatului, care necesităimplicareaîntregiicomunitățipentru a creșteeficiențamăsurilor de intevenție. Fumatulreprezintă o problemămajoră de sănătatepublicășiestenevoie ca un numărcâtmai mare de oamenisăconștientizezecât de grave sunt efectele pe care le produce consumul de țigăriîndeosebiasuprasănătățiiplămânilor. Sperăm ca acțiunile pe care le organizămîncadrulZilelorAntifumatsă fie câtmai utile pentrupopulațieșisăaibă un impact semnificativ, a declarat Cristian Roman, Manager Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu.

 ZileleAntifumat, derulateînperioada 24-31 mai, vorreuni o serie de acțiuni, printreacesteanumărându-se campania „Eu am reușit.Șitupoți!”, consilierealiceenilorsibieni, precum șiefectuarea de spirometriigratuite, prin care fumătoriivorputeasăîșievaluezeîn mod gratuitgradul de afectarepulmonară, determinat de fumat.

            Princampania „Eu am reușit. Șitupoți!” vor fi adușiînatențiapubliculuioameni cu notorietate, persoanepublice din România, care vorîmpărtășipropriileexperiențe de renunțare la fumat, fiecaremărturisindmetodele cu care a rezonatcelmai bine. Acesteași-au dovediteficiențaîncazul lor, pentrucăi-au ajutatsăînvingă de ani bunidependența de nicotină. 

 „Ne bucurămcăînacest an foștifumători, care activeazăîndomenii diverse, au acceptatsă le împărtășeascăoamenilor cum au reușitsărenunțelafumat. Ne-am doritsăaducemînatenție nu doaropiniileunorspecialiști, ci persoane care au capacitatea de ainspiracomunitățile, care săaratecărenunțarea la tutunesteposibilă, indiferent de numărulțigărilor pe care o persoană a ajunssă le fumezezilnic. Mesajulestecănimeni nu trebuiesăîșipiardăsperanța, pentrucăfiecare are putereaoricândsăînvingăaceastădependență de nicotină. „Ei au reușit. Deci, șitupoți!”, spuneOdetaVeștemean, purtător de cuvântSpitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, inițiatorulcampaniei.

            Pe lângăprezentareaacestorpovești de succes pe care publicul le vaputeacitiprinintermediul mass-media, mediciiSpitalului de Pneumoftiziologievor merge șiînliceelesibienepentru a le explicatinerilorcât de mult le afecteazățigărilesănătatea. Tineriivorprimișimateriale informative cu tematicăantifumat, oferite de Direcția de SănătatePublică Sibiu

Calendarulacestoracțiuniînliceelesibieneesteurmătorul:

Marți, 24 mai, orele 12:00-13:00, ColegiulNațional „Gh.Lazăr” Sibiu

Miercuri, 25 mai, orele 13:00 – 14:00, ColegiulNațional „O.Goga” Sibiu

Vineri, 27 mai, orele 13:00-14:00, LiceulTeoretic „O. Ghibu” Sibiu

Luni, 30 mai, orele 13:00 – 14:00, Colegiul Economic „G.Barițiu” Sibiu

            În plus, fumătorii au posibilitateasăfacăspirometriigratuite, prin care le va fi evaluatăcapacitateafuncțională a plămânilor. Spirometriilevor fi efectuate de personalul medical la Dispensarul TBC, stradaMorilor, nr.57 ( intersecția cu Șos Alba Iulia),  în data de 31 Mai, de ZiuaMondialăfărăTutun, întreorele 11:00 – 13:00.  

Așrecomandapaciențilorfumătorisăîșicontrolezeanualfuncțiapulmonară, săfacă o spirometrieșisăvadăîncemăsurăfumatul le-a afectatsănătatea.  Înmomentulcândvădcă au apărutdejaprobleme, să se gândească bine la cevorsăfacă pe viitorșisăîncercesăgăseascăfiecaresoluțiile care îi pot ajutasăînvingădependența de tutun. Pot săintre pe forumurilecelor care s-au lăsat de fumat. Poatecă nu au încredereîndoctori, dar au încredereînceilalți, înfumătorii care nu sunt doctori, înfoștifumători care le împărtășesccelorlalțice a funcționatpentrueișitoțirelatează cu multăsinceritatece bine s-au simțitdupăce au renunțat la fumat. Săvadă cum au devenitmaisănătoși, maiplini de viață, cum au avutenergiesăîșifacămai bine treburile, și, mai ales, cum n-au maiavutsimptomepulmonare. Cred căZiuaMondialăfărăTutuntrebuiesăreprezinte un astfel de moment de reflecție, spune Dr. Lavinia Danciu, Director Medical Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu.

             Anultrecut, încadrulSăptămâniiAntifumat, derulată sub sloganul „Renunțarea la fumatsalveazăvieți”, mediciiSpitalului de Pneumoftiziologie Sibiu au transmis o „Scrisoaredeschisă” medicilor de familie din județ, prinintermediulColegiuluiMedicilor, prin care i-au rugatsă le oferepaciențilorfumătorisfaturi de renunțare la tutun, înconformitate cu Ghidul de Renunțare la fumatșiasistență de specialitate a Fumătorului, elaborat de SocietateaRomână de Pneumologie.

Apelul a fostlansat ca urmare a dovezilorștiințifice care susțincăsfaturileantifumatoferite de cătremedici, întimpulconsultuluibolnavilor, printr-o scurtăintervenție de aproximativ 3-5 minute, sporescsemnificativ, pe termen lung, rata de abstinență la fumat.

            Știm cu toțiicăfumatuleste un factor de risc ,dar se estimeazăcăpeste 60% dintrefumători nu conștientizeazăefectulacestuidrogatâtasupralui, câtși a celor din jur. Fumatul, spredeosebire de altedroguriîmbolnăveșteșiomoarăînegalămăsurășinefumătorii din preajmă. InițiativaSpitalului de Pneumoftiziologie Sibiu lansatăîn 2021 de a neconcentramaiintensîmpreunămedicipneumologișimedici de familieasuprafumatului a fost o acțiunenecesarășiutilă. Legăturaapropiatășipermanentă pe care o are medicul de familie cu pacientul, expertizapneumologuluiînmetode de „stop fumat” pot oferirezultateimportante. Intensificareaacțiunilor de informare a pacienților a crescutatâtcomplianțacâtșiaderențapacienților la tratamentulpropus. Avemînsă de lucratîmpreună!, a declaratȘefLucrări Dr. Loredana Piloff , medic primarmedicină de familie.

Pe lângăafectareapulmonară, fumul de țigarăare efectecancerigeneasupramaimultororgane, precum laringe, esofag,cavitățiorale, nazale, faringeșisinusuriparanazale,vezicăurinară, ficat, col uterin, rinichi, stomac, colon șirectsau pancreas. În plus, fumatulcrește de 5 oririscul de a face diabetzaharat.Încazulfemeilorgravide, fumatulexpunecopilul la risc de malformații, greutatemică la naștere, nașterepremature șichiarmoartesubită.Speranța de viață a fumătoruluieste cu 10 ani maimicădecât a nefumătorului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.