Codul de conduită etică şi profesională a funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sibiu

0
129

Vezi codul de conduita AICI

Consiliul Judetean Sibiu a publicat pe site-ul institutiei, Codul de conduit etica si profesionala, a functionarilor publici si personalului contractual, din cadrul aparatului de specialitate. Funcţionarii publici şi angajații contractuali au obligaţia ca prin actele şi faptele lor să promoveze supremaţia legii, să respecte Constituţia şi legile ţării, statul de drept, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor în relaţia cu administraţia publică, precum şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu aplicarea normelor de conduită care rezultă din îndatoririle prevăzute de lege. Funcţionarilor publici şi angajaților contractuali le este interzis:  să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea autorităţii în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;  să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care autoritatea în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte sau să furnizeze în mod neautorizat informaţii în legătură cu aceste litigii;  să dezvăluie şi să folosească informaţii care au caracter secret, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege; să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităţii în care îşi desfăşoară activitatea. Funcţionarilor publici şi angajaților contractuali le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, în considerarea funcţiei deținute, daruri sau alte avantaje. Funcţionarii publici şi angajații contractuali au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei, demnităţii, integrităţii fizice şi morale a persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei publice/ funcției deținute, prin:  întrebuinţarea unor expresii jignitoare;  acte sau fapte care pot afecta integritatea fizică sau psihică a oricărei persoane. Funcţionarii publici şi angajații contractuali trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea legală, clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Funcţionarilor publici şi angajaților contractuali le este interzis:  să primească direct cereri a căror rezolvare intră în competenţa lor sau să discute direct cu petenţii, cu excepţia celor cărora le sunt stabilite asemenea atribuţii, precum şi să intervină pentru soluţionarea acestor cereri;  să se prezinte la serviciu în ţinută necorespunzătoare sau sub influenţa alcoolului precum şi să consume alcool în timpul programului de lucru; să părăsească locul de muncă in timpul programului de lucru fără o aprobare prealabilă; d) să înstrăineze bunuri date în folosinţă sau păstrare – inclusiv acte, documentaţii etc.Desi este foarte stufos, Codul mai prevede urmatoarele, citam: Nu vorbiți la telefon în interes personal când sunteți la birou. Dacă aveți nevoie să telefonați în interes personal sau să răspundeți la un astfel de telefon, retrageți-vă într-o sală liberă din incinta entității publice;  Atenție la limbajul sexist sau xenofob. Uneori, jignirile directe sau atacul la persoana cuiva pot lua forma unor glume, anecdote, aparent nevinovate, făcute în spirit de amuzament. Un astfel de comportament vă va atrage antipatia celor din jur, dar, posibil şi sancțiuni disciplinare;  Ziua de lucru nu se începe cu o cafea şi o țigaretă în fața instituție sau la birou. Este una dintre imaginile clasice, negative pe care cetățenii sau diverşi utilizatori ai serviciilor publice şi-au format-o despre profesionalismul funcționarilor publici din România;  Respectați curățenia de la locul de muncă. Curățenia se menține dacă toți angajații respectă munca personalului de curățenie;  Nu vorbiți tare în birou. De cele mai multe ori nu lucrăm singuri şi trebuie să învățăm să respectăm nevoia de concentrare a celor din jur – controlați-vă tonul vocii sau mergeți într-o altă încăpere dacă trebuie să aveți o discuție mai lungă, intensă, am incheiat citatul.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.