3357 de absolvenți ai clasei a VIII-a vor susține Evaluarea Națională

0
20

Vineri, 14.06.2024, s-a încheiat etapa de înscriere a elevilor absolvenți din clasele a VIII-a pentru susținerea examenului de Evaluare Națională 2023. Examenul începe marți, 25 iunie, cu proba scrisă la Limba română. Joi, 27 iunie, se desfășoară proba scrisă la Matematică, iar vineri, 28 iunie, proba scrisă la Limba maternă.

Probele pentru examenul de Evaluare Naională pentru absolvenții clasei a VIII-a, încep la ora 9:00. Accesul elevilor în săli este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv până la ora 8.30, în fiecare zi în care se desfăşoară probele scrise.

În județul Sibiu, acest examen se va desfășura în 89 de centre de examen.

Cele mai mari centre de examen sunt la Școala Gimnazială „Nicolae iorga” Sibiu (169 absolvenți), Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu (140 absolvenți), Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu (116 absolvenți) și Școala Gimnazială Nr. 4 Sibiu (100 absolvenți).

Evaluarea Națională pentru elevii din clasele a VIII-a se va desfășura numai în unitățile de învățământ cu personalitate juridică. Se va asigura transportul elevilor din structuri în unitatea cu personalitate juridică și din unități cu sub 10 elevi cu microbuz școlar/transport autorizat, elevii fiind însoțiți de un cadru didactic pe durata transportului.

Primele rezultate vor fi comunicate miercuri, 3 iulie, până la ora 14:00 (în centrele de examen). Comunicarea rezultatelor obţinute la examenul de evaluare naţională se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor şi care au fost distribuite candidaţilor, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susţinută de aceştia.

Contestațiile pot fi depuse în zilele de 3 iulie (în intervalul orar 16:00 – 19:00) și 4 iulie (în intervalul orar 8:00 – 12:00). Acestea pot fi depuse/transmise și prin mijloace electronice. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora. Nota obţinută în etapa de soluţionare a contestaţilor este nota definitivă, indiferent de punctajul obţinut.

Rezultatele finale vor fi afișate marți, 9 iulie.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore (120 minute), din momentul în care s-a încheiat completarea casetei de identificare cu datele personale ale elevului (timpul necesar acestei completări fiind de 15 minute). Elevii care doresc să corecteze o greșală taie cu o linie orizontală și completează alături răspunsul considerat corect. Probele sunt monitorizate audio-video.

Candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor, creion negru pentru realizarea desenelor/schemelor și instrumente de desen la proba de Matematică.

În situații obiective, neimputabile candidaților, în care, în timpul probei scrise, este luată decizia anulării și a rescrierii lucrării, se poate prelungi timpul destinat redactării, cu cel mult o oră, conform unei proceduri elaborate de către Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.

Se interzice candidaților la evaluarea națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și alte asemenea obiecte ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc. care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și alte asemenea obiecte sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen telefoane mobile, căști audio, dispozitive tip IoT, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate în rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din unitatea/unitățile de învățământ/centrul/ centrele de examen sau cu exteriorul.

Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Încălcarea regulilor menționate la alin. (4)—(6) va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi sunt eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materiale interzise/ciorne/foi din lucrările scrise etc. La părăsirea sălii de examen, candidaţii nu primesc subiectele.

Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.

Activitatea de evaluare se realizează digitalizat pe stațiile de lucru aflate în laboratoarele de informatică din unitățile de învățământ desemnate ca centre de evaluare.

Lista centrelor de examen pentru EN 8 2024.

https://drive.google.com/file/d/1BQ7SgBfuig5ClWuIHUn_g-c02qkB9oaB/view

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.